W ten weekend żeglarze powalczą "O Błękitną Wstęgę Jezioraka 2020"

2020-09-04 08:49:44 (ost. akt: 2020-09-04 09:41:16)
Regaty "O Błękitną Wstęgę Jezioraka 2019"

Regaty "O Błękitną Wstęgę Jezioraka 2019"

Autor zdjęcia: Mateusz Partyga

Przełom sierpnia i września to tradycyjnie czas największych regat żeglarskich na Jezioraku. Po eliminacjach Pucharu Polski Jachtów Kabinowych czas na zawody "O Błękitną Wstęgę Jezioraka", do których dojdzie w ten weekend (5-6 września). Podajemy komunikat organizatorów, z którego dowiemy się m.in. gdzie, jak i kiedy można zapisać się do regat
ZAWIADOMIENIE
XLVIII Regaty Jachtów Turystycznych „O Błękitną Wstęgę Jezioraka”

1. ORGANIZATOR
Organizatorem regat jest Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji,

2. TERMIN
Regaty rozgrywane będą w cyklu 2-dniowym, w dniach 5-6 września 2020 r.

3. PRZEPISY
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa 2017–2020, zawiadomieniem oraz instrukcją żeglugi.

4. PORT REGAT, BIURO i INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW
Port i Biuro regat: Przystań „Pod Omegą” Iława ul. Sienkiewicza 24
Informacja dla uczestników: Grzegorz Jurczak tel.603 705 270

KOMUNIKACJA Z ZAWODNIKAMI
– wszystkie komunikaty, wyniki i dokumenty będą umieszczone na stronie regat https://www.gregortour.com/xlviii-błękitna-wstęga-jezioraka-2020

5. MIEJSCE ROZEGRANIA REGAT
Regaty zostaną rozegrane na akwenie jeziora Jeziorak.

6. ZGŁOSZENIA i ZAWODNICY
a) Zgłoszenie do regat przyjmowane są w dniu 4 września 2020 roku w godz. 19:00–22:00 w Biurze Regat na drukach dostarczonych przez organizatora lub ze strony https://www.gregortour.com/xlviii-błękitna-wstęga-jezioraka-2020

b) Sternik jachtu: Osoba zgłoszona jako sternik jachtu zobowiązana jest do osobistego prowadzenia („obsługiwania urządzenia sterowego") jachtu będącego w wyścigu.

c) Wpisowe 30 zł od CZŁONKA ZAŁOGI

d) Załoga jachtu co najmniej 2-osobowa.
Załogi regatowe dobierają się dowolnie, a sternik musi posiadać odpowiednie uprawnienia i umiejętności żeglarskie wynikające z przepisów. W uzasadnionych przypadkach, startu jachtów o mniejszej załodze wynikającej z przepisów klasowych (Finn, OK. itd.) dopuszcza się mniejszą liczebność załóg wynikająca z przepisów klasowych.

e) Skład załogi musi być zgodny ze zgłoszeniem do regat. Dopuszcza się wymianę, zmniejszenie lub zwiększenie liczby załogi za wyjątkiem sternika z zachowaniem pkt.6d. Fakt taki musi być zgłoszony Komisji Regatowej przed rozpoczęciem procedury startowej do wyścigu. W przypadku stwierdzenie niezgodności załogi ze zgłoszeniem do regat Komisja Regatowa może
zdyskwalifikować taki jacht z wyścigu lub całych regat.

f) Zawodnicy wypełniając druk zgłoszenia do regat, zobowiązują się do przestrzegania wszystkich obowiązujących aktualnie zasad dotyczących przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa COVID-19 wskazanych przez GIS, MZ i MS oraz zaleceń PZŻ jak i poleceń Organizatora

7. JACHTY
a) Udział w regatach biorą jachty jedno i wielokadłubowe mieszczące się w technicznej klasyfikacji jachtów uczestniczących w niniejszych regatach.

b) Jachty muszą posiadać standartowe wyposażenie, żagle (fok, grot, bezan) środki ratunkowe, normalne wyposażenie kokpitów i kabin. Wyposażenie jachtów musi być zgodne z odpowiednimi przepisami, szczególnie w zakresie środków ratunkowych.

c) Jacht noszący znamiona jachtu regatowego (brak zabudowy wnętrza lub zabudowa mająca tylko charakter konstrukcyjny wzmacniający i usztywniający kadłub jachtu) zostanie przesunięty do klasy OPEN. Jeżeli zostanie to
stwierdzone po sygnale startu do I wyścigu regat jacht taki będzie zdyskwalifikowany z tego wyścigu i przesunięty do klasy Open.

