Kolejny krok w kierunku budowy szkoły podstawowej na os. Piastowskim zrobiony

2022-01-20 11:19:12(ost. akt: 2022-01-20 11:33:41)
Pole pośrodku zdjęcia — w tym miejscu, w najbliższym sąsiedztwie os. Piastowskiego, ma powstać nowa szkoła podstawowa w Iławie

Pole pośrodku zdjęcia — w tym miejscu, w najbliższym sąsiedztwie os. Piastowskiego, ma powstać nowa szkoła podstawowa w Iławie

Autor zdjęcia: UM Iława

Jak nam przekazał burmistrz Dawid Kopaczewski, urząd miasta w Iławie dysponuje już dokumentem, który upoważnia ratusz do wybudowania szkoły podstawowej na os. Piastowskim w formule "zaprojektuj i wybuduj". A to oznacza, że może starać się o dofinansowanie na budowę placówki.
"Program funkcjonalno-użytkowy budowy szkoły podstawowej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym przy ul. Ziemowita w Iławie" — tak dokładnie nazywa się dokument sporządzony przez Autorską Pracownię Architektury CAD z Warszawy, który już znajduje się w urzędzie miasta w Iławie. Kolejny ważny fakt, który wydarzył się w ostatnim czasie i związany jest z oświatową inwestycją na osiedlu Piastowskim, najszybciej rozwijającym się w Iławie, to zakończenie transakcji wykupu od poprzedniego właściciela działki, na którym ma stanąć szkoła. Druga, ostatnia transza została przelana na konto pod koniec grudnia 2021.

— Te dwa wydarzenia: posiadanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz całkowita spłata transakcji zakupu działki, są bardzo ważnymi krokami w kierunku budowy szkoły — mówi Dawid Kopaczewski, burmistrz Iławy.

— Działka jest już własnością miasta, a program funkcjonalno-użytkowy upoważnia nas do wybudowania szkoły w formule "zaprojektuj i wybuduj". To jest z kolei bardzo istotne przy ubieganiu się o pozyskanie środków finansowych z programu "Polski Ład". Termin składania wniosków do tego programu inwestycji strategicznych rozpoczął się 28 grudnia 2021 roku i potrwa do 15 lutego roku bieżącego — tłumaczy Kopaczewski.

Formuła "zaprojektuj i wybuduj" polega na tym, że na zlecenie inwestora wybrany w drodze przetargu wykonawca przygotowuje pełną dokumentację budowlaną, po czym przystępuje do wykonania inwestycji. Oczywiście, pod warunkiem uzyskania środków finansowych na jej realizację.

Szkoła dla 600 uczniów
i dwie sale gimnastyczne

Temat budowy nowej placówki oświatowej w Iławie wraca na nasze łamy od kilku dobrych lat. Jak zauważył Dawid Kopaczewski podczas konferencji prasowej, która w czerwcu 2021 odbyła się na skrzyżowaniu ulic Chrobrego i Ziemowita (właśnie tu ma powstać nowa szkoła), plan wybudowania podstawówki na os. Piastowskim był wielokrotnie omawiany, ale i od lat wyczekiwany. To najszybciej rozwijająca się i zaludniana część miasta.

— Mieszkańcy, którzy w tej części miasta osiedlali się, przez wiele lat tej szkoły oczekiwali. Właśnie zrobiliśmy krok milowy w tej kwestii — powiedział burmistrz Iławy na początku konferencji, informując o tym, że władze Iławy w ostatnich miesiącach prowadziły intensywne negocjacje z właścicielem działki, która ma powierzchnię 1,5 hektara.

Porozumienie w sprawie transakcji zostało podpisane już wcześniej, a polegała ono na tym, że miasto pozyskało półtorahektarową działkę, a w zamian oddało swój, znajdujący się w sąsiedztwie os. Piastowskiego teren o powierzchni 0,38 ha i dodatkowo dopłaciło około 2 000 000 złotych do całej transakcji (wartość działki, na której ma powstać szkoła, to 3 330 000 zł).

— Podczas czerwcowej sesji rady miasta radni głosowali nad uchwałą, która mówi o tej zamianie, o tej transakcji. Natomiast pod koniec sierpnia wykonano kolejny, najważniejszy krok, aby szkoła na osiedlu Piastowskim mogła powstać: podpisaliśmy dokument kupna-sprzedaży — tłumaczy Kopaczewski.

Rzeczywiście, szkoła w tej części miasta jest potrzebna. Zresztą, w pierwotnych planach budowy osiedla Piastowskiego (sprzed kilku dekad) placówka oświatowa była brana pod uwagę w całej inwestycji.

Od razu pojawiają się pytania dotyczące przyszłości innych, od lat istniejących iławskich podstawówek. Czy budowa nowej szkoły na Piastowskim będzie wiązała się z likwidacją innej miejskiej placówki oświatowej?
— Absolutnie nie, dlatego od razu podkreślam: budowa nowej szkoły nie wiąże się z likwidacją innej podstawówki. Rozważamy ewentualnie przeniesienie do nowej szkoły całej, już istniejącej podstawówki. Nikt zatem nie straci pracy, proszę się tego nie obawiać — tłumaczy Kopaczewski.

To jednak temat do omówienia już w przyszłości, jednak władze Iławy chciałyby mieć taki "problem", bo to oznaczałoby, że nową podstawówkę rzeczywiście uda się wybudować.

Nowa placówka miałaby być miejscem edukacji ok. 600 uczniów w 24 klasach, którzy korzystaliby z powierzchni 6400 m2. Podstawówka ma posiadać stołówkę, bibliotekę, świetlicę itd., ale również... plac zabaw. Do tego — ważna kwestia w prowadzeniu lekcji wychowania fizycznego — w nowej szkole mają być dwie sale gimnastyczne; jedna dla młodszych uczniów (klasy 1-3), druga dla starszych (klasy 4-8). Do tego ma powstać wielofunkcyjne boisko sportowe.

Koszt całej inwestycji przewidziany jest na kwotę ok. 75 milionów złotych.

zico
m.partyga@gazetaolsztynska.pl


2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5