Biała Wstążka przeciwko przemocy

2019-12-16 21:00:00(ost. akt: 2019-12-16 20:54:58)
W ramach tegorocznej kampanii przeprowadzono m.in. konkurs plastyczny

W ramach tegorocznej kampanii przeprowadzono m.in. konkurs plastyczny

Autor zdjęcia: Miasto Kętrzyn

Tylko w tym roku 348 osób z powiatu kętrzyńskiego doznało przemocy ze strony swoich najbliższych. Wprawdzie statystyki z roku na rok się poprawiają, ale ten problem jest wciąż bardzo duży. To właśnie tej tematyce poświęcona jest "Biała Wstążka".
To największa na świecie kampania mająca na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet. Akcja rozpoczęła się 25 listopada, czyli w Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet. Zakończyła się 10 grudnia – w Dniu Praw Człowieka.

Z tej okazji właśnie 10 grudnia w sali kinowo - widowiskowej Kętrzyńskiego Centrum Kultury posumowano przebieg kampanii. W spotkaniu wzięli udział laureaci ogłoszonych konkursów, nauczyciele, przedstawiciele Zespołu Interdyscyplinarnego, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Warsztatu Terapii Zajęciowej, Środowiskowego Domu Samopomocy, Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz władz samorządowych miasta. Wydarzenie było okazją do wręczenia nagród i wyróżnień laureatom konkursu plastycznego „Mój bezpieczny świat” oraz konkursu na spot „Mój świat bez używek”. Statuetki "Białej Wstążki" powędrowały do rąk osób zaangażowanych w pomoc dla ofiar przemocy. Podziękowania wręczono również osobom zaangażowanym w profilaktykę poprzez m.in. przygotowanie spektakli teatralnych dla dzieci i młodzieży. W tym gronie znaleźli się: Jarosław Olejnik i Grupa Teatralna „Rampa”, Beata Borowska i Sylwia Szymańska oraz uczniowie klasy II a ze Szkoły Podstawowej nr 1, Izabela Pniewska i Justyna Kamińska z Kętrzyńskiego Centrum Kultury za przygotowanie wystawy prac plastycznych oraz Marlena Szypulska za artykuł dotyczący przemocy, który ukazał się m.in. w poprzednim wydaniu "Gazety w Kętrzynie". Spotkanie w kinie uświetnił spektakl pt. „Błękitny ptak” przygotowany przez nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi.

Czy takie akcje są potrzebne? W poszukiwaniu odpowiedzi wystarczy spojrzeć na aktualne statystyki policyjne. - Policjanci we wszystkich przypadkach, w których zachodzi zjawisko przemocy w rodzinie uruchamiają procedurę tzw. „Niebieskiej Karty”. Rodziny zostają objęte systematycznymi wizytami dzielnicowego i przedstawicieli innych instytucji świadczących pomoc społeczną, którzy sprawdzają bezpieczeństwo domowników oraz zachowania sprawcy przemocy w rodzinie - mówi st. sierż. Anna Baluta z Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie.

Tylko w tym roku według danych do 20 listopada przemoc dotknęła 348 osób. Wśród nich były: 192 kobiety (187 w wieku do 65 lat i 5 powyżej tego wieku), 46 mężczyzn (1 do lat 65 i 45 powyżej tego wieku) oraz 110 małoletnich. Wśród osób, które stosują przemoc w rodzinie było: 226 mężczyzn (w tym 217 nietrzeźwych), 11 kobiet (w tym 10 nietrzeźwych). Policjanci zdecydowali o zatrzymaniu w policyjnym areszcie 75 sprawców przemocy domowej. Wśród zatrzymanych było: 72 mężczyzn i 3 kobiety. Jak wynika z Niebieskich Kart, zakładanych przez policjantów, najczęściej sprawcy stosują przemoc psychiczną. Takich przypadków funkcjonariusze odnotowali aż 348 (335 w ubiegłym roku). Do przemocy fizycznej doszło w 166 rodzinach (189 rok wcześniej). Zdarzyły się także przypadki innego rodzaju przemocy. Było ich 5 przy 19 w minionym roku. Zgodnie z art. 207 KK zatrzymano 10 osób.

W 2018 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie założyli 247 Niebieskich Kart. 101 formularzy wszczęto na terenie miejskim, natomiast 146 formularzy założonych zostało na obszarze wiejskim naszego powiatu. W 232 przypadkach sprawcami przemocy w rodzinie były osoby pod wpływem alkoholu (223 mężczyzn i 9 kobiet). Do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych trafiło 66 osób (64 mężczyzn i 2 kobiety). Zgodnie z art. 207 KK zatrzymano 1 osobę. Procedurą objętych zostało 412 osób w tym 208 kobiety, 39 mężczyzn oraz 165 małoletnich dzieci wobec których istniej podejrzenie, że są dotknięte przemocą.

Dla porównania w tym samym okresie w 2017 roku założono 271 Niebieskich Kart. 130 formularzy wszczęto na terenie miejskim, natomiast 141 formularzy założonych zostało na obszarze wiejskim naszego powiatu. W 251 przypadkach sprawcami przemocy w rodzinie były osoby pod wpływem alkoholu (234 mężczyzn i 17 kobiet). Do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych trafiło 91 osób w tym 2 kobiety. Procedurą objętych zostało 435 osób w tym 234 kobiety, 56 mężczyzn oraz 144 małoletnich dzieci wobec których istniej podejrzenie, że są dotknięte przemocą.

W roku 2016 na terenie powiatu kętrzyńskiego zostały założone 334 Niebieskie Karty z których 139 było założonych na terenie miejskim, natomiast 195 na terenie wiejskim. W 309 przypadkach sprawcami przemocy w rodzinie były osoby pod wpływem alkoholu( 289 mężczyzn i 19 kobiet). Do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych trafiło 136 osób. Procedurą zostało objętych 509 osób w tym 295 kobiet, 58 mężczyzn oraz 156 małoletnich dzieci wobec których istniej podejrzenie, że są dotknięte przemocą.

Natomiast w 2015 roku założonych zostało 325 takich kart. 162 na terenie miejskim i 163 na terenie wiejskim. Procedurą zostało objętych łącznie 443 osoby w tym 280 kobiet, 49 mężczyzn oraz 114 małoletnich dzieci wobec których istniej podejrzenie, że są dotknięte przemocą. Podejrzanych o stosowanie przemocy było 301 mężczyzn, 23 kobiety oraz jeden nieletni chłopak. Doprowadzonych do wytrzeźwienia zostało 126 mężczyzn oraz 7 kobiet.

Statystyki mówią same za siebie. Jak można dostrzec, z roku na rok liczba założonych Niebieskich Kart maleje. Nie zmienia to jednak faktu, że problem jest cały czas poważny.


Wojciech Caruk2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5