Święto Straży Granicznej w Kętrzynie

2022-05-28 10:30:00(ost. akt: 2022-05-28 10:49:07)

Autor zdjęcia: Wojciech Caruk

26 maja na terenie komendy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej i Centrum Szkolenia SG odbyła się uroczystość z okazji 31. rocznicy powołania tej formacji. Wręczono m.in. medale oraz awanse na kolejne stopnie służbowe.
Obchody rozpoczęły się od odsłonięcia popiersia upamiętniającego patrona Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej - Generała Brygady Stefana Pasławskiego.

Główne uroczystości odbyły się na placu apelowym komendy W-MOSG. Zastępca Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG płk SG Zbigniew Klimczyk w imieniu swoim i współgospodarza uroczystości - Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej płk. SG Adama Pacuka, przywitał zaproszonych gości, funkcjonariuszy i pracowników SG. W swoim wystąpieniu podkreślił, że rok 2022 jest rokiem szczególnym. - Ostatnie wydarzenia pokazały, jak ważne miejsce zajmuje Straż Graniczna w systemie bezpieczeństwa państwa. Kieruję do wszystkich funkcjonariuszy i pracowników W-MOSG i CSSG podziękowania za codzienną odpowiedzialną służbę. Spełniacie patriotyczny obowiązek obrony ojczyzny, zabezpieczając jej granice. Praca każdego z was powoduje, że nasza formacja jest sprawna i tak profesjonalna - powiedział płk. SG Zbigniew Klimczyk.

Obrazek w tresci

Uroczystość swoją obecnością uświetnili m.in.: Artur Chojecki - Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Sylwia Jaskulska - Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wojewoda podziękował funkcjonariuszom i pracownikom Straży Granicznej za trud i poświęcenie w codziennej służbie i pracy dla dobra Ojczyzny. - Służba w szeregach Straży Granicznej na rzecz kraju jest wyjątkowo trudna i wymagająca. Tym bardziej patrzymy na tę formację, która kojarzy się ze znakomitym wyszkoleniem i odwagą - powiedział w swoim wystąpieniu Artur Chojecki. Podziękował również za zaangażowanie w ochronę granicy polsko - białoruskiej oraz pomoc udzielaną uchodźcom z Ukrainy. - To dzięki waszej służbie, mimo trudności, możemy wszyscy czuć się bezpieczni - dodał wojewoda.

Obrazek w tresci

Decyzją Zarządu Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych z dnia 16 maja 2022 r. Centrum Szkolenia Straży Granicznej im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza oraz Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego otrzymały Medal za zasługi w popularyzowaniu tradycji ochrony polskich granic. Wyróżnienia wręczył Waldemar Bocheński - Prezes Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych.

Obrazek w tresci

Podczas Święta Straży Granicznej wyróżniono odznaczeniami państwowymi i resortowymi zasłużonych oraz awansowano na wyższe stopnie służbowe funkcjonariuszy SG.

Złoty Medal za Zasługi dla Straży Granicznej otrzymał gen. dyw. Krzysztof Radomski - Dowódca 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej oraz płk SG Iwona Łatunowicz - Zastępca Komendanta W-MOSG. Srebrny Medal za Zasługi Dla Straży Granicznej otrzymało ośmiu funkcjonariuszy i pracowników z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG oraz trzech funkcjonariuszy Centrum Szkolenia SG. Natomiast Brązowy Medal za Zasługi dla SG otrzymał bryg. Ireneusz Ścibiorek - Komendant Powiatowy PSP Braniewo, a także jedenastu pracowników i funkcjonariuszy z obu jednostek organizacyjnych SG.

Obrazek w tresci

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał odznakę okolicznościową Medal Trzydziestolecia Powołania Straży Granicznej wyróżniającym się w popularyzowaniu tradycji, historii i dokonań Straży Granicznej. Łącznie otrzymało go trzydziestu jeden pracowników i funkcjonariuszy z obu jednostek organizacyjnych SG.

Z okazji Święta Straży Granicznej, Odznaką Straży Granicznej nadaną przez Komendanta Głównego Straży Granicznej wyróżnionych zostało 10 funkcjonariuszy z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG i 8 funkcjonariuszy z Centrum Szkolenia SG.

Obrazek w tresci

Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej płk SG Adam Pacuk w celu podkreślenia szczególnych zasług na rzecz Centrum Szkolenia Straży Granicznej oraz w dowód uznania za wspieranie rozwoju i procesu dydaktycznego realizowanego w Centrum nadał Odznakę Pamiątkową Centrum Szkolenia Straży Granicznej płk SG Iwonie Łatunowicz - Zastępcy Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG.

Medal za zasługi w popularyzowaniu tradycji ochrony polskich granic przyznano płk. SG Mirosławowi Doroszkiewiczowi, płk. SG Zbigniewowi Klimczykowi, mjr SG Małgorzacie Milewskiej i por. SG Pawłowi Guzowi.

Uroczystość uświetnił koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej z Nowego Sącza.

Obrazek w tresci
2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5