Jak to się stało, że Susz ma muzeum?

2020-02-04 14:09:32 (ost. akt: 2020-02-04 14:17:24)
Sylwia Zielińska, dyrektor nowego muzeum w Suszu

Sylwia Zielińska, dyrektor nowego muzeum w Suszu

Autor zdjęcia: Sylwia Zielińska

W grudniu 2019 roku, w wyniku działań suskiego Stowarzyszenia Historyczno-Badawczego „Galea” do wykazu muzeów, prowadzonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wpisano Muzeum Regionalne w Suszu.
O szczegółach tej inicjatywy oraz o bieżących potrzebach i najbliższych planach muzeum, z jego dyrektor Sylwią Zielińską rozmawia Czarek Oracki.

- Jak wyglądały początki inicjatywy powołania do życia Muzeum? Skąd się wziął taki pomysł i kto był jego autorem?

- Pomysł powstał w Stowarzyszeniu Historyczno-Badawczym „Galea”. Jesteśmy organizacją, której głównym celem jest działalność na rzecz ochrony i zachowania dziedzictwa historyczno-kulturowego ziemi suskiej oraz badanie i upowszechnianie wiedzy historycznej o regionie. Inicjatywa utworzenia muzeum wynikała wprost z celów regulaminowych naszego stowarzyszenia. Trudno wskazywać osobowo autora tego pomysłu, ponieważ marzenie utworzenia muzeum rosło w sercach wszystkich członków naszej organizacji.
Chęć utworzenia placówki muzealnej wynikała również z widocznego wzrostu zainteresowania społeczeństwa lokalną historią. Stowarzyszenie jest inicjatorem i założycielem Muzeum Regionalnego w Suszu, ale mamy nadzieję, że w tworzenie i działalność placówki włączą się mieszkańcy. Chcielibyśmy, żeby miejsce pełniło funkcję ochronną dla zebranych eksponatów, ale także dawało możliwość korzystania ze zgromadzonych zbiorów. Pragniemy, aby niosło to całemu społeczeństwu wiele satysfakcji i radości, a stworzona w ten sposób placówka mogła służyć kolejnym pokoleniom.

- Jak długo trwało zarejestrowanie muzeum ?
- Sama procedura rejestracji trwała około roku. 24 stycznia 2019 roku członkowie Stowarzyszenia Historyczno-Badawczego „Galea” podjęli uchwałę o utworzeniu placówki muzealnej na terenie Susza. Zdecydowaliśmy, że placówka będzie nosiła nazwę: „Muzeum Regionalne w Suszu”. Pod koniec stycznia wstępny regulamin i inne niezbędne dokumenty wysłaliśmy do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z wnioskiem o ustalenie regulaminu placówki oraz jej rejestrację. Po korespondencyjnych ustaleniach dnia 29 listopada 2019 roku Minister Dziedzictwa i Kultury wydał decyzje o uznaniu regulaminu za uzgodniony. Po odesłaniu podpisanego regulaminu Muzeum Regionalne w Suszu w grudniu 2019 roku zostało wpisane do wykazu muzeów prowadzonego przez ministerstwo.

- Co oznacza dla Susza fakt istnienia takiej placówki, jak ta kierowana przez panią?
Nasze miasto oraz jego mieszkańcy posiadają bogatą i ciekawą historię. Uważam, że jako społeczeństwo zasługujemy na miejsce, które będzie świadczyło o naszej przeszłości i jednocześnie zapewni ochronę najważniejszych świadectw historii dla przyszłych pokoleń. Istotnym jest fakt, że Muzeum Regionalne w Suszu jako placówka podlegająca ochronie i nadzorowi ze strony ministerstwa kultury i dziedzictwa narodowego może gromadzić zabytki z naszego regionu, które przez wiele lat trafiały do innych muzeów.

- Jak wygląda stan techniczny budynku Bożnicy, w którym suskie Muzeum Regionalne ma swoją siedzibę?
- Stan techniczny budynku jest na tyle dobry, że byliśmy zainteresowani jego wynajęciem, ale pomieszczenia wewnątrz wymagają sporo pracy i nakładów finansowych. Dach jest na szczęście cały. W ciągu pierwszych trzech miesięcy udało nam się podpisać umowy na dostawę energii elektrycznej i wody, wymienić powybijanie szyby w oknach, naprawić drzwi wejściowe oraz wykonać inne drobne prace adaptacyjne.
Całe wnętrze budynku wymaga większych lub mniejszych prac remontowych, które dostosują go na cele muzealne. Są pomieszczenia, w których wystarczy wygładzić i pomalować ściany, ale są też takie, w których musimy wyburzyć ścianki działowe, położyć podłogi, przerobić instalacje elektryczną i wykonać inne niezbędne prace. Na dzień dzisiejszy najbardziej doskwiera nam brak instalacji centralnego ogrzewania, dlatego w pierwszej kolejności musimy o nie zadbać. Planujemy zakup pieca nadmuchowego, czyli takiego, który pomieszczenia będzie nagrzewał ciepłym powietrzem, bez konieczności zakładania grzejników.
Naprawdę wiele jest jeszcze do zrobienia, ale zależy to głównie od możliwości finansowych i czasu, w jaki uda się uporać z pracami remontowymi we własnym zakresie. Staramy się skupić na tym, jakie możliwości mamy na dzień dzisiejszy więc musimy skrupulatnie planować każdy wydatek. Nasze dochody to głównie składki członkowskie, ale z chwilą wynajęcia budynku sami członkowie zaczęli wpłacać darowizny na muzeum. Jesteśmy wdzięczni za wsparcie ze strony Nadleśnictwa w Suszu i Banku Spółdzielczego. Mamy też pomoc ze strony mieszkańców np. w formie nieodpłatnych prac przy instalacji hydraulicznej i elektrycznej za co bardzo dziękujemy. Wpłynęły pierwsze darowizny na rachunek bankowy muzeum, za które też dziękujemy.
To dla nas bardzo cenne. Każda forma pomocy ma ogromny wpływ na to jak będzie wyglądało muzeum. Ze względu na spore nakłady finansowe związane z remontem musimy te prace realizować etapami. A już po remoncie zajmiemy się przygotowaniem wystaw.

