Burmistrz Dawid Kopaczewski: Rozpoczynamy trzy duże inwestycje drogowe w Iławie [zdjęcia]

2023-01-19 09:32:32(ost. akt: 2023-01-19 09:50:19)   Artykuł sponsorowany
Podpisanie umów

Podpisanie umów

Autor zdjęcia: UM Iława

W środę 18 stycznia burmistrz Dawid Kopaczewski podpisał umowę z iławską firmą IPB-EXIM na roboty drogowe ulic Gospodarskiej, Łąkowej i Dworcowej, które w znaczący sposób wpłyną na poprawę komfortu mieszkańców, zarówno pieszych, jak i kierowców.

Umowę podpisano z firmą Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych IPB – EXIM Spółka z o. o., ul. Lubawska 3, 14-200 Iława. Zakres zadania pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez budowę dróg na terenie miasta Iława” obejmuje budowę drogi Dworcowej, Gospodarskiej i Łąkowej i zostanie wykonany zgodnie z ofertą wykonawcy złożoną w dokumentacji przetargowej.

— Czas na kolejne drogi w mieście, których remonty zaplanowaliśmy dzięki pozyskanym środkom z Rządowego Funduszu Polski Ład. To bardzo ważne inwestycje, dzięki którym znacząco poprawiamy bezpieczeństwo mieszkańców i zadbamy o to, aby poruszanie się na co dzień po mieście było wygodne i sprawne — mówi burmistrz Iławy Dawid Kopaczewski.

W ramach robót budowlanych na ulicy Dworcowej, zostaną wykonane prace polegające na budowie nawierzchni, chodników, ścieżki rowerowej, oświetlenia ulicznego i uzbrojenia podziemnego w tym przebudowę sieci wodociągowej, elektroenergetycznej i oświetlenie ulicy (wymiana oświetlenia na energooszczędne typu LED) oraz budowę kanału technologicznego.

- Kolejne dwie ulice, których dotyczy inwestycja, tj. ul. Łąkowa i ul.Gospodarska to drogi gruntowe, po których poruszanie się pojazdami sprawia trudności zwłaszcza w okresie wiosennym i jesienno-zimowym. Brakuje tu nie tylko nawierzchni, ale także oświetlenia. Już niedługo wszystko to się zmieni dzięki zaplanowanym pracom — komentuje zastępca burmistrza Krzysztof Portjanko.

Na ulicy Gospodarskiej wybudowana zostanie nawierzchnia, chodniki oraz miejsca postojowe. Zaplanowano także budowę sieci elektroenergetycznej, zamontowanie lamp oświetleniowych z energooszczędnym oświetleniem typu LED z systemem sterującym intensywnością oświetlenia. Ponadto przebudowana zostanie kanalizacja deszczowa, sieć elektroenergetyczna i wodociągowa.

Na ulicy Łąkowej zaplanowano utwardzenie drogi gruntowej, budowę chodników i sieci elektroenergetycznej, wybudowanie nowych i wymianę starych lamp oświetleniowych na energooszczędne oświetlenie typu LED z systemem sterującym intensywnością oświetlenia. Tu również przebudowana zostanie kanalizacja deszczowa, sieć elektroenergetyczna, wodociągowa oraz telekomunikacyjna.

Wszystkie prace mają zostać ukończone zgodnie z umową do połowy lutego 2024 r. Wartość umów wynosi: 8 112 215,31 zł, w tym dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych, edycja 2 wynosi: 7 706 604,54 zł, wkład własny Gminy Miejskiej Iława to: 405 610,77 zł.

materiał zlecony przez Urząd Miasta Iława

2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5