Nauczyciele z Reszla szkolili się we Florencji

2022-10-02 09:00:00(ost. akt: 2022-10-02 10:38:30)

Autor zdjęcia: archiwum ZS Reszel

Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu od września 2021 r. realizuje program unijny ERASMUS+ w ramach przyznanej na trzy lata akredytacji.
Uczestnictwo w nim umożliwia nauczycielom poznanie nowych kultur i krajów, podniesienie kwalifikacji i zdobycie doświadczenia oraz uświadamia, jak wiele możliwości daje znajomość języka angielskiego. Ponadto ważnym celem projektu jest podniesienie umiejętności i kwalifikacji kadry pedagogicznej, nie tylko w zakresie znajomości języka obcego, ale przede wszystkim stosowania nowych narzędzi i metod nauczania w pracy z uczniami np. ICT, CLIL oraz nabycie niezbędnych umiejętności i doświadczeń, które zostaną wykorzystane podczas zajęć. Na przełomie maja i czerwca troje nauczycieli: Dorota Parada, Ewa Piechota i Artur Palke wyjechali do Florencji, gdzie podczas dwutygodniowego kursu „Intensive English Language, Culture, Information and Communication Technologies” podnosili swoje umiejętności językowe oraz zdobywali nowe doświadczenia i kwalifikacje zawodowe w zakresie ICT.  

Natomiast dwie nauczycielki: Katarzyna Kurgan-Romańczuk oraz Danuta Machnio podczas wakacji spędziły dwa tygodnie również we Florencji, doskonaląc się na kursach metodycznych.

Pani Katarzyna Kurgan-Romańczuk pogłębiała wiedzę i umiejętności z zakresu motywowania uczniów do nauki poprzez tworzenie pozytywnych środowisk i relacji w klasie, jak i wykorzystanie narzędzi technologicznych. Doskonaliła też umiejętność zintegrowania aplikacji dydaktycznych ze szkolną praktyką. Pani Danuta Machnio studiowała nowe metody zarządzania klasą: nowe metodologie, skuteczne motywacje, współpracę i strategie ewaluacji. Drugi tydzień poświęciła zarządzaniu konfliktami i roli inteligencji emocjonalnej w wychowaniu i edukacji. 
 
Nauczyciele wymienili się doświadczeniem z innymi uczestnikami swoich kursów z Grecji Portugalii, Francji, Słowenii, Hiszpanii, Łotwy, Niemiec, Węgier, Belgii, Finlandii i Austrii.  

Pocieszające jest to, że wszyscy borykamy się z podobnymi problemami organizacyjno - cywilizacyjnymi, niezależnie od miejsca pracy i typu szkoły. Wszystkim też z pewnością mocno dała się we znaki pandemia i jej negatywne skutki, głównie psychiczne. Pokłosie kursu stanowią nowe znajomości i energia do dalszej pracy.

Uczestniczki kursu


2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5