Efektywna i skuteczna realizacja przedsięwzięć na terenie gminy Iłowo-Osada [zdjęcia]

2018-02-24 09:10:00 (ost. akt: 2018-02-23 12:08:05)

Autor zdjęcia: archiuwm UG Iłowo

Miniony rok w gminie Iłowo-Osada był rekordowy pod względem inwestycji, na które przeznaczyliśmy ponad 6 mln zł. Na obszarze gminy zrobiono bardzo dużo, ale - jak mówi wójt Sebastian Cichocki - jest jeszcze wiele do zrobienia.
Naszą sztandarową inwestycją była przebudowa drogi w miejscowości Narzym, łączącej drogę wojewódzką nr 544 z ulicą Dworcową. Droga powstała przy współudziale środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i środków własnych Gminy Iłowo-Osada. Wartość dofinansowania to ponad 680 tys. zł, a całkowity koszt inwestycji wyniósł 1.111.847,76 zł. Dotychczasowa droga żwirowa o długości 1.133 m otrzymała nawierzchnię asfaltową, odwodnienie, zjazdy na działki oraz oznakowanie pionowe i poziome.

Kolejną inwestycją, która została wykonana w ubiegłym roku, była przebudowa ul. Kraszewskiej i ul. Sportowej w Narzymiu. Wartość inwestycji wyniosła prawie 1,5 mln zł, a zakres prac obejmował wykonanie chodników, nowej nawierzchni bitumicznej i budowę sieci kanalizacji deszczowej. Na realizację zadania skutecznie pozyskano środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 743.905 zł. Przedsięwzięcie otrzymało także dofinansowanie z Powiatu Działdowskiego w wysokości ponad 380 tys. zł, a 373.119,53 zł pochodziło z budżetu Gminy Iłowo-Osada. Inwestycja przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i estetyki całej miejscowości.

W poprzednim roku budżetowym zrealizowano ważne zadanie dla iłowskiej społeczności, czyli budowę parkingu przy skrzyżowaniu ul. Wyzwolenia i ul. Kościelnej w Iłowie-Osadzie wraz z chodnikiem stanowiącym dojście do kościoła. Budowa parkingu przyczyniła się do poprawy estetyki miejsca oraz warunków komunikacyjnych podczas różnego rodzaju wydarzeń, świąt i uroczystości religijnych. Koszt całkowity zadania wyniósł 307.140,44 zł. Dzięki nakładom finansowym Gminy Iłowo-Osada i dofinansowaniu Powiatu Działdowskiego powstało 91 miejsc parkingowych, w tym trzy miejsca przeznaczone dla pojazdów osób niepełnosprawnych.

W ubiegłym roku udało się zrealizować inwestycję, na której bardzo zależało wielu mieszkańcom z terenu naszej gminy, był to remont pomnika w lesie białuckim, miejsca masowych egzekucji więźniów z obozu „Soldau” w Działdowie. Od dwóch lat czyniliśmy starania i zabiegi, aby pozyskać niezbędne środki finansowe i ten pomnik wyremontować oraz zagospodarować teren wokół niego. Dziś można stwierdzić, że konsekwencja i determinacja opłaciły się i miejsce to odzyskało należytą rangę. Wartość całego przedsięwzięcia wyniosła 85.000 zł. To dzieło jest efektem współdziałania Gminy Iłowo-Osada z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z wieloma samorządami to jest: Powiatem Działdowskim, Powiatem Mławskim, Miastem Mława, Gminą Płośnica, Gminą Rybno, Gminą Działdowo, które współfinansowały całe przedsięwzięcie. Bardzo dziękuję wszystkim samorządowcom za wsparcie i bardzo dobrą współpracę przy realizacji tego zadania.

W 2017 roku przeprowadzono szereg różnego typu przedsięwzięć istotnych dla lokalnej społeczności: wykonano bardzo ważną dla mieszkańców Wierzbowa inwestycję - rozbudowę kanalizacji sanitarnej, przebudowano również kanalizację sanitarną na ulicy Lipowej i Akacyjnej w Iłowie-Osadzie, dokonano przebudowy dróg gminnych w Gajówkach, Białutach, Iłowie-Wsi i Brodowie. W Pruskach, Sochach i Kraszewie wykonaliśmy chodniki ułatwiające komunikację i poprawiające bezpieczeństwo mieszkańców, uzupełniliśmy istniejące oświetlenie uliczne o nowe lampy w Białutach, Purgałkach, Brodowie, sukcesywnie wymieniamy wiaty przystankowe, ustawiliśmy dwa witacze przy drogach wjazdowych do gminy.

