Największa inwestycja w historii gminy

2022-05-23 12:00:00(ost. akt: 2022-05-23 13:54:05)

Autor zdjęcia: Gmina Kętrzyn

W Urzędzie Gminy Kętrzyn podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych zadania p.n. "Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę i remont dróg gminnych o łącznej długości 5,410 km w 11 miejscowościach w Gminie Kętrzyn".
Całkowita wartość inwestycji wynosi 13 349 129,58 zł. - To największy kontrakt budowlany w historii Gminy Kętrzyn, jeszcze nigdy nie realizowaliśmy tak wielu zadań drogowych, za tak olbrzymią kwotę - mówi wójt Paweł Bobrowski. Źródłem finansowania inwestycji są środki pozyskane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych, który pokryje wydatki inwestycyjne w wysokości 7 160 000,00 zł oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2 200 000, 00zł. Gmina wnosi wkład własny w kwocie 3 989 129,58 zł.

Umowa została podpisana przez Pawła Bobrowskiego - Wójta Gminy Kętrzyn przy kontrasygnacie Skarbnika Krystyny Kalisz, w obecności Jerzego Małeckiego - Posła na Sejm RP, Michała Kochanowskiego – Starosty Powiatu Kętrzyńskiego, Grzegorza Prokopa – Radnego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Marka Lemieszka – Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego Gminy, Teresy Juchniewicz - Przewodniczącej Rady Gminy Kętrzyn oraz Rady Gminy Kętrzyn. Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm: Mariola Deszczyńska Usługi Budowlane i Transportowe, ul. Juliana Tuwima 9, 11-400 Kętrzyn - PEŁNOMOCNIK, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o. o., Gajewo, ul. Węgorzewska 4, 11-500 Giżycko – PARTNER, reprezentowane przez: Krzysztofa Deszczyńskiego – Pełnomocnika do reprezentowania Konsorcjum.

- Wykonawca w terminie do 16.11.2023 r. wykona pakiet aż jedenastu inwestycji drogowych na terenie naszej gminy. Będzie to przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Łazdoje, Smokowo, Nakomiady, Bałowo, Sykstyny, Salpik, Martiany, Kruszewiec, Czerniki, Windykajmy i Wopławki. Zadanie polega
na modernizacji dróg o łącznej długości 5,41km. Modernizowane drogi będą wykonane z kostki betonowej lub masy bitumicznej, inwestycja obejmuje w niektórych odcinkach przebudowę kanalizacji deszczowej, sieci gazowej i oświetlenia -
informuje wójt.

Źródło: Gmina Kętrzyn

2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5