Wybieramy "Samorządowca 2020". Michał Kochanowski: Praca w samorządzie to gra zespołowa

2020-10-11 09:00:00 (ost. akt: 2020-10-11 09:40:05)

Autor zdjęcia: Wojciech Caruk

Niedługo miną dwa lata kadencji obecnego samorządu. Z tej okazji trwa nasz plebiscyt "Samorządowiec 2020". Starosta Michał Kochanowski opowiedział nam krótko o planach na przyszłość powiatu oraz podsumował dotychczasowe działania.
— Niedługo miną dwa lata pana kadencji w roli starosty. Co udało się panu przez te dwa lata zrobić?

— Dziękuję za tak postawione pytanie. Chciałbym zaznaczyć, że traktuję pracę w samorządzie jak grę zespołową. Zrobiliśmy bardzo wiele wspólnie z zarządem powiatu, radą powiatu oraz pracownikami jednostek. Przeprowadziliśmy gruntowną przebudowę jednostek powiatowych. Powstała nowa struktura, która lepiej odpowiada obecnym wyzwaniom. Mogliśmy dzięki temu utworzyć np. dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Z połączenia biblioteki oraz domu kultury powstało Centrum Biblioteczno – Kulturalnym. Zlikwidowaliśmy Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji, a jego zadania zostały rozdysponowane na inne podmioty. Zawsze podkreślałem potrzebę powstania w Kętrzynie Terenowego Punktu Paszportowego. Była to jedna z pierwszych naszych inicjatyw, która zakończyła się sukcesem. Stworzyliśmy pierwszy w historii Powiatowy Budżet Obywatelski. Traktujemy poważnie partycypację społeczną w procesie konsultacyjno-decyzyjnym. Korzystając z Funduszu Dróg Samorządowych w ciągu 2 lat wyremontowaliśmy ponad 25 km dróg. Oddaliśmy do użytku wyremontowaną bursę szkolną przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie, a obok trwa przebudowa pływalni krytej. Ważnym zadaniem powiatu jest ochrona zdrowia. Przywracając Ratownictwo Medyczne w ramach struktur Szpitala Powiatowego, wyposażyliśmy tę jednostkę w nowoczesne ambulansy. Dokończyliśmy remont szpitalnej izby przyjęć. Zatrudniliśmy w oddziale chirurgii ogólnej dwóch wybitnych specjalistów z tego zakresu. Inwestujemy w powiatową oświatę. Pozyskujemy środki finansowe na doposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego, aby dysponować atrakcyjną ofertą dla naszej młodzieży. Jestem bardzo zadowolony ze współpracy z gminami i miastami z terenu powiatu kętrzyńskiego. Wspólne przedsięwzięcia są efektem samorządowej solidarności.

— Czy jest coś, czego nie udało się zrobić?

— Nie udało się w pełni zrealizować planów związanych ze sprzedażą powiatowych nieruchomości. Działamy na zasadach rynkowych i często okoliczności zewnętrzne dyktują popyt i podaż. Jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Nie wszystko można zrealizować od razu.

— Jak samorząd odnajduje się w rzeczywistości w cieniu koronawirusa?

— Sytuacja z pandemią jest dla nas wyzwaniem. Głównymi jednostkami, które są pod szczególnym nadzorem to: Szpital Powiatowy, ZOZ w Reszlu, Dom Pomocy Społecznej oraz placówki oświatowe. W ostatnich tygodniach Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie był zaangażowany w realizację tarczy antykryzysowej. Pracownicy PUP byli odpowiedzialni za wypłatę środków finansowych lokalnym przedsiębiorcom. Zadanie to zrealizowano bardzo sprawnie. Pozyskaliśmy dodatkowe fundusze na organizację robót publicznych, aby wesprzeć lokalne samorządy. W ciągłej gotowości są powiatowe służby, inspekcje i straże. Ufam, że czas pandemii minie.

— Jakie plany ma pan na przyszłość dla Powiatu Kętrzyńskiego?

— Nadal pracujemy we wszystkich obszarach aktywności powiatu. Codziennie spotykamy się z nowymi wyzwaniami w zakresie oświaty, inwestycji czy zdrowia. Nadal głównym wyzwaniem jest Szpital Powiatowy. Chcemy się rozwijać, zapewniając mieszkańcom powiatu dostęp do usług medycznych na wysokim poziomie. Aplikujemy o kolejne środki finansowe na poprawę stanu dróg powiatowych. Będziemy inwestować w edukację, a w planach mamy rozwój usług dla osób starszych i niepełnosprawnych. Nie możemy zapominać o działaniach prospołecznych. Niedługo zaprezentujemy kolejne efekty naszej wspólnej pracy.

Wojciech Caruk


Przyszła pora, żeby podsumować pracę naszych samorządowców. 21 października minie druga rocznica wyborów samorządowych. Głosować możecie państwo w trzech kategoriach: na wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz starostów. W naszym regionie mamy 3 prezydentów i 47 burmistrzów i 66 wójtów.

Samorządowcy z powiatu kętrzyńskiego:

Michał Kochanowski, starosta kętrzyński - SMS o treści go.sm.97 na numer 7248
Ryszard Niedziółka, burmistrz Kętrzyna - SMS o treści go.sm.98 na numer 7248
Marek Janiszewski, burmistrz Reszla - SMS o treści go.sm.100 na numer 7248
Marek Olszewski, wójt Gminy Srokowo - SMS o treści go.sm.103 na numer 7248
Marta Kamińska, wójt Gminy Barciany - SMS o treści go.sm.102 na numer 7248
Paweł Bobrowski, wójt Gminy Kętrzyn - SMS o treści go.sm.101 na numer 7248
Ryszard Ostrowski, burmistrz Korsz - SMS o treści go.sm.99 na numer 7248

Koszt 2,46 zł z VAT za SMS

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5