Budżety Reszla i Barcian uchwalone

2020-12-30 19:00:00 (ost. akt: 2020-12-30 19:56:19)
2 kasa

2 kasa

Autor zdjęcia: pixabay

Tradycyjnie grudzień i styczeń to czas kluczowych decyzji w samorządach. To właśnie w tym czasie zapadają decyzje w sprawie podziału gminnych pieniędzy na nowy rok. Z budżetami na rok 2021 jako pierwsi uporali się radni z Reszla i Barcian.
Jako pierwsi z najważniejszą dla samorządu decyzją zmierzyli się rani z Reszla. Nad uchwałą budżetową pochylili się już 10 grudnia. Po odczytaniu projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem, odczytane zostały opinie Komisji Stałych, w tym Komisji Budżetu oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej. Następnie głos zabrał burmistrz Reszla. - Budżet jest bezpieczny i zrównoważony, dający rozwój naszej gminy nie narażając finansów miejskich na zatory. Oczywiście budżet będzie ulegał zmianom po otrzymaniu wszystkich dotacji i subwencji. Będziemy go realizować z rozwagą, aby każda złotówka miała wpływ na rozwój gminy i jej lepsze funkcjonowanie, bo naszym priorytetem jest poprawa warunków życia mieszkańcom gminy - stwierdził Marek Janiszewski.

Po wystąpieniu burmistrza radni jednogłośnie 13 głosami „za”, przyjęli uchwałę budżetową na 2021 rok. Dochody gminy w 2021 roku mają wynieść 37 040 685,57, z czego dochody bieżące to 36 261 424,70 zł, a majątkowe - 779 260,87 zł. Wydatki - 40 528 631,99, z czego wydatki bieżące to 35 947 497,15 zł a majątkowe 4 581 134,84 zł. Wśród zadań zaplanowanych przez reszelski samorząd możemy znaleźć m.in. kolejny etap ścieżki pieszo-rowerowej Reszel - Święta Lipka, chodnik w Pilcu, przebudowę cmentarza w Świętej Lipce, termomodernizację budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w Plenowie, budowa wiaty w Klewnie, zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań letnich w Ramtach, zakup i montaż automatycznej bramy wjazdowej na teren strażnicy OSP w Reszlu wraz z przebudową wjazdu i wymianą ogrodzenia, lampy solarne w Łężanach, Dębniku i Worpławkach.

Tydzień później, 17 grudnia o gminnym budżecie dyskutowali radni z Barcian. Tutaj było prawie jak w Reszlu. Zdecydowana większość nie miała zastrzeżeń głosując za podjęciem uchwały. Dochody gminy w 2021 roku mają wynieść 35 146 972,76 zł, z czego dochody bieżące to 34 259 451,64 zł, a majątkowe - 1 887 521,12 zł. Wydatki - 33 708 480,76, z czego wydatki bieżące to 30 783 641,84 zł a majątkowe 2 924 838,92. Na inwestycje zaplanowano ponad 2 miliony złotych. Nadwyżka ma wynieść - 1 438 492 złotych i ma być przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Prognozowana łączna kwota długu na koniec roku 2021 wynosi 18 253 187, 41 zł. Wśród zadań zaplanowanych na 2021 rok możemy znaleźć m.in. przebudowa chodników w Mołtajnach, przebudowa dróg gminnych w Momajnach oraz Skierki-Staniszewo, zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP Mołtajny, modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Barcianach, zagospodarowanie terenu wraz z rekultywacją stawu w Gęsikach, budowa świetlicy wiejskiej w Aptyntach i doposażenie placu zabaw w Rodelach.

