Wójt Gminy Kętrzyn otrzymał absolutorium i wotum zaufania

2022-06-15 19:00:00(ost. akt: 2022-06-15 17:50:04)
Paweł Bobrowski (w środku) jednogłośnie otrzymał absolutorium i wotum zaufania

Paweł Bobrowski (w środku) jednogłośnie otrzymał absolutorium i wotum zaufania

Autor zdjęcia: źródło: FB Gmina Kętrzyn

Radni Gminy Kętrzyn zaakceptowali wykonanie budżetu gminy za 2021 rok i udzielili wotum zaufania oraz absolutorium wójtowi-Pawłowi Bobrowskiemu. Głosowanie odbyło się w trakcie sesji, w środę 8 czerwca.
Najważniejszymi punktami XLVII Sesji Rady Gminy Kętrzyn było głosowanie nad dwoma projektami uchwał. Pierwszy z nich dotyczył udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Kętrzyn oraz udzielenia absolutorium. Ostatecznie, radni bez głosów sprzeciwu, opowiedzieli się za przyjęciem obu projektów. Zanim doszło do głosowania Paweł Bobrowski, Wójt Gminy Kętrzyn przedstawił radnym raport o stanie gminy za 2021r. Podczas debaty, radni dziękowali za wykonanie dotychczasowych inwestycji.

Wotum zaufania – to podjęta w specjalnym głosowaniu uchwała Rady Gminy, wyrażająca zaufanie do działalności wójta, aprobująca jego bieżącą działalność. Za uchwałą głosowało 14 radnych z 14 obecnych.

Absolutorium to potwierdzenie przez radę gminy, że wójt prawidłowo zrealizował budżet gminy, czyli zgodnie z prawem wydał publiczne pieniądze. Absolutorium jest rodzajem kontroli rady gminy nad wójtem w zakresie wykonania budżetu i jest wyrazem ostatecznej oceny działalności wójta. Rada analizuje i ocenia szczegółowe sprawozdanie wójta z wykonania budżetu gminy, a następnie na sesji podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium. Za uchwałą udzielenia absolutorium głosowało 14 radnych z 14 obecnych.

- Na sukces, jakim jest otrzymanie absolutorium, składa się praca wielu osób, które działają w strukturach Urzędu Gminy i poszczególnych jednostek organizacyjnych. Należą im się duże słowa uznania i podziękowania - mówił Paweł Bobrowski. Wójt podziękował Radzie Gminy, sołtysom, jednostkom pomocniczym oraz wszystkim pracownikom urzędu za współpracę, bowiem, jak podkreślił dobre wykonanie budżetu to sukces nie tylko władz Gminy, ale również wszystkich osób zaangażowanych w jego realizację.

Przedstawiciele Rady Gminy oraz pracowników Urzędu Gminy Kętrzyn złożyli na ręce wójta kwiaty oraz gratulacje i życzenia.

Źródło: Gmina Kętrzyn


2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5