"To zaszczyt i honor!" Szkoła w Babiętach otrzymała certyfikat „Szkoła Wierna Dziedzictwu” [zdjęcia]

2022-03-25 09:00:00(ost. akt: 2022-03-25 09:16:09)
Uczniowie szkoły podstawowej w Babiętach (gmina Susz) odbywają m.in. wycieczki rowerowe do Szymbarka, Bałoszyc, Kamieńca czy Iławskiego Biskupina

Uczniowie szkoły podstawowej w Babiętach (gmina Susz) odbywają m.in. wycieczki rowerowe do Szymbarka, Bałoszyc, Kamieńca czy Iławskiego Biskupina

Autor zdjęcia: archiwum szkoły

Konkurs „Szkoła Wierna Dziedzictwu” jest prestiżowym konkursem, organizowanym przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, zachęcającym do podejmowania działań w szkole i poza nią na rzecz kształcenia uczniów w poczuciu miłości do Ojczyzny.

Zwycięskie szkoły otrzymują certyfikat pozwalający na używanie tytułu „Szkoła Wierna Dziedzictwu” przez okres 3 lat. W tym prestiżowym gronie znalazła się Szkoła Podstawowa im. Ziemi Suskiej z Babięt Wielkich. Na uroczystej gali w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim certyfikat na lata szkolne 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 z rąk Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Krzysztofa Marka Nowackiego odebrała dyrektor szkoły Grażyna Taborek.

To zaszczyt i honor dla całej społeczności szkolnej! O ten tytuł szkoła walczyła w roku szkolnym 2020/2021, ale każdy, kto śledzi życie szkoły, wie, że od wielu lat pod kierownictwem dyrektor Grażyny Taborek społeczność szkolna funkcjonuje w myśl idei patriotyzmu.

Ideą konkursu jest stworzenie warunków do chęci służenia Polsce i narodowi polskiemu, przekazywania pamięci o bohaterach i wydarzeniach przeżywanych w radości, jak i zadumie, świadomej przynależności do narodu, regionu, rodziny, wspólnoty lokalnej, poczucia dumy i odpowiedzialności za „wszystko, co Polskę stanowi”.

Szkoła w Babiętach, jako jedyna z wiejskich szkół w gminie Susz posiada imię i prawo posiadania sztandaru. Od 26 października 2006 roku nosi imię Ziemi Suskiej. Skąd ta nazwa? W wychowaniu młodego pokolenia ważne jest szerzenie miłości do ojczyzny, zwłaszcza tej małej, jaką dla społeczności szkolnej jest gmina Susz. W procesie edukacji nauczyciele starają się pokazać uczniom uroki lokalnej krainy. Dlatego też rokrocznie odbywają się wycieczki piesze bądź rowerowe po bliższych i dalszych zakątkach. I tak, uczniowie odwiedzają kurhany znajdujące się w Babiętach Małych – cmentarzysko związane z ludnością kultury ceramiki sznurowej żyjącą na tych terenach około 5 tysięcy lat temu. Przy okazji podziwiają piękno lokalnej przyrody. Poza tym jeżdżą rowerami do gminnego miasteczka, gdzie m.in. odwiedzają Izbę Historii Regionu, urząd miejski, siedzibę banku czy miejski ośrodek kultury. Odbywają wycieczki rowerowe do Szymbarka, Bałoszyc, Kamieńca czy Iławskiego Biskupina. Starsze roczniki doskonale znają lokalne atrakcje. Natomiast młodsze corocznie odwiedzając strażaków z OSP w Babiętach Wielkich oraz bibliotekę w Redakach, poznają sobie bliski świat w praktyce.

Od wielu lat z okazji Dnia Wszystkich Świętych i Dnia Zwycięstwa, przedstawiciele samorządu klasowego wraz z nauczycielami zapalają światełka pamięci na grobach ludzi związanych z lokalną społecznością oraz bohaterów walk o wolność Polski. Jednak nie tylko z regionalnego patriotyzmu słynie szkoła. Uczniowie noszą mundurki ozdobione herbem gminy Susz. Dzięki nim wszystkie dzieci są równe. Nie mają znaczenia najnowsze trendy mody, marki i pochodzenie ubrań. Nie ma dodatkowych pól do rywalizacji i budowania poczucia wartości na podstawie zewnętrznych dóbr. Mundurki pomagają też w procesie identyfikacji i integracji uczniów z własną szkołą.

