Strażacy - ochotnicy wybierają władze

2021-09-15 12:27:45 (ost. akt: 2021-09-15 12:46:16)

Autor zdjęcia: Urząd Gminy w Iławie

Rozpoczął się cykl zebrań sprawozdawczo-wyborczych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Iława.
Ósmego września odbyły się zebrania w Jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej w Tynwałdzie oraz Rudzienicach, na których wybrano nowe władze na kadencję 2021-2026r.

Podczas zebrań odczytywane są sprawozdania z działalności statutowej za 2020 r. oraz przedstawiane są plany działalności na rok bieżący.

Przypomnijmy, na terenie gminy Iława istnieje 13 jednostek OSP, w tym dwie należące do Krajowego Systemu Ratowniczo–Gaśniczego tj. OSP Ząbrowo i OSP Ławice. Należy podkreślić, że jednostka OSP Ławice wchodzi w skład plutonu ratowniczego OSP warmińsko-mazurskiej brygady obwodowej powiatu iławskiego.

W zebraniach uczestniczą prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminego ZOSP RP, a zarazem wójt gminy Iława dh Krzysztof Harmaciński, komendant gminny Ochrony Przeciwpożarowej dh Łukasz Linkner, przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie, członkowie komisji rewizyjnej ZOM-G ZOSP RP oraz grono zaproszonych gości.

Zebranie sprawozdawczo–wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Ławicach

W dniu 10 września br. odbyło się zebranie sprawozdawczo–wyborcze jednostki ochotniczej straży pożarnej w Ławicach.

W zebraniu brali udział między innymi:

dh Krzysztof Harmaciński – prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP

dh Łukasz Linkner – komendant gminny OSP

mł. asp. Marcin Dekarski – dowódca zastępu w jednostce ratowniczo-gaśniczej w Iławie

Henryk Czajkowski – członek komisji rewizyjnej zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP

Zebrani wysłuchali sprawozdania z działalności jednostki w 2020 roku, sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej. W roku 2020 zostały pozyskane środki finansowe na zakup nowego sprzętu (min. ubrań specjalnych, drabiny pożarniczej). Wykonano także modernizację elewacji w remizie. Podsumowując swoje sprawozdanie Komisja Rewizyjna wnioskowała o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi jednostki. Absolutorium zostało udzielone jednogłośnie.

Najważniejszym punktem zebrania był wybór nowych władz na kadencję 2021-2026. W wyniku przeprowadzonej procedury wyborczej, jednogłośnie zostali wybrani:

Zarząd OSP ŁAWICE

dh Sylwester Grochowiecki – Prezes OSP

dh Sławomir Maraszek – Naczelnik OSP

dh Radosław Kaźmierczak – Zastępca Naczelnika OSP

dh Emilia Kołpacka – Skarbnik OSP

dh Katarzyna Rosiak – Sekretarz OSP

dh Dawid Wojtalak – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

dh Grzegorz Guzowski – Przewodniczący

dh Michał Wiśniewski – Członek

dh Rafał Kaźmierczak – Członek

Na zakończenie przybyli goście podziękowali wszystkim strażakom za zaangażowanie i aktywną działalność na rzecz Jednostki OSP Ławice oraz miejscowej społeczności.

opr. Łukasz Linkner
fot. UG Iława

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5