Projekt "Z siatkówką po regionie" zainaugurowany turniejem w Wilkowie

2018-08-30 22:30:06(ost. akt: 2018-08-30 23:19:17)

Autor zdjęcia: archiwum organizatora

W dniu 26 sierpnia odbył się pierwszy turniej siatkówki plażowej wraz z promocją produktów i usług lokalnych w ramach projektu „Z siatkówką po regionie ” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Rozgrywki odbywały się w Wilkowie na terenie Przedsiębiorstwa Handlowo Produkcyjnego – Aneta Dacko. Do zawodów zgłosiło się pięć drużyn, które rozegrały mecze systemem „każdy z każdym” w godzinach od 9.00 do 15.00, co ustaliło kolejność par:


1. Olszewski Tomasz / Nicewicz Mariusz;
2. Haric Leon / Zera Mariusz;
3. Bandurow Mariusz / Dąbrowski Mariusz;
4. Olszewska Katarzyna / Ryś Jan;
5. Kozłowska Klaudia / Kozłowska Martyna.


Zwycięskie drużyny otrzymały medale i puchary. Przy toczących się rozgrywkach można było zobaczyć wyroby produkowane przez firmę Państwa Dacko. Z okazji do promocji działalności skorzystali również państwo Haric, którzy opowiedzieli o prowadzonej przez nich agroturystyce w Staniewie.


Z okazji rozgrywek na terenie Przedsiębiorstwa Handlowo Produkcyjnego zaproszeni zostali pracownicy, dla których przygotowano posiłek z grilla oraz ciepłe napoje. Gospodarze zorganizowali również nagłośnienie i muzykę do zabawy. Przy organizacji imprezy uczestniczyli wolontariusze w różnym wieku od dzieci po osoby ponad pięćdziesięcioletnie.


Inicjatywa pod nazwą "Z siatkówką po regionie", opracowana została przez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Wilczek" w Wilkowie. Celem projektu jest promocja obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju z udziałem lokalnej społeczności poprzez organizację turniejów siatkówki plażowej połączonych promocją produktów i usług lokalnych na terenie działania Lokalnej Grupy Działania „Barcja”. Grupą docelową do której skierowany jest projekt, jest młodzież oraz osoby dorosłe w tym także osoby powyżej 50 roku życia. Każda chętna osoba będzie mogła wziąć udział w wydarzeniu jako: uczestnik bezpośredni - czyli zawodnik, wolontariusz, osoba uczestnicząca - kibic, zwiedzający, obserwator. Zakładamy promocję i popularyzację regionalnych wyrobów, produktów, usług, zabytków oraz charakterystycznych obiektów dla obszaru działania LGD "Barcja", poprzez spotkania i wizyty u ich właścicieli organizowane podczas i przy okazji rozgrywek w siatkówkę plażową.


Przygotowane będą: Cztery turnieje siatkarskie w miejscowościach:


• Wilkowo 33 PHU DACKO - 1 turniej 26 sierpień 2018 godz. 10.00 ;
• Święta Lipka - 1 turniej 16 wrzesień 2018 godz. 12.00
• Gnatowo 1 turniej 07 październik godz. 12.00
• Gierłoż - 1 turniej wrzesień/ październik 2018.


W każdej z miejscowości przygotowane zostanie boisko do gry w siatkówkę plażową. Na turnieje zaproszeni zostaną także lokali przedsiębiorcy, którzy nieodpłatnie będą mieli możliwość zaprezentowania swoich produktów.


Za organizację oraz przeprowadzenie turniejów odpowiedzialny jest LUKS "Wilczek" Wilkowo. Do pomocy przy realizacji zadań wykorzystani będą wolontariusze, zarówno osoby młode jak i starsze. Uczestnikami projektu są zarówno zawodnicy, widzowie jak i osoby, które w tym czasie będą na terenie na którym odbywały się będą zawody i pokazy firm. Uczestnicy projektu będą zapisywani do rozgrywek do momentu rozpoczęcia każdego turnieju i po uprzednim ogłoszeniu imprezy na plakatach. Młodzież zostanie również powiadomiona indywidualnie przez instruktora siatkówki. Projekt będzie ograniczał udział w turniejach zawodnikom poniżej 10 roku życia. Poza tą grupą nie będzie innych ograniczeń (ilości zgłoszeń, płci, odpłatności itp.).

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie
Kolejny turniej w Świętej Lipce - 16 września od godz. 12.002001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5