Rozmawiali o profilaktyce uzależnień [ZDJĘCIA]

2021-10-17 12:00:00 (ost. akt: 2021-10-15 19:57:03)

Autor zdjęcia: ZS Reszel

6 i 7 października w Zespole Szkół im. M. Rataja odbyły się zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień, które przeprowadził terapeuta - Leszek Dowgiałło.
Zajęcia profilaktyczne miały na celu ukazanie dalekosiężnych konsekwencji sięgania po środki psychoaktywne przez uczniów. W związku z sytuacją pandemiczną w Polsce i długotrwałą izolacją od grup rówieśniczych zachowania ryzykowne pogłębiły się, stąd potrzeba tego typu spotkania, którego celem było zapobieganie negatywnym zachowaniom uczniów. Podjęte działania miały na celu sprecyzowanie problemu i jego źródła. Prowadzący podjął z uczniami temat substancji psychoaktywnych i uzależniających oraz obalił mity związane z tym tematem.

Obrazek w tresci

Oczekiwaną konsekwencją spotkania jest poprawa zachowania uczniów, ich szczerość wobec rodziców oraz kadry pedagogicznej. Działania profilaktyczne w dłuższej perspektywie mają pomóc młodzieży stać się odpowiedzialnymi dorosłymi. Pomocą zostały objęte wszystkie klasy w szkole. Z zajęć sporządzony został raport z uwagami i sugestiami do dalszej pracy.

Obrazek w tresci


Prowadzący zajęcia: Leszek Dowgiałło - mgr resocjalizacji i profilaktyki społecznej, od dekady pracujący z młodzieżą. Wykładowca akademicki. Autor publikacji dla pedagogów. W swojej karierze zawodowej pracował w szkołach Zakładach Karnych, Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii oraz innych placówkach otwartych oraz penitencjarnych.

Agnieszka Śpiewak – pedagog szkolny2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5