Biorąc powyższe dane pod uwagę zastrzeżeń do projektu uchwały budżetowej i Wieloletniej Prognozy Finansowej nie miała też Regionalna Izba Obrachunkowa. Miał je jedynie wiceprzewodniczący barciańskiej rady Wiesław Gajdowski. Zwrócił uwagę m.in. na mniejszą niż wcześniej kwotę przeznaczoną na utrzymanie i remonty gminnych dróg. Na ten cel zaplanowano w budżecie niecałe 700 000 złotych, a ro wcześniej były to prawie 2 miliony. - To jest zależne od tego, jakie mamy dofinansowanie. Droga w Windzie zrobiona w tym roku kosztowała ponad milion i stąd jest taka kwota. Jeśli chodzi o inwestycje zaplanowane na 2021 rok, to w budżecie ujęte są tylko te kwoty, na które mamy już podpisane umowy - wyjaśniła radnemu wójt Marta Kamińska. - Tylko skąd później weźmiemy pieniądze jeśli będzie otwarta jakaś furtka funduszy Unii Europejskiej - nie dawał za wygraną Wiesław Gajdowski. Radny zapytał też o wzrost kosztów funkcjonowania administracji samorządowej, a szczególnie wynagrodzeń. - Na wszystkich pracodawców w Polsce został narzucony obowiązek Pracowniczych Planów Kapitałowych. W 2021 roku samorządy też muszą w to wejść. Ze względu na to musieliśmy te środki zabezpieczyć. Wzrost minimalnego wynagrodzenia też będzie generował nam dodatkowe koszty. Są u nas urzędnicy, którzy właśnie tyle zarabiają. Ja nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby urzędnicy zarabiali najniższą krajową, ponieważ obawiam się, że pójdą pracować np. do Biedronki - uzasadniła Kamińska.

Pani wójt podkreśliła, że praca nad nowym budżetem nie była łatwa. – Zarzuca mi się niespełnianie obietnic wyborczych. Niektórzy myślą, że to wszystko można było zrobić w ciągu miesiąca czy dwóch, w ciągu roku, a już w dwa lata, to na pewno. Rzeczywiście jednym z punktów mojej kampanii wyborczej było oddłużenie gminy. To nie oznacza jednak wyzerowania długu, ale jego maksymalne zmniejszenie. Taki jest mój cel. W ciągu ostatnich dwóch lat miało na celu ustabilizowanie krytycznej sytuacji finansowej naszej gminy – powiedziała Marta Kamińska. Przypomniała też rok 2018, kiedy w kasie urzędu brakowało pieniędzy na jego podstawowe funkcjonowanie i wynagrodzenia dla pracowników. - Ja widzę różnicę. Czuję oddech, który złapaliśmy w 2020 roku, mimo pandemii. Ani razu nie wstrzymaliśmy realizacji funduszy sołeckich. Nie było też sytuacji, że razem z panią skarbnik musiałyśmy martwić się skąd wziąć pieniądze na wynagrodzenia. Takie bieżące i przyziemne sprawy świadczą o tym, że jest lepiej. Nie jest dobrze, bo dobrze może będzie w gminie Barciany za 10-15 lat. Na tę chwilę nadal jest ciężko. Nadal oglądamy z panią skarbnik każdą złotówkę, zanim ją wydamy. Nie może tak być, że wstrzymamy wszystkie wydatki. Potrzeby naszych mieszkańców są na pierwszym miejscu – dodała wójt. Podkreśliła też, że w 2021 roku nie planuje zaciąganie nowych kredytów i pożyczek.

W głosowaniu 14 radnych nie miało wątpliwości i poparło zaproponowany przez Martę Kamińską budżet gminy na rok 2021. Od głosu wstrzymał się jedynie Wiesław Gajdowski.

30 grudnia odbyły się sesje budżetowe w Kętrzynie oraz w Powiecie Kętrzyńskim. O przebiegu tych sesji i ich efektach napiszemy za tydzień na łamach Gazety w Kętrzynie oraz niedługo na stronie internetowej www.ketrzyn.wm.pl.

Wojciech Caruk

Komentarze (2) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Komentarze dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się.

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Zaloguj się lub wejdź przez FB

  1. Abc #3031164 | 5.173.*.* 30 gru 2020 20:06

    zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w Plenowie, budowa wiaty w Klewnie, zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań letnich w Ramtach. No no no a niektóre wioski nawet wody wierzącej z wodociągu nie mają.spotkania letnie i rekreacja ważniejsze.

    odpowiedz na ten komentarz

  2. Xyz #3031153 | 195.191.*.* 30 gru 2020 19:55

    Na przebudowę cmentarza to niech się klechy zrzucą.

    Ocena komentarza: poniżej poziomu (-2) odpowiedz na ten komentarz

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5