Rusza Program pilotażowy „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”

2022-01-27 15:24:25(ost. akt: 2022-01-28 13:48:14)   Artykuł sponsorowany

Autor zdjęcia: pixabay.com

Iława przystępuje do realizacji Programu pilotażowego „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022. Realizatorem Programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Celem Programu jest wsparcie:
— osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym,
— dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności posiadające łącznie wskazania w pkt. 7 i 8 orzeczenia,
— członków rodzin lub opiekunów świadczących bezpośrednią opiekę nad osobą posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności/orzeczenie równoważne lub dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniem łącznie w pkt. 7 i 8 orzeczenia

poprzez możliwość uzyskania:
— usługi opieki wytchnieniowej, w sytuacji nagłej lub w razie uzasadnionej potrzeby,
— wsparcia specjalistycznego,
— wsparcia społeczno-kulturalnego,

Adresatami Programu są:
— osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym,
— dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, ze wskazaniami łącznie w pkt. 7 i 8 orzeczenia, tj. konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
— członkowie rodzin lub opiekunowie świadczący bezpośrednią opiekę nad osobą posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności / orzeczenie równoważne lub dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniem łącznie w pkt. 7 i 8 orzeczenia.

Wsparcie w ramach Programu pilotażowego „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 przysługuje wyłącznie w przypadku wspólnego zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna z osobą niepełnosprawną na terenie miasta Iława.

Osoby zainteresowane wsparciem w ramach programu proszone są o kontakt z pracownikami:
— Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie p. Anetą Nicą tel. 89 649 97 25, email: a.nica@mops.ilawa.pl,
- Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych p. Moniką Kowalską–Kastrau tel. (89) 649-01-89, email: mkowalska.kastrau@umilawa.pl.

materiały UM Iława

Fot. unsplash.com


2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5