Koniec czekania. Jest "zielone światło" dla obwodnicy Kętrzyna i drogi Kętrzyn - Giżycko

2024-02-11 14:00:00(ost. akt: 2024-02-11 10:00:29)

Autor zdjęcia: Miasto Kętrzyn

Ruszyła się sprawa budowy obwodnicy Kętrzyna i remontu drogi Kętrzyn - Giżycko. Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego otrzymał aż 887 milionów złotych dofinansowania na kilka kluczowych inwestycji drogowych.
Fantastyczne wiadomości przywiózł do Kętrzyna 5 lutego marszałek województwa Marcin Kuchciński. - W Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej podpisaliśmy umowę z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na dofinansowanie modernizacji czterech ważnych dróg dla tego regionu. Wartość przedsięwzięcia to blisko 900 mln zł, a samo dofinansowanie wynosi prawie 700 mln zł - obwieścił podczas spotkania w kętrzyńskim Ratuszu.

Dla mieszkańców Kętrzyna kluczową informacją jest ta dotycząca remontu drogi do Giżycka i budowy obwodnicy. - Zarząd województwa każdego dnia współpracuje z samorządem województwa, radnymi, samorządowcami. Wiele problemów, spraw, które chcemy wspólnie załatwiać wychodzi właśnie od nich. Mieszkańcy komunikują się z nimi, a my jako zarząd województwa staramy się na te sygnały reagować. Jakiś czas temu padł m.in. pomysł obwodnicy Kętrzyna. Dzisiaj pewne rzeczy, które wtedy wydawały się niemożliwe, będą realizowane. Warto współpracować, warto rozmawiać - podkreślił Kuchciński.

W sprawie obu inwestycji zabiegał m.in. radny sejmiku wojewódzkiego Zbigniew Homza. – Cieszę się, że inwestycje będą realizowane. Składałem kilka wniosków dotyczących przede wszystkim modernizacji drogi wojewódzkiej. Jest ona bardzo ważna z trzech ważnych powodów. Po pierwsze to bezpieczeństwo mieszkańców powiatu kętrzyńskiego i ościennego giżyckiego. Wiele osób korzysta z niej dojeżdżając m.in. do pracy. Drugim argumentem są walory turystyczne tej drogi. Latem przyjeżdża do Giżycka wielu turystów, którzy chcą zwiedzić nasze zabytki w Kętrzynie, Giżycku, Reszlu, Świętej Lipce czy Wilczy Szaniec. Po trzecie – to ważna droga strategiczna ze względów wojskowych. Łączy ona wschód naszego województwa z zachodem. Jeśli będzie dobrze zrobiona, to szybciej będzie można dojechać ze wschodu do Bartoszyc czy Olsztyna - wymienił zalety Homza.

O znaczeniu tych inwestycji wypowiedział się również inny radny sejmiku województwa, Jarosław Słoma. – Dbamy o zrównoważony rozwój całego województwa warmińsko-mazurskiego i kilkuletnie starania o inwestycje modernizacyjne we wschodniej części województwa były tego logiczną konsekwencją. Wraz ze zmianą rządu pojawiły się decyzje i możliwości wsparcia naszego regionu z unijnego programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Inwestycje warte w sumie blisko 900 mln zł to dla nas, mieszkańców Polski Północno-Wschodniej, szansa na przełamanie wieloletniej bariery komunikacyjnej. Cieszymy się z przyznania dofinansowania na budowę obwodnicy Kętrzyna i modernizacji drogi Kętrzyn - Giżycko, ale dla naszego subregionu EGO (powiaty ełcki, giżycki, olecki - przyp. red.) radością jest również fakt, że przyznano środki na remont drogi wojewódzkiej na odcinkach Wydminy – Olecko oraz Olecko – granica województwa. Środki unijne odciążają budżet województwa warmińsko-mazurskiego. Oznacza to uwolnienie środków z na wsparcie bardziej peryferyjnie położonych terenów. Drogi to jedno, ale również powstaną ścieżki rowerowe. Przed nami starania aby cały region rozwijał się pomyślnie. Dbać będziemy szczególnie o powiaty położone przy granicy z Rosją. To granica bardzo trudna i niebezpieczna. Tutaj wsparcie państwa polskiego jest szczególnie potrzebne.

