Są pieniądze dla stowarzyszeń. Urząd czeka na oferty

2021-01-14 19:00:01 (ost. akt: 2021-01-14 19:08:44)
Zdjęcie jest tylko ilustracją do tekstu

Zdjęcie jest tylko ilustracją do tekstu

Autor zdjęcia: Fot. Beata Zaborowska

Burmistrz ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na rok 2021. Obejmują one zakres kultury, sportu a także nauki, edukacji i oświaty.
Z obszaru nauki, edukacji, oświaty i wychowania, środki będą przeznaczone w szczególności na organizację konkursów, warsztatów oraz imprez integracyjnych dla dzieci i młodzieży, organizację rodzinnego dnia dziecka oraz działania wspierające rozwój artystyczny dzieci i młodzieży. Na ten cel zaplanowano 22 800 zł.

Kluby oraz stowarzyszenia sportowe mogą ubiegać się o pieniądze z przeznaczeniem m.in. na szkolenia, organizację i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych oraz międzynarodowych imprezach sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, wspieranie organizacji imprez i widowisk sportowych oraz rekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, czy udział organizacji pozarządowych w przedsięwzięciach promujących miasto. W roku 2020 samorząd na realizację tych zadań przekazał 195 tysięcy złotych. Na zadania w pierwszej połowie 2021 zaplanowano 45 tyscięcy.

Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego mogą zaś liczyć na wsparcie finansowe związane m.in. z organizacją wydarzeń kulturalnych wzbogacających ofertę miasta, działalnością na rzecz wzmocnienia roli kultury w budowaniu aktywności społecznej a także wspieraniem inicjatyw tworzących warunki do rozwoju form twórczości artystycznej. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań do 30 czerwca 2021 to 10 tysięcy złotych. W roku 2020 przekazano na ten sam cel 35 000 złotych.

Oferty należy składać do 03.02.2021 r., do godz. 12.00 pocztą tradycyjną lub osobiście na adres: Urząd Miasta Kętrzyn ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn.

Wnioski oraz szczegółowe informacje znaleźć można na stronie urzędu oraz na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kętrzyn.2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5