Burmistrz Dawid Kopaczewski: chcemy pozyskać kolejne miliony złotych na rozwój Iławy

2023-08-25 07:22:49(ost. akt: 2023-08-25 20:58:33)

Autor zdjęcia: UM

Z Rządowego Funduszu Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład Iława pozyskuje środki na najważniejsze potrzeby. Dzięki niemu zrealizowana została już m.in. budowa drogi Dworcowej. Ponadto trwają inwestycje: budowy żłobka miejskiego, gruntowne remonty ulic Obrońców Westerplatte i Konopnickiej, Łąkowej i Gospodarskiej. –Nie ustajemy w pozyskiwaniu środków na realizację kolejnych inwestycji miejskich. Pracownicy Urzędu Miasta złożyli już kolejne wnioski o dofinansowanie na budowę nowych i remonty istniejących obiektów.- mówi burmistrz Dawid Kopaczewski
Jakie inwestycje mają szansę na realizację? Oto lista zadań, które po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków mogą zostać wcielone w życie.

1. Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Ziemowita w Iławie
Wnioskowana kwota na budowę obiektu to 30 mln zł. Aby inwestycja mogła zostać zrealizowana złożony został także wniosek na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 1 470 000 zł.

 2.Modernizacja i przebudowa Stadionu Miejskiego w Iławie wraz z infrastrukturą towarzyszącą.  Wnioskowana kwota to prawie 13 mln złotych.

Na modernizację stadionu złożone zostały dwa wnioski, w tym na rozbiórkę istniejącej i budowę nowej trybuny głównej z zadaszeniem i zapleczem socjalno-magazynowym na kwotę 8 mln złotych oraz na budowę bieżni lekkoatletycznej o dystansie 400 m z bieżnią prostą o dystansie 110 m o nawierzchni poliuretanowej, skoczni do skoku w dal i trójskoku, rzutni do pchnięcia kula na kwotę 4 998 000 zł.

3. Budowę infrastruktury drogowej i wodno-ściekowej na ul. Solskiego, Rolnej i Kościuszki 35 i 37.
Wnioskowana kwota: 2 000 000 zł przeznczona zostanie na utwardzenie nawierzchni trzech dróg wraz z budową miejsc postojowych i oświetlenia ulicznego.

 4. Modernizacja młyna wodnego na rzece Iławce przy ul. Kościuszki 
Wnioskowana kwota: 1 499 400 zł przeznaczona będzie na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy młyna, która jest niezbędna do przygotowania obiektu na siedzibę Muzeum Regionalnego wraz z rewitalizacją terenu zielonego przy rzece Iławce.

5.  Modernizacja budynku Ratusza w Iławie 
Wnioskowana kwota: 3 499 580 zł w tym przypadku zostanie zaplanowana m.in. na renowację elewacji wraz z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizację system ochrony przeciwpożarowej oraz odnowienie wieży zegarowej ratusza.

6. Modernizacja Kinoteatru „Pasja” w Iławie.
To wniosek wielozadaniowy, których łączna kwota wynosi prawie 11 mln złotych. Składają się na nie m.in.: dokumentacje konserwatorskie i projektowe oraz inwestycje budowlane zarówno na zewnątrz, jak i w środku budynku w tym także piwnic tj. : remont spękanego balkonu i wejścia głównego oraz elewacji, osuszanie i uszczelnianie murów, wymiana stolarki okiennej, remont schodów, drzwi wewnątrz budynku, malowanie wewnętrznych ścian i osuszanie piwnic wraz z odgrzybianiem i wykonaniem izolacji.

Oprócz tego miasto Iława złożyło wniosek o dofinansowanie jako członek Związku Gmin Jeziorak na przebudowę nawierzchni ulicy na osiedlu Lubawskim wraz z infrastrukturą tj. kanalizacją, oświetleniem. Inwestycja jest ważna ze względu na konieczność wymiany sieci wodociągowej wykonanej z azbestocementu na sieć PE.

O tym, czy wymienione inwestycje zostaną zrealizowane dowiemy się po
opublikowaniu zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów listy inwestycji objętych Dofinansowaniem z Programu.

red.
ilawa@gazetaolsztynska.pl


2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5