Kolejne zmiany organizacji ruchu wokół kętrzyńskiego jeziorka

2021-07-29 13:00:00 (ost. akt: 2021-07-29 13:31:12)

Autor zdjęcia: Miasto Kętrzyn

Trwają prace związane z remontem ulic i przebudową sieci kanalizacji deszczowej wokół kętrzyńskiego jeziorka. Kolejnej zmianie uległa organizacja ruchu
W związku z realizowaną inwestycją, od 29 lipca 2021 r., wprowadzony został II etap czasowej organizacji ruchu, który polega na:
 
- otwarciu zamkniętego odcinka ulicy Asnyka,
- otwarciu zamkniętego odcinka ulicy Kościuszki – od skrzyżowania z ulicą Asnyka do skrzyżowania z ulicą Kaszubską,
- zamknięciu odcinka ulicy Kościuszki - od skrzyżowania z ul. Kaszubską (włącznie ze skrzyżowaniem) do skrzyżowania z ul. Rybną z zamknięciem połówki skrzyżowania Kościuszki-Rybna,
- pozostała tymczasowa organizacja ruchu pozostaje bez zmian.

W okresie obowiązywania czasowej organizacji ruchu dopuszczony zostanie jedynie ruch pieszy w obrębie istniejących chodników, z zastosowaniem ruchu pieszego jednostronnego. Wszystkie etapy tymczasowej zmiany organizacji ruchu oraz objazdy znajdują się na mapie.
 
Inwestycja realizowana jest w ramach zadania pn.: „Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej oraz remont ulic Szpitalnej, Kajki, Kościuszki i Asnyka w ramach zadania inwestycyjnego “Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie” współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014-2020.

Zakres prac obejmuje: roboty instalacyjno - sanitarne związane z przebudową kanalizacji deszczowej oraz prace drogowe. Nowy system kanalizacji będzie skutecznie odprowadzał nadmiar wód do rurociągu pod drogą. Wody opadowe i roztopowe z odwadnianego terenu zostaną podczyszczone do parametrów zgodnych z polskim prawem. Koszt wykonanych prac wynosi ponad 3,6 mln zł.


2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5