Sukcesy uczniów w regionalnym konkursie ekologicznym

2020-06-15 19:00:00 (ost. akt: 2020-06-15 20:32:55)

Autor zdjęcia: archiwum Organizatora

Pod koniec maja odbył się online Regionalny Konkurs Ekologiczno-Przyrodniczy klas III dla szkół podstawowych powiatu kętrzyńskiego i mrągowskiego.
Organizatorem Regionalnego Konkursu Ekologiczno-Przyrodniczego pod honorowym patronatem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie był Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie we współpracy z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Reszlu. Koordynatorkami konkursu były Krystyna Bujnowska - doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie oraz Joanna Piskosz - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Reszlu.

Konkurs skierowany był do uczniów klas III szkół podstawowych znajdujących się na terenie powiatu kętrzyńskiego i mrągowskiego. Każda szkoła w tych powiatach przeprowadzała test konkursowy szkolny w terminie od 2 do 3 marca. Finał konkursu i test pisemny końcowy uczniów miał się odbyć 24 kwietnia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Reszlu. Niestety ze względu na zaistniałą sytuację epidemiczną w kraju uczniowie nie mogli spotkać się w zaplanowanym terminie i pisali test online, który odbył się 27 maja.

— Konkurs miał na celu uświadomienie uczniom, że życie bez kontaktu z przyrodą jest niemożliwe. Wszystko, co jest potrzebne człowiekowi do życia, czerpie on ze środowiska — mówi Krystyna Bujnowska. — Ponadto zagadnienia konkursowe pogłębiały wiadomości na temat roślin i zwierząt żyjących na ziemi. Celem było również uświadomienie, że każda istota żywa ma prawo do godnego życia. Tematyka konkursowa kształtowała podstawowe zasad ochrony przyrody oraz kształtowała umiejętności racjonalnego korzystania z odnawialnych i nieodnawialnych zasobów przyrody. Uświadamiała uczniom konieczność wprowadzenia czystych technologii i racjonalnego wykorzystywania zasobów przyrody oraz utylizacji odpadów. Konkurs kształtował wśród uczestników własne "ja" w harmonii ze środowiskiem — dodaje koordynatorka.

Do etapu regionalnego zostało zakwalifikowanych 63 uczniów klas III z powiatu kętrzyńskiego i mrągowskiego, którzy na poziomie etapu szkolnego uzyskali wynik 42 punktów, co stanowiło 75 % testu. Test Regionalnego Konkursu Ekologiczno-Przyrodniczego klas III rozwiązało w wymaganym czasie online 50 uczniów.

Wyniki:
Tytuł „Mistrza Regionalnego Konkursu Ekologiczno-Przyrodniczego” zdobyli:

1. Błażej Giers - SP 1 Mrągowo
2. Ernest Nicewicz - SP 4 Mrągowo
3. Iga Pupek - SP 1 Mrągowo
4. Wojciech Rutkowski -SP 5 Kętrzyn

Tytuł finalisty Regionalnego Konkursu Ekologiczno - Przyrodniczego zdobyli:
1. Zofia Fąderska - Pączkowska - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Reszlu
2. Hanna Saik - SP Garbno
3. Wojciech Dobrowolski - SP 1 Mrągowo
4. Grzegorz Łastówka - SP Srokowo

Bardzo dobry wynik w Regionalnym Konkursie Ekologiczno-Przyrodniczym osiągnęli:
1. Emilia Przybyłowska - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Reszlu
2. Bartłomiej Kuś - SP 4 Mrągowo
3. Hanna Drapała - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Reszlu
4. Jakub Czajka - SP Piecki / Filia Krutyń
5. Zofia Wiktoria Wittbrodt - SP Piecki / Filia Krutyń
6. Alicja Wojciechowska - SP 3 Kętrzyn
7. Maksymilian Pihan - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Reszlu
8. Filip Pietrzak - SP 4 Mrągowo
9. Kalina Workun - SP Srokowo

— Dziękuję dyrektorowi ZSP w Reszlu panu Edwardowi Szmulowi za zaangażowanie w organizację konkursu, sponsorom za atrakcyjne nagrody, a uczniom gratuluję osiągnięcia świetnych wyników — podsumowuje Krystyna Bujnowska, doradca metodyczny PODN w Kętrzynie.
Ten tekst napisał dziennikarz obywatelski. Więcej tekstów tego autora przeczytacie państwo na jego profilu: sp

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5