Otwarcie drogi Iłowo-Wieś-Sochy-Dźwierznia-Białuty.

2020-10-06 12:27:04(ost. akt: 2020-10-06 12:32:41)

Autor zdjęcia: UG Iłowo

25 września br. dokonano uroczystego otwarcia zmodernizowanych dróg na terenie Gminy Iłowo-Osada.
W odbiorze udział wzięli senator RP Bogusława Orzechowska, poseł na Sejm RP Robert Gontarz, starosta Paweł Cieśliński, wicestarosta Marian Brandt, wójt gminy Iłowo-Osada Sebastian Cichocki, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Piotr Olszewski oraz członek Zarządu Powiatu Janusz Kaczmarek, radni powiatowi oraz gminni.

Spotkanie mające na celu odbiór techniczny inwestycji odbyło się na granicy dwóch dróg tj.: drogi powiatowej nr 1556N Iłowo-Wieś-Sochy-Dźwierznia i drogi gminnej 188 065 N Białuty – Dźwierznia.

Zakres prac remontowych pierwszego zadania obejmował odcinek o długości 4,735 km, na którym ułożono warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego i uzupełniono pobocza kruszywem łamanym. Drugie zadanie, realizowane przez innego wykonawcę polegało na mechanicznym oczyszczeniu nawierzchni, naniesieniu emulsji asfaltowej oraz wykonaniu dwóch mineralno-bitumicznych warstw grubości 9 cm jako nawierzchni drogi na długości 2850 mb.

Koszt remontu drogi gminnej 188 065 N Białuty – Dźwierznia wyniósł 674 153,07 zł brutto, z czego dofinansowanie z FDS wyniosło 75%.


Dzięki dobrej współpracy Gminy Iłowo-Osada z Powiatem Działdowskim kompleksowo poprawiono sieć dróg, które usprawnią komunikację do okolicznych miejscowości.

UG Iłowo-Osada

2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5