Od dziś po Kętrzynie musimy jeździć wolniej

2023-03-15 15:47:09(ost. akt: 2023-03-15 17:04:24)

Autor zdjęcia: źródło FB: Czesław Ćwik Radny Rady Miejskiej w Kętrzynie

15 marca weszło w życie ograniczenie prędkości na ulicach Kętrzyna. Kierowcy od dziś mogą poruszać się z maksymalną prędkością 40 km/h.
Przypomnijmy. O zamiarze wprowadzenia ograniczenia prędkości na przebiegających przez Kętrzyn drogach wojewódzkich poinformował władze miasta Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. Zgodnie z prawem za określenie dopuszczalnej prędkości na danej drodze odpowiada jej zarządca. W przypadku Kętrzyna dotyczy to zatem ciągów ulic: Bydgoska - Chopina - Dworcowa - Pocztowa - Bałtycka (dw 591), Sikorskiego - Daszyńskiego - Pl. Grunwaldzki - Mickiewicza - Traugutta i dalej ul. Mazowiecka (dw 592) oraz ulicy Gdańskiej (dw 594). Powodem tej decyzji jest niekorzystny wynik pomiarów norm hałasu, które przeprowadził Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Wynik przekroczył dopuszczalne normy. Wprowadzenie tego ograniczenia w praktyce oznaczałoby konieczność postawienia kilkudziesięciu znaków z limitem prędkości za każdym skrzyżowaniem.

Decyzja ZDW wynika z podjętej przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2018 roku Uchwały w sprawie określenia Aktualizacji „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg krajowych oraz wojewódzkich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego o obciążeniu ponad 3 mln pojazdów rocznie, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne w wyniku przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu określonych wskaźnikami LDWN i LN”. W 2017 roku sporządzono mapy akustyczne, na podstawie których dokonano wspomnianej aktualizacji. Zakresem objęto ulice nie tylko w Kętrzynie, ale również Lidzbarku Warmińskim, Pasłęku, Morągu, Iławie, Działdowie, Nidzicy, Bartoszycach i Olecku.

W każdej z tych miejscowości stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych norm hałasu. Jak wynika z załączonego do uchwały sejmiku opracowania, wpływ na to mają m.in.:
- nieprzestrzeganie dopuszczalnych prędkości na obszarach zabudowanych,
- duży udział pojazdów ciężkich w ruchu,
- ogólne zwiększenie liczby pojazdów uczestniczących w ruchu,
- lokalizacja terenów zabudowy jednorodzinnej (są to tereny o najbardziej rygorystycznych poziomach dopuszczalnych) w bezpośrednim sąsiedztwie dróg wojewódzkich.

Największe przekroczenia odnotowano w Iławie i Kętrzynie (0-10 dB). Dlatego w Aktualizacji Programu umieszczono szereg zadań do realizacji do końca 2023 roku. Pierwszym z nich jest wprowadzenie ograniczenia prędkości na drogach wojewódzkich. Takie ograniczenia ZDW wprowadza nie tylko w Kętrzynie, ale również w pozostałych "przebadanych" miastach, z wyjątkiem Nidzicy.

W tej sytuacji Zarząd Dróg Powiatowych zwrócił się do władz Kętrzyna o opinię w sprawie wprowadzenia takiego samego ograniczenia na terenie całego miasta. Taki wariant został przeanalizowany zarówno przez zarządców dróg, jak i przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie. Burmistrz zwrócił się również w październiku ubiegłego roku do miejskich radnych. Ci sprawą zajęli się na komisjach przedmiotowych. Większość poparła ten pomysł. Negatywną opinię wydała jedynie Komisja Gospodarki Komunalnej, która w swoim zakresie ma sprawy dotyczące miejskich dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego. Pozytywnie wypowiedziały się też społeczne organy - Młodzieżowa Rada Miejska oraz Kętrzyńska Rada Seniorów.

Z racji ujednolicenia prędkości do 40 km/h na kętrzyńskich ulicach znaki drogowe umieszczono przy wjazdach do miasta. Gdyby ograniczenie wprowadzono tylko na drogach wojewódzkich, to znak musiałby stanąć przy każdym skrzyżowaniu.

Władze Kętrzyna zapewniają, że przynajmniej w pierwszych dniach kierowcy powinni przejść przez zmianę "łagodnie". - Funkcjonariusze Policji w Kętrzynie w ramach działań profilaktycznych będą informować i przypominać kierowcom o nowym ograniczeniu. W razie potrzeby pouczać - czytamy na Facebooku Miasto Kętrzyn.

2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5