Prawie 80 milionów złotych trafi do powiatu kętrzyńskiego z Polskiego Ładu

2022-05-30 12:51:14(ost. akt: 2022-05-30 14:43:10)
Zdjęcie jest tylko ilustracją do tekstu

Zdjęcie jest tylko ilustracją do tekstu

Autor zdjęcia: pixabay.com

Zapadły decyzje w sprawie przyznania dofinansowań w ramach drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych. Wsparcie otrzymały inwestycje planowane w powiecie kętrzyńskim, m.in. remonty dróg, I etap budowy ścieżki rowerowej Kętrzyn - Parcz oraz budowa infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Górnym.
Największe wsparcie, 14 250 000 zł, otrzyma Powiat Kętrzyński. Samorząd powiatowy zrealizuje trzy projekty:
- przebudowa drogi powiatowej nr 1989N Głowbity - Łankiejmy - 4.750.000,00 zł w gminie Korsze.
- poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę dróg powiatowych i obiektu mostowego na terenie gminy i miasta Reszel - 7.600,000,00 zł w gminie Reszel.
- remont drogi powiatowej nr 1723N na odcinku między miejscowościami Bajory Małe - Srokowski Dwór - 1.900.000,00 zł w gminie Srokowo.

- W ramach pierwszego naboru Programu Inwestycji Strategicznych realizujemy inwestycje na terenie gminy Barciany oraz gminy wiejskiej Kętrzyn. Takie działania dowodzą komplementarności powiatu kętrzyńskiego wobec wszystkich gmin na naszym terenie - podkreśla starosta Michał Kochanowski.

Finansowe promesy otrzymały również pozostałe samorządy.

Miasto Kętrzyn

- budowa infrastruktury turystycznej przy jeziorze Górnym: 8 550 000 zł.
Gmina Kętrzyn
- modernizacja budynku użyteczności publicznej: 4 385 000 zl;
- modernizacja dróg gminnych: 5 700 000 zł.

Urząd Gminy Barciany
- budowa sieci wodociągowej Frączkowo-Kotki-Bledowo-Wielewo-Aptynty-Ruta-Czaczek-Michałkowo: 3 942 500 zł;
- przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Niedziały, Silginy, Stary Dwór Barciański, Radosze, Krelikiejmy, Modgarby, Taborzec, Kudwiny, Michałkowo i Garbnik: 5 994 500 zł.

Gmina Korsze

- przebudowa dróg gminnych: 5 985 000 zł;
- modernizacja SUW wraz z budową studni: 3 990 000 zł.

Gmina i Miasto Reszel
- ścieżka pieszo – rowerowa Reszel/Św. Lipka: 7 992 000 zł.

Gmina Srokowo

- termomodernizacja GOK w Srokowie: 4 050 000 zł
- Stacja Uzdatniania Wody: 5 100 000 zł.

Międzygminna Gospodarka Odpadami
- zakup pojemników do segregacji odpadów: 3 800 000 zł.

Dodatkowo promesę o wartości 4 702 500,00 zł otrzymał Związek Gmin "Barcja" na budowę ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej na odcinku Kętrzyn – Gierłoż - Parcz etap I.

Łącznie do powiatu kętrzyńskiego trafi 78 441 500 złotych.

2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5