W Kruszewcu tydzień z Odnawialnymi Źródłami Energii

2015-05-19 09:03:00(ost. akt: 2015-05-19 12:06:01)

Autor zdjęcia: mat. organizatora

W dniach 27-30 kwietnia w Szkole Podstawowej w Karolewie odbył się Tydzień Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), mający na celu promocję alternatywnych źródeł energii. Uczniowie klas IV-VI w ramach lekcji przyrody i techniki realizowali projekt polegający na inwentaryzacji odnawialnych źródeł energii w swojej najbliższej okolicy.
Na zakończenie projektu edukacyjnego uczniowie uczestniczyli w zajęciach przeprowadzonych przez Martę Milancej, zorganizowanych przez Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie pod tytułem ,,Poznajemy nowe źródła energii - gaz z łupków.”

W ramach zajęć uczniowie dowiedzieli się CZYM JEST GAZ Z ŁUPKÓW. Dziś już wiedzą, że gaz ziemny jest najczystszym ekologicznie źródłem energii spośród wszystkich paliw kopalnych. Cechuje go niska emisja gazów cieplarnianych, a także brak niebezpiecznych odpadów. Postęp technologii wydobycia i obniżenie jej kosztów spowodowały możliwość sięgnięcia po nowe, pomijane do tej pory zasoby gazu ziemnego - gaz łupkowy.

Gaz łupkowy to gaz ziemny, którego złoża znajdują się znacznie głębiej niż konwencjonalne. Pojęcie „gaz łupkowy” oznacza gaz ziemny występujący w skałach (łupkach), niejako „uwięziony” w nich, co uniemożliwia wydobywanie go. Dotarcie do gazu łupkowego i jego wydobycie stało się możliwe dzięki zastosowaniu i rozwojowi znanych już wcześniej technologii wiercenia poziomego i szczelinowania hydraulicznego.

Technika wydobycia gazu łupkowego w uproszczeniu polega na wykonaniu poziomego odwiertu w skale łupkowej i wypełnieniu uzyskanej szczeliny mieszanką wody, piasku kwarcowego i dodatków chemicznych, która, powodując pęknięcia w skałach, pozwala na wydostanie się gazu. Po zakończeniu zajęć uczniowie otrzymali odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Skąd wziął się gaz w głębokich warstwach geologicznych? Jak wygląda wiercenie poszukiwawcze gazu łupkowego? Co to jest szczelinowanie hydrauliczne? Jaka jest technologia wydobycia gazu łupkowego? Czy to źródło energii jest bezpieczne dla środowiska? Jakie niesie ze sobą zagrożenia dla środowiska naturalnego?

Uczniowie SP w Karolewie dziś już wiedzą, że w naszej najbliższej okolicy oprócz energii uzyskiwanej z węgla kamiennego mamy energię z elektrowni wiatrowej, paneli słonecznych, niewielkich elektrowni wodnych. Nie posiadamy kopalni gazu z łupków, lecz według szacunków Energy Information Administration, wydobycie gazu łupkowego do 2030 roku będzie wynosiło 7% światowej produkcji gazu ziemnego. Polska posiada bogate zasoby gazu ziemnego w skałach łupkowych na Pomorzu, Mazowszu i Lubelszczyźnie, ale tylko te o odpowiednich właściwościach mogą być wydobywane.

Edukacja przyrodnicza i ekologiczna dzieci i młodzieży jest jednym z priorytetowych zadań szkoły w Kruszewcu.

Kamila Gan


2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5