W przypadku stwierdzenia takiego faktu np. po 3 wyścigu wszystkie wyścigi jakie jacht przepłynął w danej klasie zostaną dla nie go anulowane i jacht zostanie przesunięty do klasy OPEN. Stwierdzenie tego faktu w ostatnim wyścigu dyskwalifikuje jacht z całych regat. Każda załoga może zgłosić ten fakt Komisji Sędziowskiej która zadecyduje o przesunięciu jachtu do innej klasy lub dyskwalifikacji.

d) Jachty muszą nosić wyraźne oznakowanie na żaglach zgodne z podanym w zgłoszeniu, a także nakleić na prawej burcie w okolicy dziobu dostarczone przez organizatora numery startowe.
Jachty nie posiadające takowego oznakowania nie będą klasyfikowane.

e) Zabrania się używania na jachtach żagli dodatkowych (spinaker, genaker, balonfok) w biegach krótkich (nie dotyczy klasy OPEN). Zabrania się również używania genuy oraz trapezów i desek balastowych. na jachtach których konstrukcja nie przewiduje stosowania tych urządzeń.
f) Zabrania się zmiany żagli przednich na większe po sygnale startu. Zmiana na mniejsze jest możliwa ze względów bezpieczeństwa żeglugi.

8. KLASY
a) Regaty rozgrywane są w klasach:
- Otwarto Pokładowa (wszystkie otwarto pokładowe)
- T1 (do 6m długości kadłuba)
- T2 (od 6m do 7m długości kadłuba)
- T3 (powyżej 7 m długości kadłuba)
- OPEN (wszystkie jachty nie zakwalifikowane do powyższych klas)

b) Wykaz najpopularniejszych typów jachtów w podziale na klasy:
- Klasa Otwarto-Pokładowa - Omega standard, 420,470, Laser, OK, Finn, 505, DZ.

- Klasa T1: Bez 4, Carina, Conrad 600, Corvette 600, El Bimbo, Foka , Giga, Haber 660, Jumper 19, Mak 606, Manta, Nash 20, Orion, Pegaz 600 i 620, Polo (Micro), Raja, Rambler, Rykoszet (Micro), Sasanka 600 Viva, Sasanka Janmor 20, Sportina 600, Sun Fast 20, Tes 550 Master, Venus.

-Klasa T2: Akcent 670 (Armor 22), Antila 22, Aster 700, Beryl (Zośka), Calibra 620, Corvette 650, Erma 630 i 670, Flayer 3G Club, Flayer 620, Focus 650 , Focus 690, Mak 666, Nadzieja, Optima 22 (Tes 690), Pegaz 696 , Princessa, Sasanka 620 i 650 i 660, Skalar ,Sportina 595 i 620, Sportlake 660, Tes 660 RT, Tes 678 BT, VIS 65.

- Klasa T3: Arion 29, Antila 24 i 26, Bingo 930, Bolero 805 Bełbot, Capri 820, Curier, Delphia 860, Focus 730, Fortuna 23 i 27 i 29, Janmor 28 , Joker 785 , Krouzer, Laguna 707, Majestick 24 Week, Mak 707 i 747, Mors 870, Mors-RT, Pegaz 737 i 800, Phila 780 i 880, Phobos 720 , Sasanka 700 VIVA, Saturn 25 i 720, Solina 24 i 800, Sportina 680 i 682, Sportina 700 (New Classic), Sportlake 730 , Sun, Tango 30, Tango 720 i 730 i 730 RT i 760 Bełbot Czarter i 760 Bełbot RT i Tango 780 i Tango 780 Family i Tango 780 RT, Trim 24 i 26, Twister 800 i 950, Victoria II, Wodnik.

