Na co można uzyskać dofinansowanie w ramach Programu "Czyste Powietrze"?

2022-05-30 10:56:56(ost. akt: 2022-05-30 11:10:25)   Artykuł sponsorowany

Autor zdjęcia: materiały organizatora

Wójt gminy Iława zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Iława zainteresowanych dofinansowaniem w ramach Programu "Czyste Powietrze" na spotkanie informacyjne, które odbędzie się dnia 10 czerwca 2022 r. (piątek) o godz. 16:00. Spotkanie odbędzie się w Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Wikielec.
Dofinansowanie w ramach Programu "Czyste Powietrze" można uzyskać na:
wymianę źródła ciepła,
instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
mikroinstalację fotowoltaiczną,
ocieplenie przegród budowlanych,
stolarkę drzwiową i okienną,
dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy).


Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu, podczas którego przedstawione zostaną założenia Programu, rodzaje przedsięwzięć oraz warunki dofinansowania, jak również sposób składania wniosków o dofinansowanie oraz zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć.

Jednocześnie informujemy, że Gmina Iława podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie  i przystąpiła do obsługi Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze".

Mieszkańcy naszej gminy mogą za pośrednictwem urzędu złożyć wniosek o dofinansowanie w formie dotacji z Programu "Czyste Powietrze" oraz otrzymać bezpłatną pomoc w zakresie weryfikacji wniosku pod kątem wymagań Programu.

GMINNY PUNKT
KONSULTACYJNO–INFORMACYJNY
PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

adres:
Urząd Gminy Iława, ul. Andersa 2A, 14-200 Iława
pok. 217 i 222
tel. (89)649 08 19, (89) 649 08 23

materiały Urzędu Gminy w Iławie2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5