Chirurg Mirosław S. prawomocnie skazany! Niedługo zapadnie kolejny wyrok

2022-11-27 09:00:00(ost. akt: 2022-11-27 10:07:01)
Zdjęcie jest ilustracją do tekstu

Zdjęcie jest ilustracją do tekstu

Autor zdjęcia: źródło: Pixabay

Sąd Rejonowy w Kętrzynie skazał lekarza i radnego Mirosława S. na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata. Mimo odwołania złożonego przez obrońcę znanego chirurga Sąd Okręgowy utrzymał wyrok w mocy.
Pierwszy wyrok w tej sprawie zapadł wiosną 2021 roku. - Sąd Rejonowy w Kętrzynie wydał wyrok w sprawie o sygn. akt II K 464/20, w którym uznał Mirosława S. za winnego popełnienia czynu z art. 160 par. 2 w zb. z art. 155 Kodeksu karnego i skazał go za to na karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres 2 lat próby. Ponadto, Sąd orzekł wobec oskarżonego zakaz wykonywania zawodu lekarza na okres 1 roku oraz zasądził od oskarżonego nawiązkę na rzecz oskarżyciela posiłkowego w kwocie 10 tys. złotych - mówi sędzia Adam Barczak, Rzecznik Prasowy do spraw karnych Sądu Okręgowego w Olsztynie.

Sprawa dotyczyła wydarzeń z 2019 roku. - Sąd Rejonowy w Kętrzynie powyższym wyrokiem uznał Mirosława S. za winnego tego, że w okresie od 21 marca 2019 r. do dnia 24 marca 2019 r., mając jako lekarz dyżurny i specjalista chirurg Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Powiatowego w Kętrzynie obowiązek opieki nad pacjentką, naraził ją na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Sąd ustalił, że oskarżony z powodu m.in. zaniedbań w procesie diagnostycznym, zaniechania systematycznych badań lekarskich polegających na badaniu brzucha pacjentki oraz badaniu podstawowych parametrów życiowych pacjentki, a także wskutek wykonania zbyt późno badań laboratoryjnych oraz braku właściwej interpretacji wyników tych badań, nie rozpoznał u pacjentki zatoru tętnicy krezkowej w czasie, kiedy można było zastosować skuteczne leczenie ratunkowe. Skutkowało to nieumyślnym spowodowaniem śmierci pacjentki - wyjaśnia Barczak.

Ten wyrok został zaskarżony przez obrońcę Mirosława S. Teraz zapadła ostateczna decyzja. Sąd Okręgowy utrzymał decyzję kętrzyńskiego sądu w mocy. Tym samym wyrok stał się prawomocny.

To jednak jeszcze nie koniec problemów chirurga. Już niedługo zapadnie kolejny wyrok, w innej sprawie. - W dniu 21 grudnia 2021 r. Sąd Rejonowy w Kętrzynie wydał wyrok w sprawie o sygn. akt II K 465/20, w którym uniewinnił Mirosława S. od popełnienia czynu z art. 228 par. 1 Kodeksu karnego (Kto, w związku z pełnieniem funkcji publicznej, przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 - przyp. red. na podstawie kk). Sąd Okręgowy w Olsztynie w dniu 14 kwietnia 2022 r., na skutek apelacji wniesionej przez prokuratora, uchylił zaskarżony wyrok sądu pierwszej instancji i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Kętrzynie. Aktualnie, tj. po uchyleniu wyroku, powyższa sprawa jest zarejestrowana pod sygn. akt II K 234/22. Publikacja wyroku w tej sprawie jest zaplanowana na 1 grudnia 2022 r. na godz. 11. - informuje Barczak.

To nie jedyny wyrok skazujący na "koncie" Mirosława S., jaki zapadł w ostatnich latach. Jak przekazał nam rzecznik olsztyńskiego Sądu Okręgowego: "W dniu 11 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Kętrzynie wydał wyrok w sprawie o sygn. akt II K 112/17, w którym skazał Mirosława S. za czyn z art. 286 par. 1 Kodeksu karnego i art. 49 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych na karę 7 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania tej kary na okres 2 lat próby. Ponadto, oskarżony został skazany na karę 3,5 tys. zł grzywny. Wyrok w tej sprawie nie był zaskarżany i uprawomocnił się 19 maja 2017 r."

Chirurg przez wiele lat, z przerwami, był związany z szpitalem w Kętrzynie. Ostatnio swoją pracę w powiatowej lecznicy zakończył 30 kwietnia 2019 roku. W 2018 roku Mirosław S. został wybrany radnym Rady Powiatu Kętrzyńskiego. Decyzję o tym, czy dalej będzie mógł sprawować swój mandat podejmie Komisarz Wyborczy w Olsztynie.2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5