Ważna informacja dla osób, które złożyły wniosek do programu „Granty PPGR”

2021-11-26 14:18:31(ost. akt: 2021-11-26 14:25:34)

Autor zdjęcia: pixabay.com

Urząd Miasta w Iławie opublikował istotne informacje dla osób, które złożyły wnioski o otrzymanie sprzętu komputerowego w ramach programu „Granty PPGR” - sprzęt komputerowy dla dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR.
Uzupełnienie złożonych oświadczeń
— Otrzymaliśmy dodatkowe wytyczne w zakresie weryfikowania złożonych przez Państwa oświadczeń — informuje UM Iława.
Wszystkie osoby, które złożyły oświadczenia w ramach programu "Granty PPGR” - sprzęt komputerowy dla dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR i nie dołączyły dokumentu potwierdzającego zatrudnienie członka rodziny w zlikwidowanym Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej, zobowiązane są do złożenia w iławskim magistracie dodatkowych danych. W tym celu należy dostarczyć wypełniony formularz dla rodzica/opiekuna lub formularz dla pełnoletniego ucznia.

Dane te zostaną przesłane do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), który dokona ich weryfikacji. Wynika to z faktu, iż gmina nie posiada jakiejkolwiek możliwości weryfikacji poprawności danych, uwzględnionych w oświadczeniach, bez dodatkowego dokumentu potwierdzającego zatrudnienie przodka w PGR.

— Należy mieć na uwadze, iż złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą będzie skutkowało zwrotem otrzymanego wsparcia oraz odpowiedzialnością karną — czytamy w komunikacie.

Formularz należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Iławie (ul. Niepodległości 13) w pok. 314. Potwierdzenie dokumentu za zgodnością z oryginałem

Osoby, które dostarczyły dokumenty świadczące o zatrudnieniu przodka w PGR proszone są o wizytę w Urzędzie Miejskim w Iławie (ul. Niepodległości 13) w pok. 314 celem potwierdzenia dokumentu za zgodnością z oryginałem.

Klauzula Za zgodność z oryginałem powinna być zaopatrzona czytelnie: imieniem i nazwiskiem, datą, miejscowością potwierdzenia dokumentu i podpisem.

Termin dla powyższych działań upływa 30.11.2021 r. o godz. 15:00

Pliki do pobrania na stronie UM Iława, pod treścią artykułu, TUTAJ

2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5