Radości z tych informacji nie kryje zastępca burmistrza Kętrzyna, Karol Lizurej. – Te potężne inwestycje to nowa szansa na Kętrzyna. Dzięki temu możemy zrewidować centrum miasta, a co za tym idzie całą jego funkcjonalność. Wierzę, że skorzystają na tym mieszkańcy i nasze firmy, jako podwykonawcy.

Remont drogi wojewódzkiej 592 w Kętrzyna do Giżycka od kilkunastu lat wzbudza emocje, również z uwagi na protesty środowisk ekologicznych. Ekolodzy byli przeciwni m.in. poszerzeniu jezdni i pobocza oraz niwelowaniu zakrętów, a także utworzenia wydzielonych ciągów pieszo - rowerowych ponieważ wiązało się to z wycinką przydrożnych drzew. W pierwotnym założeniu planowano wyciąć 1538 z 4933 drzew. Zdaniem niektórych protestujących wycinkę można było ograniczyć do niespełna 700, inni uważali, że można ograniczyć się jedynie do naprawy samej nawierzchni, co nie wymagałoby ingerencji w drzewostan. Zwracali uwagę, że to ostatnia taka aleja drzew na Mazurach, w dodatku będąca siedliskiem chronionych okazów. Dlatego rozpatrywaniem wszelkich wniosków zajmowała się Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie.

- Dziesięć lat czekaliśmy na decyzję środowiskową. Została ona wydana w ubiegłym roku. Mamy więc otwartą drogę do realizacji tej inwestycji. We wrześniu chcemy podpisać umowę z wykonawcą i zrealizować w ciągu dwóch lat. Robimy to dla mieszkańców, nie dla siebie. Głos społeczny jest dla nas istotny, ale myślę, że odpowiedni kompromis został wypracowany - zaznacza marszałek Kuchciński.

Aktualny projekt obejmuje m.in. korektę łuków drogowych, budowę zatok autobusowych, chodników oraz redukcję drgań poprzez zastosowanie odpowiednich warstw podbudowy. Usprawnienie ruchu ma spowodować zmniejszenie emisji spalin i zwiększenie bezpieczeństwa.

Dofinansowanie wynika z konkursu pn. infrastruktura drogowa programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027, rozstrzygniętego niedawno przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. W konkursowej puli do podziału było ponad 2 mld 374 mln zł. Do dofinansowania wybrano dziewięć projektów. Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego pozyskał aż 887 mln. Dwa kluczowe projekty to rozbudowa międzyregionalnego ciągu komunikacyjnego z Kętrzyna do wschodniej granicy województwa. Chodzi tu o dwa odcinki: Kętrzyn - Giżycko i Mazuchówka - Olecko do granicy województwa. Tutaj dofinansowanie wynosi 633,3 mln. Drugim ważnym przedsięwzięciem jest budowa obwodnicy Kętrzyna. Wartość tej inwestycji wynosi 330 mln złotych, z czego dofinansowanie to 253,9 mln zł.

Dowodem na to, że to nie tylko ogłoszone liczby jest fakt, że trwają już pierwsze postępowania przetargowe, a kolejne mają być ogłoszone w marcu. Wszystko wskazuje więc na to, że obie ważne dla Kętrzyna inwestycje rozpoczną się fizycznie jeszcze w tym roku. Zakończenie prac remontowych na drodze wojewódzkiej nr 592 jest planowane na trzeci kwartał 2026, natomiast obwodnica Kętrzyna ma być gotowa w maju 2027 roku.

2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5