Rusza kolejna edycja opieki wytchnieniowej w Iławie

2023-02-24 14:15:11(ost. akt: 2023-02-24 14:39:40)   Artykuł sponsorowany

Autor zdjęcia: materiały UM Iława

Edycja 2023 programu po raz kolejny ma wesprzeć osoby z niepełnosprawnościami i ich bliskich z terenu Iławy. Inicjatywa zaproponowana przez burmistrza jest uzupełnieniem działań wobec osób niepełnosprawnych, wymagających wysokiego poziomu wsparcia oraz ich opiekunów.
Świadczenie bezpośredniej opieki nad dzieckiem lub osobą dorosłą niepełnosprawną wymaga dużego zaangażowania i często wiąże się z rezygnacją z własnego życia prywatnego. Opiekunowie muszą bowiem podporządkować swoje sprawy i godzić je z czynnościami związanymi z opieką, co z reguły prowadzi do ich dużego obciążenia psychofizycznego. - Nie da się pomagać innym, nie mając odpowiednich zasobów, dlatego podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu działań zapewniających komplementarne wsparcie dla takich osób. Diagnozując bowiem potrzeby środowiska lokalnego osób niepełnosprawnych i ich rodzin zauważyliśmy, że dotychczasowe działania są niewystarczające. Opiekunowie osób niepełnosprawnych potrzebują m.in. wsparcia w przypadku sytuacji losowej, np. pobyt w szpitalu, czy pilny wyjazd. Kolejną bardzo ważną kwestią jest zapewnienie dostępu do specjalistów zarówno dla opiekunów, jak i osób z niepełnosprawnością. Równie istotne jest stworzenie warunków do korzystania z dóbr kultury, wyjazdów, wycieczek integracyjnych, aby takie osoby nie czuły się wykluczone z życia społecznego i kulturalnego - mówi Grażyna Kemska, dyrektor MOPS Iława.

Dla kogo jest program?


- dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym;
- dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, ze wskazaniami łącznie w pkt. 7 i 8 orzeczenia, tj. konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
- oraz dla członków rodzin lub opiekunów świadczących bezpośrednią opiekę nad osobą posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności/orzeczenie równoważne lub dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniem łącznie w pkt. 7 i 8 orzeczenia.

- Opieka wytchnieniowa, jak sama nazwa wskazuje, ma dać chwilę „oddechu” w natłoku codziennych obowiązków, jakie pojawiają się w kontekście niepełnosprawności. Bazując na doświadczeniu poprzedniej edycji kontynuujemy program, bo obserwujemy, że potrzeba wsparcia na terenie naszego miasta jest ogromna. Chcemy wpierać osoby niepełnosprawne i ich opiekunów na tyle, na ile jest to możliwe. Temu służy m.in. program opieki wytchnieniowej, który koordynuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie – mówi burmistrz Dawid Kopaczewski.

Jak skorzystać?


Należy wypełnić kartę zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2023 (do pobrania tutaj: KLIK) i złożyć wniosek do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie. Do Karty zgłoszenia należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.


Osoby zainteresowane wsparciem w ramach programu proszone są o kontakt:
• z pracownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie Anną Szubring -Kozłowską tel. (89) 649-97-25, email: a.szubring-kozlowska@mops.ilawa.pl
• lub Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych Moniką Kowalską – Kastrau tel. (89) 649-01-89, email: mkowalska.kastrau@umilawa.pl

Obrazek w tresci

materiały UM Iława

2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5