Budżet gminy Janowiec Kościelny

2018-01-08 17:10:00 (ost. akt: 2018-01-08 17:01:12)

Autor zdjęcia: Gmina Janowiec Kościelny

Koniec grudnia to sesje gminne, podczas których radni uchwalają budżet gminy. W tym roku radni gmin Kozłowo, Janowo i Janowiec Kościelny podjęły uchwały zatwierdzające przedstawione projekty. Jedynie gmina Nidzica budżetu nie ma.
Rada gminy Janowiec Kościelny budżet uchwaliła 28 grudnia.

Dochody budżetu zaplanowano na 18.024.529,81 zł,
w tym dochody bieżące -15.975.934,81 zł,
dochody majątkowe – 2.048.595,00 zł.

Wydatki budżetu wyniosą 17.883.420,99 zł,

w tym wydatki bieżące - 15.566.844,81 zł,
wydatki majątkowe – 2.316.576,18 zł.

Nadwyżka budżetu to 141.108,82 zł.

Planowane inwestycje:

Przebudowana zostanie droga gminna Napierki - Janowiec Kościelny wraz z odwodnieniem za kwotę – 1.210.000,00 zł, w tym dofinansowanie 728.696,00 zł.

Zmodernizowana będzie droga gminna Krajewo-Kawęczyno-Szczepkowo-Skrody – 49.000,00 zł (okres realizacji w latach 2017-2018, wartość zadania 388.000,00 zł, w tym dofinansowanie z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego 90.000,00 zł).

Za 31.000 zł przebudowana zostanie droga wewnętrzna na osiedlu mieszkaniowym w Janowcu Kościelnym.

Zaplanowano także ponad 63 tys. zł na opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej Safronka - Wiłunie - Powierż.

Na odnawialne źródła energii zaplanowano 871.204,18 zł, w tym dofinansowanie 426.535,00 zł.

Z innych zadań inwestycyjnych w budżecie gminy na 2018 rok zaplanowano:

zakup serwera sieciowego – 12.000,00 zł.
rozbudowę strażnicy OSP w Nowej Wsi Wielkiej” – 15.000,00 zł.
poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej gminy Janowiec Kościelny – opracowanie projektu budowlanego – 5.000,00 zł.

Źródłem pokrycia wydatków majątkowych będą środki finansowe pozyskane na poszczególne zadania inwestycyjne oraz środki z dochodów własnych gminy.

W 2018 r. w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki finansowe na remonty dróg w wysokości 90.000,00 zł oraz remont pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Janowcu Kościelnym w wysokości 35.000,00 zł.

W 2018 r. planuje się modernizację kompleksu rekreacyjno-sportowego w Kucach oraz zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej w Waśniewie - Gwoździe i Nowej Wsi Wielkiej.

Z uwagi na specyfikę gminy, która jest typowo rolnicza, możliwości finansowe gminy są znacząco ograniczone w stosunku do potrzeb i oczekiwań społecznych. Koszty funkcjonowania szkół pochłonęły wszystkie rezerwy, które gmina mogłaby przeznaczyć na wzrost nakładów na wydatki bieżące lub inwestycyjne. Należy podkreślić, że subwencja oświatowa nie pokrywa w pełni wydatków na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi.

Pochwal się tym, co robisz. Pochwal innych. Napisz, co Cię denerwuje. Po prostu stwórz swoją stronę na naszym serwisie. To bardzo proste. Swoją stronę założysz klikając " Tutaj ". Szczegółowe informacje o tym czym jest profil i jak go stworzyć: Podziel się informacją:

">kliknij
Problem z założeniem profilu? Potrzebujesz porady, jak napisać tekst? Napisz do mnie. Pomogę: Igor Hrywna


2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5