- Klasa OPEN: Delphia 24 Racer, Omega Sport, Skipi 650, Sypathy 600, „730“, itp.

c) Jachty są klasyfikowane podstawie zgłoszenie według typu jachtu i przydzielane do klas na podstawie ww. wykazu. Jeżeli jacht nie figuruje w wykazie Komisja regatowa przydziela jacht do klasy na podstawie długości jachtu wpisanego w zgłoszeniu przez sternika. W przypadku stwierdzenia niezgodnej długości jachtu lub typu jachtu z wpisem w zgłoszeniu do regat Komisja przed rozpoczęciem regat ma prawo przesunąć jacht do prawidłowej klasy. W przypadku gdy po sygnale startu do I wyścigu Komisja stwierdzi nieprawidłową długość jachtu , typ lub inny jacht złoży protest na nieprawidłowy przydział do klasy, a Komisja uzna go za słuszny jacht zostanie zdyskwalifikowany z całych regat.

d) Do rozegrania regat w klasie muszą być zgłoszone minimum 3 jachty.

e) Jeżeli do danej klasy zostały zakwalifikowane mniej niż 3 jachty Komisja Sędziowska może dopisać te jachty do innej klasy o czym poinformuje na odprawie sterników.

9. PROGRAM REGAT
4 września 2020 (piątek)
godz. 19:00-22:00 - przyjmowanie zgłoszeń do regat w biurze regat "Pod Omegą" ul. Sienkiewicza 24

5 września 2020 (sobota)
godz. 8:00 – 8:45 ZGŁOSZENIA.
godz. 9:30 – Otwarcie regat i odprawa sterników.
godz. 10:45 – Start do I wyścigu „O Błękitną Wstęgę Jezioraka 2020" na trasie Iława – Siemiany oraz krótkie wyścigi w klasach na rozlewisku Siemiańskim

6 września 2020 (niedziela) godz. 09:30
– Odprawa sterników - Scena przy Ekomarinie w Siemianach godz. 10:30
– Start do kolejnego wyścigu w klasach jachtów na rozlewisku Siemiańskim.
godz. 12:00
– Start do ostatniego wyścigu na trasie Siemiany – Iława.
godz. 16:00 – Zamkniecie linii mety.
godz. 17:00 – Zakończenie i ogłoszenie wyników regat "Pod Omegą" ul.
Sienkiewicza 24

10. WYŚCIGI
a) Planowany start do I wyścigu zgodnie z pkt. 9.

b) Starty do kolejnych wyścigów zgodnie z komunikatem Sędziego Głównego.

c) Przewiduje się rozegranie 6 wyścigów.

d) Błękitną Wstęgę Jezioraka 2020 otrzyma jacht który wygra wyścig o Błękitną Wstęgę oraz ukończy wszystkie wyścigi, które zostaną rozegrane.
W przypadku gdy jacht, który wygra wyścig główny nie ukończy pozostałych wyścigów rozegranych w trakcie regat Błękitna Wstęga 2020 zostanie przyznana kolejnemu jachtowi, który wypełni wymagania pkt 10.d zawiadomienia (nie dotyczy to jachtu, który nie będzie mógł żeglować z powodu udokumentowanych problemów technicznych uniemożliwiających żeglugę – decyduje SG)

e) Regaty uznane są za ważne po rozegraniu jednego wyścigu.

f) Po rozegraniu minimum 4 wyścigów najgorszy wynik zostanie odrzucony.

g) W wynikach ostatecznych nie będą klasyfikowani zawodnicy, którzy nie ukończyli żadnego wyścigu.

11. INSTRUKCJA ŻEGLUGI
Instrukcja żeglugi będzie dostępna po zgłoszeniu jachtu do regat oraz
wywieszona na elektronicznej tablicy na stronie https://www.gregortour.com/xlviii-błękitna-wstęga-jezioraka-2020

12. PUNKTACJA
Stosowany będzie system małych punktów.

13. PROTESTY
a) Protesty zgodnie z przepisem częścią 5 przepisów PZŻ.

b) Decyzje zespołu protestowego będą ostateczne. Prawo do odwołań zostaje zniesione na podstawie PRŻ 70.5

c) Opłata protestowa 100 zł

14. NAGRODY
Regulamin z nagrodami będzie podany dodatkowym komunikatem.

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
a) Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w zawiadomieniu i programie regat.
Organizator

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5