Poszukiwani wolontariusze i lider zespołu do Szlachetnej Paczki

2022-08-03 10:54:02(ost. akt: 2022-08-03 11:27:05)
Liderką w Iławie jest radna miejska Martyna Wyżlic

Liderką w Iławie jest radna miejska Martyna Wyżlic

Autor zdjęcia: archiwum prywatne

Choć coroczna akcja pomocowa dla najbardziej potrzebujących pomocy finał będzie miała tuż przed świętami Bożego Narodzenia, to już potrzebni są ludzie, którzy stworzą struktury i pokierują działaniami.
Jak informuje menadżerka operacyjna Szlachetnej Paczki na nasze województwo Justyna Wyszkowska-Zając, w Suszu w powiecie iławskim poszukiwany jest lider. – Chodzi o osobę, która "uruchomi" ten rejon i w ten sposób będzie można dotrzeć do osób w potrzebie, tam mieszkających.

Natomiast w Iławie potrzebni są wolontariusze. Tutaj liderką jest ponownie Martyna Wyżlic, miejska radna.

Co będzie należeć do zadań poszukiwanych osób?


Wolontariusz_ka Paczki
Spotyka się z Rodzinami, które potrzebują pomocy
Bez Wolontariuszy nie byłoby Szlachetnej Paczki, to dzięki Wam docieramy bezpośrednio do osób żyjących w biedzie. W całej Polsce potrzebujemy Was ok. 11 tys.

Współpracuje z Darczyńcą
Wolontariusz_ka odwiedza rodziny w potrzebie w swojej okolicy – poznaje ich historie i decyduje, jaka pomoc będzie najlepszą formą wsparcia. Kiedy Darczyńca decyduje się na przygotowanie paczki – wspiera radą.

Koordynuje dostarczenie paczki
W czasie grudniowego „Weekendu Cudów” przejmuje paczkę od Darczyńców i pomaga dostarczyć ją Rodzinie, którą ma pod opieką. W kolejnych tygodniach wspiera Rodzinę w usamodzielnieniu się.


Kim jest Wolontariusz_ka Szlachetnej Paczki i czym się zajmuje?


Wolontariusze Szlachetnej Paczki to te osoby, które są najbliżej potrzebujących. To właśnie oni spotykają się z Rodzinami, poznają ich historie i – na ile to możliwe – wspierają ich w dążeniu do samodzielności. Wolontariusz_ka jest również łącznikiem między osobami w potrzebie a Darczyńcami – to właśnie on_ona przekazuje Rodzinie paczki przygotowane przez Darczyńców. W tych, często niełatwych, działaniach Wolontariusz_ka nigdy nie jest sam_a. Ma wsparcie Lidera_ki, a także zespołu Wolontariuszy. Dobra atmosfera, wzajemne wsparcie i wymiana doświadczeń w rejonie pozwalają wspólnie mądrze pomagać.

Wśród najważniejszych zadań Wolontariuszy są:
Wdrożenie się w rolę i zadania poprzez uczestnictwo w warsztacie wdrożeniowym oraz zapoznanie się z e-learningami (e-learningi są dostępne na naszej platformie, masz do nich dostęp o każdej porze).

Praca z Rodziną – przed podjęciem decyzji o włączeniu Rodziny do Szlachetnej Paczki odbywasz z nią co najmniej dwa spotkania. To Ty również tworzysz anonimowy opis Rodziny, który widzą później Darczyńcy na stronie www oraz utrzymujesz kontakt z Darczyńcą_czynią, odpowiadając na pojawiające się pytania o potrzeby Rodziny. Nasi Wolontariusze spotykają się z jedną Rodziną lub kilkoma – Ty decydujesz, na ile możesz się zaangażować.

Współtworzenie rejonu Paczki – poza pracą z Rodziną współpracujesz również z Liderem_ką rejonu oraz innymi Wolontariuszami w Twojej okolicy m.in. w przygotowaniu magazynu na Weekend Cudów.