W Zespole Szkół nr 1 w Iłowie-Osadzie oraz Zespole Szkół nr 2 w Narzymiu wyposażono gabinety lekarskie, m.in.: w aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego dla dzieci oraz dla dorosłych, apteczki pierwszej pomocy, stetoskop, tablice Snellena do badania ostrości wzroku, parawany, kozetki oraz wagę medyczną z wzrostomierzem. W ramach projektu „Aktywna Tablica” otrzymaliśmy środki finansowe przeznaczone, na zakup pomocy dydaktycznych, w tym m.in. na tablice interaktywne, projektory, zestawy głośników.

W Szkole Podstawowej w Białutach realizujemy projekt „Mega Szkoła” w ramach funduszy UE, celem którego jest rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły z akcentem na podnoszenie umiejętności korzystania z nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), nauki języka angielskiego, a także budzenie społecznych postaw uczniów oraz wyposażenie pracowni komputerowej, przyrodniczo-chemicznej i matematyczno-geograficznej.

W ubiegłym roku wykonano również remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie. W ramach modernizacji zamontowano monitoring, wymieniono grzejniki, zainstalowano na zewnątrz budynku reklamę świetlną, wymieniono instalację grzewczą, pomalowano salę główną i front budynku, a także dokonano wymiany podłogi
i montażu automatycznej kurtyny, dodatkowo zakupiono nowoczesny sprzęt nagłaśniający.

W piwnicy budynku utworzono profesjonalne studio nagrań. Ponadto w minionym roku doposażono świetlice wiejskie w Iłowie-Wsi i Wierzbowie, wykonano konserwację zbiornika wodnego w Dźwierzni, doposażono place zabaw w Pruskach, Wierzbowie, Białutach i Iłowie- Osadzie, wyremontowano i doposażono pomieszczenia lekcyjne w ZS nr 1 w Iłowie-Osadzie, ZS nr 2 w Narzymiu i w SP w Białutach. Na boisku sportowym w Narzymiu zamontowano piłkochwyty. Wyposażono strażaków ochotników w sprzęt ochrony indywidualnej i sprzęt do działań ratowniczych.
Przy współpracy Gminy Iłowo-Osada, Fundacji FOSa z Olsztyna oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowie-Osadzie realizujemy projekt pn. "Klub Integracji Społecznej w Iłowie-Osadzie", który jest współfinansowany ze środków EFS. W 2017 r. oprócz form wsparcia, zrealizowano również dodatkowo zajęcia grupy samopomocowej oraz warsztaty motywacyjne.
Gmina Iłowo-Osada wpiera również seniorów. Wraz z Fundacją „Siłaczka” realizowała projekt pn. "Jesień życia - czas rozkwitać! czyli edukacja seniora drogą do jego zdrowia i aktywności społecznej" w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. W ramach wspólnego przedsięwzięcia członkowie stowarzyszenia Aktywny Senior z Iłowa-Osady uczestniczyli w wizycie studyjnej w Łodzi, podczas której zapoznali się z funkcjonowaniem Klubu Seniora z Łodzi oraz zwiedzili Łódź i okolice.

Ponadto Gmina Iłowo-Osada wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców w sprawie utworzenia posterunku przekazała nieodpłatnie Skarbowi Państwa działkę znajdującą się przy ul. Jagiellońskiej w Iłowie-Osadzie na wybudowanie nowego posterunku policji.

Podsumowując poprzedni rok mogę stwierdzić - powiedział wójt Sebastian Cichocki - że był to dobry czas dla Gminy Iłowo-Osada, okres owocnej pracy nad realizacją wielu przedsięwzięć, inicjatyw i bieżących zadań oraz przygotowań do inwestycji planowanych na najbliższe lata. Bardzo dziękuję wszystkim pracownikom Urzędu Gminy za nieocenioną pracę, pomoc i poświęcenie w realizacji zamierzonych celów.
Dziękuję radnym, sołtysom, dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych, organizacjom pozarządowym oraz wszystkim mieszkańcom gminy, którzy towarzyszą mi na co dzień i wspierają wszelkie działania na rzecz rozwoju naszej Małej Ojczyzny.Czytaj e-wydanie

Pochwal się tym, co robisz. Pochwal innych. Napisz, co Cię denerwuje. Po prostu stwórz swoją stronę na naszym serwisie. To bardzo proste. Swoją stronę założysz klikając " Tutaj ". Szczegółowe informacje o tym czym jest profil i jak go stworzyć: Podziel się informacją:

">kliknij

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5