Asuniada jest symbolem wspólnoty

2021-09-15 12:00:00 (ost. akt: 2021-09-15 13:07:18)
Na festiwalu nie zabrakło ukraińskiej muzyki

Na festiwalu nie zabrakło ukraińskiej muzyki

Autor zdjęcia: Andrzej Sydor

W Asunach odbył się XXI Ukraiński Festyn Ludowy – Narodni Huliannia. Był on dedykowany 30-leciu Niepodległości Ukrainy. Impreza od lat buduje pozytywne relacje polsko-ukraińskie.
Jeszcze przed rozpoczęciem imprezy, Wójt Gminy Barciany Marta Kamińska wraz z mieszkańcami Asun i księżmi greckokatolickimi otworzyła nową kładkę dla pieszych na rzece Omet. Łączy ona dwie części wsi i skraca znacznie drogę do miejscowej cerkwi. Przedsięwzięcie zostało wykonane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Barcianach pod nadzorem Jarosława Ożańskiego.
- Staram się wypełniać swoje obietnice wyborcze, czego dowodem jest ta inwestycja - stwierdziła wójt gminy.

W imieniu organizatorów, przewodniczący Olsztyńskiego Oddziału Związku Ukraińców w Polsce Stefan Migus, przywitał wszystkich przybyłych, a w szczególności zaproszonych gości. Wśród nich obecni byli m. in.: wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego Miron Sycz, pełnomocnik marszałka województwa ds. mniejszości narodowych i etnicznych Wiktor Marek Leyk, przewodnicząca Rady Powiatu w Kętrzynie Urszula Baraniecka, prezes Towarzystwa Ukraińskiego Grzegorz Kuprianowicz, przedstawiciele komisji Sejmiku Warmińsko-Mazurskiego, radni powiatu kętrzyńskiego i Gminy Barciany oraz greckokatolickie duchowieństwo.

W swoim przemówieniu Stefan Migus odniósł się do obecnej sytuacji na Ukrainie. Skrytykował państwa zachodnie za politykę ustępstw wobec reżimu Putina, który dąży do rozszerzenia strefy wpływu w tej części Europy.
- Ukraina zapłaciła wysoką cenę, aby wybić się na niepodległość. Niestety płaci ją dalej, kontynuując wojnę z rosyjskim okupantem. W wyniku konfliktu na wschodzie Ukrainy zginęło ponad 14 tys. ludzi. I niemal każdego dnia na linii frontu giną ukraińscy żołnierze broniąc swojej ojczyzny i stawiając opór rosyjskiej nawale, która zagraża Europie - podkreślił szef Olsztyńskiego Oddziału ZUwP.

Oficjalnego otwarcia festynu - w języku ukraińskim - dokonała gospodarz gminy Marta Kamińska. Na wstępie przypomniała obecnym postać zmarłego działacza asuńskiego Antoniego Starucha i jego zasługi dla ukraińskiej społeczności.
- Asuniada to fenomen, polegający na wspólnym świętowaniu i budowaniu bliskich relacji polsko-ukraińskich. To spotkanie w duchu różnorodności kulturowej i językowej. Spotkanie prawdziwe, a nie wirtualne, do którego coraz częściej przyzwyczaja nas współczesny świat. Nasze święto jest symbolem wspólnoty, przywiązania do małej ojczyzny i otwartości. Udowadnia nam, że pielęgnowanie własnych tradycji jest wielkim bogactwem, że możemy być atrakcyjni i mamy coś do zaoferowania innym - stwierdziła w swojej przemowie Marta Kamińska. Na zakończenie życzyła Ukrainie, aby wreszcie znalazła swoje miejsce w europejskim domu.

W swoim przemówieniu Miron Sycz wyraził wdzięczność władzom samorządowym za pomoc i wsparcie w organizowaniu ukraińskich imprez. Szczególne podziękowania złożył na ręce wójt Gminy Barciany.
- W naszym regionie współistnieją różne kultury. To nas wzbogaca, uczy tolerancji, szacunku i zrozumienia. Dzięki temu nasz region jest piękny i wyjątkowy - podkreślił Miron Sycz.

W imieniu starosty kętrzyńskiego głos zabrała przewodnicząca Rady Powiatu Urszula Baraniecka. Życzyła narodowi ukraińskiemu pokoju, zgody i porozumienia.
Natomiast Wiktor Marek Leyk podkreślił, iż w interesie Polski - jej bezpieczeństwa i rozwoju - ważne jest istnienie niepodległego państwa ukraińskiego. I zapewnił, że Warszawa nadal będzie wspierać Kijów, w jego dążeniach do integracji euroatlantyckiej.

W tym roku na asuńskiej scenie wystąpiła grupa wokalna "Żurawka" i zespół muzyczny "The Ukrainian Folk" z Górowa Iławeckiego oraz grupa wokalno-instrumentalna "Wszystko" ze Lwowa. Uczestnicy pikniku mogli delektować się smacznym bigosem, pierogami, krokietami, pieczonymi kiełbaskami oraz pysznymi ciastami.

Organizatorami wydarzenia kulturalnego byli: Ośrodek Kultury Ukraińskiej w Asunach, Asuńsko-Mołtańskie Koło ZUwP , Olsztyński Oddział ZUwP, Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Barcianach. Przedsięwzięcie odbyło się dzięki finansowemu wsparciu ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Starostwa Powiatowego, Urzędu Gminy Barciany, Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Andrzej Sydor2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5