Wielkim atutem placówki jest posiadanie „Małego Muzeum Osadnictwa” - miejsca, gdzie odwiedzający mogą obejrzeć przedmioty z dawnych lat, które należały kiedyś do ich pradziadków i dziadków. Nauczyciele nie opuszczając murów placówki, mogą prowadzić lekcje muzealne. Czyż to nie wspaniałe? Dzięki temu wzrosła świadomość uczniów w zakresie konieczności ochrony dóbr kultury oraz sposobów pozyskiwania eksponatów. Poza tym zbiory muzeum są cały czas uzupełniane przez samych uczniów, co prowokuje rozmowy, dyskusje i praktyczną naukę historii.

Kolejnym elementem, dzięki któremu szkoła uzyskała certyfikat Szkoły Wiernej Dziedzictwu jest współpraca z lokalną społecznością. Od wielu lat pani Taborek tworzy wraz jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych projekty, które służą wszystkim mieszkańcom. W ramach tych inicjatyw organizowane są warsztaty, szkolenia, konkursy, których głównym celem jest zwiększenie wiedzy i umiejętności pozwalających w momencie wystąpienia sytuacji zagrażającej życiu, zadziałać szybko, instynktownie, poprawnie, automatycznie.

Efektami materialnymi projektów, są: zakup automatycznego defibrylatora serca, który został umieszczony w miejscu ogólnodostępnym na terenie szkoły, zakup zestawu ratownictwa medycznego PSP R-1 z deską, który wzbogacił wyposażenie OSP w Babiętach Wielkich oraz torby ratowniczej z zestawem do tlenoterapii, która jest 
w posiadaniu OSP w Redakach.

Historia jest bliska wszystkim związanym ze szkołą osobom – uczniom, rodzicom, nauczycielom, pracownikom. Dlatego też uroczyście celebrują święta państwowe – Narodowe Święto Niepodległości oraz Święto Konstytucji 3 Maja, tworząc apele z wierszami, pieśniami i postaciami ważnymi historycznie dla ojczyzny. Włączają się również
 w akcje patriotyczne organizowane pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki: „Szkoła pamięta”, która jest przyczynkiem do odwiedzenia szkolnego muzeum i wspominania lokalnych bohaterów z II wojny światowej. Z okazji 11 listopada rozbrzmiewają cztery strofy hymnu Polski, czyli jesteśmy częścią akcji „Szkoła do hymnu”.

Ponadto uczniowie wraz z nauczycielami biorą udział także w akcjach ogólnopolskich dotyczących historii Polski. Młodzież tworzy kartki dla powstańców w ramach BohaterON – włącz historię!, czyli kampanii o tematyce historycznej mającej na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników powstania warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Dzieci sadzą także krokusy – symbol dziecięcych ofiar Holokaustu, które przesyłane są z Żydowskiego Muzeum Galicji. W kwietniu tworzą i rozdają żonkile, włączając się w akcję Muzeum POLIN „Łączy nas pamięć”.

„Szkoła Wierna Dziedzictwu” to przede wszystkim historia kraju i regionu, tradycja, współpraca z lokalnymi instytucjami, ale również literatura i ekologia, czyli dbanie o język oraz przyrodę. Szkoła rokrocznie bierze udział w akcji Narodowego Czytania, objętej patronatem Prezydenta Polski. Głównym celem święta jest propagowanie literatury polskiej oraz czytelnictwa. W końcu nie ma patriotyzmu bez języka. Dlatego też uczniowie obchodzą Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Wtedy jest możliwość sprawdzenia swojej polszczyzny oraz ćwiczenia dykcji.

Fetują również Dzień Ziemi, podczas którego sprzątają najbliższą okolicę. Tworzą również bukiety dla Ziemi, roboty z recyklingu, plakaty propagujące segregowanie odpadów. Przez cały rok dzieci i młodzież zbierają zużyte baterie, korki. Biorą także udział w zbieraniu elektroodpadów. Wszystko po to, żeby mała ojczyzna była piękna.

Podsumowując, Szkoła Podstawowa im. Ziemi Suskiej w pełni zasługuje na miano „Szkoły Wiernej Dziedzictwu”. Działania podejmowane przez uczniów, nauczycieli świadczą jednoznacznie, że szkole przyświeca myśl Stanisława Wyspiańskiego: „Polska to wielka rzecz”.

źródło: Szkoła Podstawowa im. Ziemi Suskiej z Babięt Wielkich w Gminie Susz / Życie Powiatu Iławskiego

2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5