Wyniki matur: nie zdała ponad 1/4 absolwentów

2020-08-11 13:25:33 (ost. akt: 2020-08-11 15:52:42)

Autor zdjęcia: archiwum GI

W czerwcu młodzież zdawała egzamin dojrzałości. Dziś rano (11 sierpnia) pojawiły się wyniki, do których dostęp miały najpierw zdający. Wczesnym popołudniem Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży udostępniła dane statystyczne, w tym dotyczące powiatu iławskiego. U nas maturę zdawało 668 uczniów.
W czerwcu młodzież zdawała egzamin dojrzałości. Dziś rano (11 sierpnia) pojawiły się wyniki, do których dostęp miały najpierw zdający. Wczesnym popołudniem Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży udostępniła dane statystyczne, w tym dotyczące powiatu iławskiego. U nas maturę zdawało 668 uczniów.
W powiecie iławskim egzamin dojrzałości zdało 70 procent uczniów (w ubiegłym 73%). Z 668 osób zdających, 331 to absolwenci liceów ogólnokształcących. Z nich zdało 76%, natomiast 337 zdających to absolwenci techników. Wśród nich maturę zdało 65%.

Tu piszemy o wynikach z całego województwa: MATURY


Do egzaminów z WSZYSTKICH przedmiotów obowiązkowych egzaminu maturalnego w terminie głównym 2020 roku (w czerwcu) przystąpiło w całym województwie 8.858 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących i techników). Wszyscy absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 2020 r., obowiązkowo przystępowali do egzaminu maturalnego w części pisemnej z: (a) języka polskiego, (b) matematyki oraz (c) wybranego języka obcego nowożytnego. Absolwenci szkół lub oddziałów z nauczaniem
języka danej mniejszości narodowej obowiązkowo przystępowali również
do części pisemnej egzaminu maturalnego z języka danej mniejszości narodowej.
Tegoroczni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych – zgodnie z zasadami przeprowadzania egzaminu maturalnego w formule obowiązującej od 2015 r.
– obowiązkowo przystępowali również do egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.


eka
ilawa@gazetaolsztynska.pl

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5