Jest petycja w sprawie strefy ciszy w zatoce Widłągi na Jezioraku i na jez. Płaskie

2020-09-29 08:53:46 (ost. akt: 2020-09-29 09:32:21)
Zdjęcie ilustracyjne — motorówki na Jezioraku

Zdjęcie ilustracyjne — motorówki na Jezioraku

Autor zdjęcia: Mateusz Partyga

Do rady powiatu iławskiego wpłynęła petycja w sprawie utworzenia tzw. stref ciszy na terenie zatoki Widłągi i jeziora Płaskie. Składający petycję oczekuje od rady podjęcia uchwały zakazującej na tych obszarach używania napędu silnikowego przez jednostki pływające celem zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych.
Sprawa trafiła do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która przy udziale Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Starostwie Powiatowym w Iławie, prowadzi postępowanie wyjaśniające.

>>> Na zagadnienia - żądania zawarte w petycji odpowiada Mateusz Szauer, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Starostwie Powiatowym w Iławie. Poinformował on, że są podejmowane działania, aby Rada Powiatu Iławskiego na swojej wrześniowej sesji przegłosowała uchwałę popierającą postulat wprowadzenia na zatoce Jezioraka, Widłągach, strefy ciszy, co też uczyniła wczoraj (poniedziałek 28 września) na sesji.
Jak zaznaczył, decyzja w tym zakresie jest jednak kompetencją Ministra Klimatu.

Natomiast żądanie ustanowienia strefy ciszy na jeziorze Płaskie jest bezprzedmiotowe, gdyż zakaz używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na tym akwenie już obowiązuje - wynika z faktu położenia tego jeziora w granicach Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego. Zakaz ten wymaga natomiast odpowiedniego oznakowania.

To najważniejsze informacje dotyczące procedowania przez samorząd Powiatu Iławskiego sprawy petycji dotyczącej żądania ustanowienia stref ciszy na lokalnych akwenach. Szczegółowo sytuację wyjaśnia Mateusz Szauer, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Starostwie Powiatowym w Iławie.
— 14 sierpnia 2020 r. do Rady Powiatu Iławskiego wpłynęła petycja w sprawie utworzenia tzw. stref ciszy na terenie zatoki Widłągi i jeziora Płaskie, tzn. podjęcia uchwały zakazującej na tych obszarach używania napędu silnikowego przez jednostki pływające celem zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych, w oparciu o art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Przewodniczący Rady Powiatu Iławskiego, stosownie do swoich kompetencji wynikających z art. 51b ust. 1 Statutu Powiatu Iławskiego, skierował petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po zapoznaniu się z petycją w sprawie wprowadzenia stref ciszy na zat. Widłągi i jez. Płaskie, w części dotyczącej jez. Płaskie na posiedzeniu 31 sierpnia 2020 r. wyraziła stanowisko, iż powyższa petycja jest bezprzedmiotowa ze względu na już obowiązujący zakaz używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na tym jeziorze. Tego samego dnia Rada Powiatu Iławskiego podjęła stosowną uchwałę w tej sprawie. Podejmowane są także stosowne kroki w celu zwrócenia uwagi na brak odpowiedniego oznakowania informującego żeglarzy o zakazie.
Należy zwrócić uwagę, że Jez. Płaskie znajduje się w granicach Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego – dalej jako „Park”. Fakt ten potwierdza rozporządzenie Nr 37 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 września 2005 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego w części dotyczącej województwa warmińsko-mazurskiego (Dz. Urz. Woj. Warmi.-Mazur. Nr 140 poz. 1649 ze zm.), w którym dokładnie opisano przebieg granicy Parku. W rozporządzeniu tym wymieniono zakazy obowiązujące w jego granicach i tak zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 11 w Parku zakazane jest używanie łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na otwartych zbiornikach wodnych. Skoro więc jezioro Płaskie będące otwartym zbiornikiem wodnym położone jest w Parku, oznacza to, że nie wolno na nim używać łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego. Tym samym zawarte w petycji żądanie wprowadzenia zakazu używania napędu silnikowego przez jednostki pływające zostało już wprowadzone rozporządzeniem wojewody. Należy podkreślić, że zgodnie z tym samym rozporządzeniem zakaz, o którym mowa w jego ust. 1 pkt 11 nie dotyczy szlaków żeglownych w rozumieniu ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej oraz toru wodnego prostopadle łączącego ten szlak żeglowny z Siemianami. Jednak jest to bez znaczenia w rozpatrywanym przypadku, gdyż jez. Płaskie nie figuruje w wykazie śródlądowych dróg wodnych załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie śródlądowych dróg wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1208), tym samym nie stanowi szlaku żeglownego i nie jest objęte odstępstwem od zakazu.

