BY MÓWIĆ PIĘKNIE...

2023-01-27 08:41:44(ost. akt: 2023-01-27 11:21:54)   Artykuł sponsorowany
Logopeda Joanna Tasarz

Logopeda Joanna Tasarz

Autor zdjęcia: Sylwia Dziedziak

Logopeda zajmuje się diagnozowaniem wad i zaburzeń mowy na różnym tle, a następnie opracowaniem programu terapii i jego realizacją. Pomaga poprawić czynność mowy i ułatwić, a w niektórych przypadkach znaleźć alternatywne formy komunikacji pacjenta z otoczeniem. Zajmuje się też treningiem dykcji i wymowy osób bez zaburzeń logopedycznych.

Pani Joanna Tasarz prowadzi w Iławie Gabinet Logopedyczny „MOWA” od 2007 roku.
Od początku tego roku zaprasza do nowego lokalu mieszczącego się przy ul. Kętrzyńskiej 5. Wizyty i konsultacje odbywają się w godzinach zarówno przedpołudniowych, jak i popołudniowych.

Z kim pracuje logopeda?
Logopedzi obejmują swoją opieką człowieka tak naprawdę od momentu jego narodzin. Najliczniejszą grupą pacjentów są dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Tutaj pracuje się głównie z opóźnionym rozwojem mowy, wadami wymowy, trudnościami w czytaniu i pisaniu.

Skonsultujmy się z logopedą zawsze, kiedy podejrzewamy, że mowa naszego dziecka nie rozwija się prawidłowo.

Do gabinetu logopedy przychodzą też osoby dorosłe z innymi zaburzeniami mowy:
nieprawidłową realizacją głosek, nieprawidłowym torem oddychania.

W Gabinecie Logopedycznym „MOWA” specjalizuję się w terapii zarówno z dziećmi, jak i osobami dorosłymi. Pacjentami gabinetu są często osoby po incydentach neurologicznych (udary mózgu, wypadki komunikacyjne, choroby neurologiczne). W swojej codziennej pracy zajmuję się również:
• diagnozowaniem zaburzeń mowy i komunikacji
• terapią afazji, dyzartrii, dyslalii
• diagnozowaniem ankyloglossi oraz opieką logopedyczną przed jak i po zbiegu
• terapią z zastosowaniem elementów Terapii Neurotaktylnej
• opóźnionym rozwojem mowy
• konsultacjami z zakresu problemów logopedyczno-ortodontycznych
• terapią miofunkcjonalną
• terapią neurologopedyczną systemem C-EyeOd czego zależy skuteczność w terapii mowy?

Przede wszystkim od rodzaju zaburzenia, motywacji pacjenta, a także pomocy rodziny, która motywuje i wspiera każdego dnia. Pamiętajmy, że dzięki usprawnieniu naszej komunikacji polepsza się również jakość naszego życia.

Zapraszam na konsultację; jestem:
• Neurologopedą
• Certyfikowanym Terapeutą C-Eye (Cyber Oko)
• Terapeutą Miofunkcjonalnym
• Terapeutą Ręki
• Instruktorem Masażu Shanthala
• Terapeutą Ortodoncji Funkcjonalnej

GABINET LOGOPEDYCZNY „MOWA” mgr Joanna Tasarz
UL.KĘTRZYŃSKA 5, 14-200 IŁAWA
TEL. 509-347-7122001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5