Dziś Dzień Mediacji. Skorzystaj za darmo!

2020-10-15 12:34:09 (ost. akt: 2020-10-15 12:38:53)
Andrzej Andrzejewski zaprasza na bezpłatne spotkania informacyjne na temat mediacji

Andrzej Andrzejewski zaprasza na bezpłatne spotkania informacyjne na temat mediacji

Autor zdjęcia: materiały organizatora

Jeszcze dziś do 14:00, a także od 19 do 23 października można skorzystać z bezpłatnych mediacji. Konsultacji udziela Andrzej Andrzejewski - mediator wpisany na listę stałych mediatorów prowadzoną przez prezesów Sądów w Elblągu, Olsztynie i Toruniu. Mediacje prowadzone są w Nowym Mieście Lubawskim.
Na całym świecie 15 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Mediacji (Conflict Resolution Day). Jest to święto służące popularyzacji wiedzy związanej z metodami pokojowego rozwiązywania konfliktów (arbitrażu, mediacji, koncyliacji etc.). Każdy może znaleźć się w sytuacji jakiegoś sporu. – Nie zawsze wymaga to angażowania sądu, a postępowania sądowe rzadko kończą się w wyniku zawarcia ugody. Procedury sądowe nie sprzyjają pojednaniu, często nie pozwalają stronom na zrozumienie istoty problemu. Wszystkich tych niedogodności pozbawiona jest mediacja, dzięki czemu daje szansę na rozmowę, próbę zrozumienia racji przeciwnika sporu lub konfliktu i znalezienie konstruktywnego i satysfakcjonującego rozwiązania – mówi Andrzej Andrzejewski, mediator z Nowego Miasta Lubawskiego.


W trakcie postępowania mediacyjnego mediator zachęca strony do nawiązania dialogu oraz unikania konfrontacji i szukania porozumienia. Strony same wybierają technikę rozwiązania sporu i odgrywają szczególnie aktywną rolę w samodzielnym dążeniu do znalezienia rozwiązania, które będzie dla nich najbardziej odpowiednie. Mediacja daje zatem możliwość wyjścia poza stanowisko o charakterze czysto prawnym i uzyskania zindywidualizowanego rozwiązania odpowiadającego prawdziwemu charakterowi sporu. Mediacja to dobrowolne, poufne i niesformalizowane pozasądowe postępowanie w sprawach, w których możliwe jest zawarcie ugody, prowadzone między stronami (uczestnikami) określonego sporu przez osobę trzecią - bezstronnego mediatora, celem doprowadzenia do ugodowego załatwienia tego sporu. W sprawach karnych mediacja ma na celu naprawienie wyrządzonych przestępstwem szkód materialnych i moralnych, pozwala pokrzywdzonemu na wyrażenie jego uczuć, oczekiwań i potrzeb. Sprawcy pozwala przejąć odpowiedzialność za skutki przestępstwa oraz podjąć związane z nią działania. Sprzyja trwałemu zakończeniu konfliktu lub jego załagodzeniu.

Dziś, ale i od 19 do 23 października w Centrum Dialogu Obywatelskiego i Mediacji w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. Kościelnej 8b w godzinach 10:00-14:00 będą prowadzone bezpłatne spotkania informacyjne na temat mediacji. Będzie też możliwość telefonicznych konsultacji z mediatorem pod nr tel. 504121375. Spotkania będzie prowadził i konsultacji udzielał Andrzej Andrzejewski . Jest to mediator wpisany na listę stałych mediatorów, prowadzoną przez prezesa Sądu Okręgowego w Elblągu, prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie i prezesa Sądu Okręgowego w Toruniu. Zajmuje się przede wszystkim sprawami z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i karnego. Ukończył prawo na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Studia Podyplomowe z zakresie kształcenia pedagogicznego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Jest absolwentem pierwszej edycji studiów podyplomowych „Profesjonalny Mediator Gospodarczy” organizowanych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest prezesem Stowarzyszenia Profesjonalnych Mediatorów Gospodarczych oraz mediatorem i doradcą obywatelskim w Centrum Dialogu Obywatelskiego i Mediacji w Nowym Mieście Lubawskim.

red.
ilawa@gazetaolsztynska.pl


2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5