Strażacy z OSP Korsze dotrzymali słowa

2020-01-24 08:00:00 (ost. akt: 2020-01-23 23:08:35)

Autor zdjęcia: OSP Korsze

Zgodnie z wcześniejszą umową strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Korszach w dniu 15 stycznia przeprowadzili szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci i młodzieży z Centrum Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Olsztynie.
Przedsięwzięcie miało również na celu kształtowanie czynnych postaw prospołecznych wśród dzieci, w tym odpowiedzialności za drugiego człowieka, niesienia pomocy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia poszkodowanych, a także propagowanie tematyki związanej z ochroną zdrowia.

Dzieci ponadto wysłuchały porad strażaków, dotyczących zasad bezpiecznego postępowania w przypadku wystąpienia pożaru oraz zasad poprawnego alarmowania służb ratowniczych. 

Spotkanie ze strażakami z Korsz odbyło się na zaproszenie pani dyrektor oraz wychowanków Domu Dziecka w Olsztynie.

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Korszach składa serdeczne podziękowania dh Ewie Michałowskiej, dh Adamowi Płudowskiemu, a szczególnie dh Pawłowi Krupczakowi, funkcjonariuszowi SG w Sępopolu – ratownikowi medycznemu, za przeprowadzenie szkolenia. Dh Magdalenie Aleksandrzak dziękujemy za zorganizowanie spotkania.

OSP Korsze


2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5