Lider_ka Zespołu Wolontariuszy
Koordynuje działania rejonu Paczki
Jest lokalnym sercem Paczki. Organizuje pracę jednego z 700 rejonów, w których realizowana jest nasza pomoc, koordynuje działania Wolontariuszy, aby były efektywne i zgodne ze standardami Paczki oraz zasadami mądrej pomocy.

Reprezentuje Paczkę w swojej okolicy
To Lider_ka we współpracy z lokalnymi władzami, służbami i instytucjami zbiera informacje o osobach oraz rodzinach żyjących w biedzie i wysyła do nich Wolontariuszy. To on_a napędza machinę pomocy.

Organizuje Weekend Cudów w rejonie
W okresie Weekendu Cudów (grudzień) dba o to, aby dany rejon miał miejsce na magazynowanie paczek oraz tworzy plan ich dostarczenia do Rodzin.

Kim jest Lider_ka Paczki i czym się zajmuje?


Lider_ka to osoba, która w swoim rejonie (lokalnym środowisku) zarządza zespołem Wolontariuszy odwiedzających Rodziny i poszczególnymi zadaniami, dzięki którym w danej okolicy Szlachetna Paczka może się odbyć.

Jak to wygląda w praktyce?


Lider_ka buduje zespół Wolontariuszy – pozyskuje ich, rekrutuje, dba o wdrożenie do roli. Zarządza również swoim zespołem: integruje, deleguje zadania, wspiera, motywuje. Szlachetna Paczka, to nie tylko grudniowy Weekend Cudów, działania w niej są rozłożone na kolejne etapy i zadania. Rolą Lidera_ki jest takie zarządzanie, by wszystkie zadania zostały właściwie zrealizowane, a Rodziny otrzymały pomoc.
Lider_ka nie wykonuje wszystkich zadań samodzielnie. Ma zespół, z którym współpracuje, może liczyć również na wsparcie innych, bardziej doświadczonych Liderów-Wolontariuszy.

Wśród zadań, jakie są do zrealizowania w Paczce, można wymienić m.in. pozyskanie historii Rodzin, które potrzebują wsparcia Szlachetnej Paczki (we współpracy z lokalnymi instytucjami np. MOPS czy stowarzyszeniami działającymi w lokalnym środowisku), przeprowadzenie działań pozyskujących Darczyńców dla Rodzin, przygotowanie Weekendu Cudów, w czasie którego Rodziny otrzymują paczki, podsumowanie pracy w rejonie.

Czego mogę się nauczyć, będąc Wolontariuszem_ką Szlachetnej Paczki?


Nasi Wolontariusze zgodnie twierdzą, że zaangażowanie w Szlachetną Paczkę pozwala im rozwijać różne kompetencje, takie jak: organizacja czasu, praca w zespole, zarządzanie ludźmi, praca projektowa. Wolontariusze nabywają również umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych, są bardziej otwarci i mają poczucie, że ich działanie ma realny wpływ na życie innych ludzi. Umiejętności te nabywają zarówno podczas pracy z Rodzinami, działań z zespołem Wolontariuszy jak i korzystając z oferowanych przez nas szkoleń z zakresu zarządzania, komunikacji i innych dziedzin.

Jakie wymagania muszę spełnić, by zostać Wolontariuszem_ką?


Dolna granica wieku to ukończone 16 lat, górna granica nie istnieje.

Wolontariusze i Wolontariuszki to osoby w różnym wieku, z różnym doświadczeniem zarówno życiowym jak i zawodowym. Dzięki takiej różnorodności, Wolontariusze mogą uczyć się od siebie nawzajem i jeszcze efektywniej pomagać potrzebującym.

Jeżeli masz więcej niż 16, a mniej niż 18 lat to Twój opiekun/rodzic musi wyrazić pisemną zgodę na Twój udział w wolontariacie.
(na podstawie informacji Szlachetnej Paczki)

eka
ilawa@gazetaolsztynska.pl

2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5