Jeśli natomiast chodzi o zatokę Widłągi, z treści wskazanego w petycji art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, wynika, że rada powiatu ma kompetencje do ograniczenia lub zakazania używania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów na określonych zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz wodach płynących, jeżeli jest to konieczne do zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4. Dla rozpatrzenia złożonej petycji w części dotyczącej zat. Widłągi ważne jest zastrzeżenie zamieszczone w ust. 2 tego artykułu, w którym określono, że na śródlądowych wodach żeglownych ograniczenia i zakazy wprowadza, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw klimatu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu.

Jezioro Jeziorak wraz z zatokami będącymi jego częścią – w tym z zatoką Widłągi – należy do wód śródlądowych żeglownych zwanych "śródlądowymi drogami wodnymi". Fakt ten potwierdza wykaz śródlądowych dróg wodnych załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie śródlądowych dróg wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1208), gdzie pod pozycją 9 widnieje: „Kanał Elbląski wraz z jeziorami na jego trasie oraz jeziorami: Drużno, Jeziorak, Mały Jeziorak, Szeląg Mały i Szeląg Wielki”. 
W tej sytuacji rada powiatu nie ma kompetencji do rozpatrzenia petycji w części dotyczącej wprowadzenia zakazu używania napędu silnikowego przez jednostki pływające na zatoce Widłągi, a organem właściwym do wprowadzenia takiego zakazu (a tym samym – rozpatrzenia petycji w tym zakresie) jest Minister Klimatu.

W tych okolicznościach, po dokonaniu przez Przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu 31 sierpnia 2020 r. na podstawie § 51b i § 51c Statutu Powiatu Iławskiego wstępnej oceny petycji w zakresie właściwości podmiotowej Rady Powiatu Iławskiego, zasadnym było, aby w części dotyczącej wprowadzenia zakazu używania napędu silnikowego przez jednostki pływające na zatoce Widłągi będącej częścią jeziora Jeziorak, petycja została przekazana Ministrowi Klimatu, jako organowi właściwemu do wprowadzania ograniczeń i zakazów na śródlądowych wodach żeglownych. Rada Powiatu Iławskiego podjęła stosowną uchwałę w tej sprawie. Podczas ostatniej sesji w dniu 28 września br. Rada Powiatu Iławskiego podjęła dodatkową uchwałę wyrażającą stanowisko popierające przedmiotową petycję.

www.powiat-ilawski.pl

Komentarze (3) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Komentarze dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się.

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Zaloguj się lub wejdź przez FB

 1. Matylda #3051230 | 5.172.*.* 28 sty 2021 16:02

  W wielu miejscach tak jest, ze strefa ciszy ma obowiązywać, np. na jeziorze Dadaj (jest tablica na plaży w Rukławkach, wiec nie chodzi o "oznakowanie") a "idioci na skuterach" głównie warszawka i Rosjanie szaleją, jakby nigdy nic...Taki mamy klimat!

  odpowiedz na ten komentarz

 2. MadMax #3007699 | 77.115.*.* 17 lis 2020 12:39

  A może tak strefę ciszy na Jeziorze Krzywym (Ukiel) w Olsztynie? A przynajmniej pozbyć sie idiotów na skuterach.

  Ocena komentarza: warty uwagi (2) odpowiedz na ten komentarz pokaż odpowiedzi (1)

  1. wow #2978122 | 5.184.*.* 29 wrz 2020 14:40

   Wszystko zniszczyć w imię pseudo rozwoju ,szalona budowa tranzytowej drogi s16 zniszczy mazury , droga ma przebiegać przez kilkadziesiąt jezior w tym wiekszości z srefą ciszy . zniszczyć mazury dla ekonomii Rosji to jest dopiero pomnik głupoty .

   Ocena komentarza: poniżej poziomu (-8) odpowiedz na ten komentarz pokaż odpowiedzi (2)

   2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5