Kochaj, szanuj, nie krzywdź, nie bij...

2017-11-30 12:00:00(ost. akt: 2017-12-12 09:48:31)

Autor zdjęcia: pixabay.com

Kampania „Biała Wstążka” to największa na świecie akcja stworzona przez mężczyzn, której celem jest zatrzymanie przemocy wobec kobiet. W jej ramach na terenie powiatu będzie można skorzystać z porad specjalistów i terapeutów.
Akcja „Biała wstążka” jest odpowiedzią na tragedię, która miała miejsce 6 grudnia 1989 roku, kiedy w Montrealu. Mężczyzna zamordował na politechnice 14 kobiet, a 13 ranił. Napastnik swoją zbrodnię motywował tym, że sam nie skończył studiów technicznych, ponieważ to dziewczyny zabrały mu miejsce na uczelni. Dwa lata później w 1991 roku, kanadyjscy mężczyźni postanowili, że włączą się w akcję walki z przemocą wobec kobiet. Jako symbol tej akcji wybrali białą wstążkę, znak niewinności, mówiący o tym, że „my, mężczyźni, sami nie będziemy sprawcami przemocy i będziemy przeciwstawiać się wszelkim formom przemocy: fizycznej, psychicznej i seksualnej stosowanej wobec kobiet”. W przeciągu zaledwie sześciu tygodni 100 tysięcy mężczyzn w Kanadzie założyło białą wstążkę, podczas gdy wielu innych podjęło debatę na temat przemocy wobec kobiet. W tej chwili „Biała Wstążka jest prowadzona w prawie 60 krajach. W tym roku na Warmii i Mazurach już po raz siódmy Samorząd Województwa, a także szereg samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych przystępuje do podejmowania działań w ramach Ogólnoświatowej Kampanii mężczyzn, którzy sprzeciwiają się przemocy wobec kobiet. W Kętrzynie 1 grudnia już po raz czwarty odbędzie się marsz przeciw przemocy pod hasłem „Kochaj, szanuj, nie krzywdź, nie bij…” w ramach Kampanii „Biała Wstążka”. Zbiórka uczestników marszu nastąpi o godz. 11.45 przy Kompleksie Rekreacyjno-Sportowym "Kętrzynianka", przemarsz nastąpi ulicami: Szpitalną, M.C. Skłodowskiej, Wojska Polskiego, Gen. W. Sikorskiego, Plac Piłsudskiego do Kina „Gwiazda”.

Czy takie akcje są potrzebne? W poszukiwaniu odpowiedzi wystarczy spojrzeć na aktualne statystyki policyjne. Policjanci we wszystkich przypadkach, w których zachodzi zjawisko przemocy w rodzinie uruchamiają procedurę tzw. „Niebieskiej Karty”. Rodziny zostają objęte systematycznymi wizytami dzielnicowego i przedstawicieli innych instytucji świadczących pomoc społeczną, którzy sprawdzają bezpieczeństwo domowników oraz zachowania sprawcy przemocy w rodzinie.
Od początku tego roku do dnia 31.10.2017 funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie założyli 271 Niebieskich Kart. 130 formularzy wszczęto na terenie miejskim, natomiast 141 formularzy założonych zostało na obszarze wiejskim naszego powiatu. W 251 przypadkach sprawcami przemocy w rodzinie były osoby pod wpływem alkoholu (234 mężczyzn i 17 kobiet). Do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych trafiło 91 osób w tym 2 kobiety. Procedurą objętych zostało 435 osób w tym 234 kobiety, 56 mężczyzn oraz 144 małoletnich dzieci wobec których istniej podejrzenie, że są dotknięte przemocą.

Dla porównania w roku 2016 na terenie powiatu kętrzyńskiego zostały założone 334 Niebieskie Karty z których 139 było założonych na terenie miejskim, natomiast 195 na terenie wiejskim. W 309 przypadkach sprawcami przemocy w rodzinie były osoby pod wpływem alkoholu( 289 mężczyzn i 19 kobiet). Do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych trafiło 136 osób. Procedurą zostało objętych 509 osób w tym 295 kobiet, 58 mężczyzn oraz 156 małoletnich dzieci wobec których istniej podejrzenie, że są dotknięte przemocą.

Natomiast w 2015 roku założonych zostało 325 takich kart. 162 na terenie miejskim i 163 na terenie wiejskim. Procedurą zostało objętych łącznie 443 osoby w tym 280 kobiet, 49 mężczyzn oraz 114 małoletnich dzieci wobec których istniej podejrzenie, że są dotknięte przemocą. Podejrzanych o stosowanie przemocy było 301 mężczyzn, 23 kobiety oraz jeden nieletni chłopak. Doprowadzonych do wytrzeźwienia zostało 126 mężczyzn oraz 7 kobiet.
Statystyki mówią same za siebie.
– Policjant jest zazwyczaj pierwszą osobą wzywaną w sytuacji przemocy w rodzinie. Do podstawowych zadań Policji, należy ochrona życia, zdrowia i mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra. Oznacza to obowiązek ochrony osób słabszych i krzywdzonych. Kętrzyńscy funkcjonariusze bardzo angażują się w walkę z problem przemocy w rodzinie. Niejednokrotnie ofiary przemocy boją się zarówno sprawcy, jak i reakcji otoczenia. Przemoc zwykle dokonywana jest w czterech ścianach, sąsiedzi i dalsza rodzina o niej nie wiedzą lub nie chcą się wtrącać, traktując ten problem jako sprawę prywatną. Jednak bez pomocy innych osób: sąsiadów, dalszej rodziny czy znajomych, nie jest możliwa odpowiednio szybka reakcja na ludzką krzywdę. Każdy sygnał otoczenia, że w rodzinie dzieje się coś złego, jest bardzo ważny – przerwanie zmowy milczenia, może pomóc uniknąć tragedii – przyznaje mł. asp. Ewelina Piaścik, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie.
Celem udzielenia pomocy rodzinom dotkniętym przemocą domową, w których wdrożono procedurę Niebieskiej Karty, kętrzyńscy dzielnicowi systematycznie uczestniczą w pracach grup roboczych powołanych przy miejskich i gminnych ośrodkach pomocy społecznej.

Wojciech Caruk

Obrazek w tresci

DYŻURY W RAMACH OTWARTYCH DRZWI:

Gmina Korsze:
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Korszach
1.12.2017 r. – wystawienie prac konkursowych na terenie szkoły w trakcie obchodów „Otwartych Drzwi”
- dyżur specjalisty, pedagoga

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Łankiejmach
1.12.2017 r. w godz. 12.00-15.00 – dyżur pedagoga szkolnego

Szkoła Podstawowa im. Zasłużonych dla Warmii i Mazur w Garbnie
4.12.2017 r. w godz. 16.30-17.30 – dyżur specjalistów w Zespole Szkół w Garbnie

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sątocznie
5.12.2017 r. w godz. 11.30-12.30 – dyżur pedagoga


Gmina Reszel:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu
2.12.2017 r. w godz. 10.00-12.00

Kętrzyn:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie
1.12.2017 r. w godz. 15.00-17.00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie
4.12.2017 r. w godz. 8.00-18.00 – dyżury specjalistów: pracowników socjalnych, kuratorów zawodowych, funkcjonariuszów policji, terapeuty leczenia uzależnień, psychologa, radcy prawnego, przedstawicieli Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Członków Zespołu Interdyscyplinarnego, specjalistów pomocy ofiarom przemocy w rodzinie

Obrazek w tresci


2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5