- Kiedy placówka rozpocznie oficjalnie swoja działalność?
- Muzeum Regionalne w Suszu działa od chwili uzgodnienia regulaminu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz umieszczenia go w wykazie muzeów ministerstwa kultury. Taki stan rzeczy ma miejsce od chwili rejestracji placówki do momentu utworzenia wystawy stałej, czyli udostępnienia ekspozycji do zwiedzania.
Obecnie jesteśmy na etapie organizacji Muzeum Regionalnego w Suszu - tworzenia niezbędnej dokumentacji oraz gromadzenia eksponatów. Ważnym elementem jest także zdobycie odpowiednich witryn i gablot do celów wystawienniczych. Biorąc pod uwagę wszystkie kwestie otwarcie wystawy stałej planujemy na jesień 2021 roku. Ten termin jest najbardziej realny, a jeżeli uda się wcześniej - to radość będzie jeszcze większa.

- Jak działalność Muzeum będzie wyglądała w praktyce?
- Podstawowym celem każdego muzeum, w tym Muzeum Regionalnego w Suszu jest gromadzenie, konserwacja i ochrona artefaktów, pamiątek i zabytków związanych z historią regionu. Oczywiście poza wspomnianymi działaniami, muzeum będzie realizować szereg innych działań takich jak: organizowanie wystaw czasowych, różnego rodzaju spotkań, konferencji, sympozjów naukowych. Będzie prowadziło działalność edukacyjną, naukową oraz wydawniczą np. poprzez publikację katalogów, opracowań poświęconych historii regionu oraz działalności placówki. Na bieżący rok zaplanowaliśmy dwa wydarzenia, które pomimo remontu chcemy zorganizować w naszej placówce. Jako stowarzyszenie chcemy aby lokalna społeczność miała realny wpływ na zbiory oraz działalność Muzeum Regionalnego w Suszu. Aby to zapewnić planujemy powołanie „Społecznego Zespół Doradców” składającego się z pięciu osób spoza stowarzyszenia, które będą pełniły funkcję doradczą oraz kontrolną.

- Ile eksponatów posiadacie na dzień dzisiejszy?
- Muzeum dopiero organizuje dokumentację muzealną, w tym księgi i rejestry eksponatów, więc w tym momencie nie jestem więc w stanie określić dokładnej liczby eksponatów. Gromadzeniem przedmiotów, które będą eksponowane, zajmujemy się od kilku lat. Są to przedmioty, które otrzymujemy od różnych osób, kupujemy lub odnajdujemy podczas prowadzonych poszukiwań terenowych. Mamy nadzieję, że do chwili utworzenia wystawy nasze zbiory się powiększą, a mieszkańcy wzbogacą je posiadanymi pamiątkami rodzinnymi oraz przedmiotami związanymi z historią Susza i regionu. Muzeum Regionalne w Suszu można wesprzeć poprzez przekazanie lub wypożyczenie posiadanych przez siebie pamiątek. Szczególnie jesteśmy zainteresowani przedmiotami codziennego użytku z okresu PRL, które pozwolą na utworzenie tematycznej wystawy poświęconej życiu mieszkańców po 1945 roku.

- W jaki sposób mieszkańcy mogą pomóc nowej suskiej placówce?
- Muzeum Regionalne w Suszu aktualnie potrzebuje pomocy na wielu płaszczyznach, o których mówiłam wcześniej. Przede wszystkim niezbędna jest nam pomoc przy remoncie wynajmowanego budynku i dostosowaniu go do potrzeb muzealnych. Tutaj potrzebujemy zarówno wsparcia finansowego, jak i rzeczowego - w postaci materiałów niezbędnych do remontu. Będziemy wdzięczni za każdą pomoc, czy to w formie pracy, ale również wsparcie dopingiem i dobrym słowem. Drugą sprawą jest pomoc w przygotowaniu i zorganizowaniu wystaw muzealnych. Do tego celu niezbędne są dla nas gabloty oraz witryny wystawiennicze. Liczymy również na odzew w kwestii wzbogacania zbiorów Muzeum Regionalnego w Suszu.

eka/susz.pl

ilawa@gazetaolsztynska.pl




Czytaj e-wydanie
Gazeta Olsztyńska zawsze pod ręką w Twoim smartfonie, tablecie i komputerze. Roczna prenumerata e-wydania Gazety Olsztyńskiej i tygodnika lokalnego tylko 199 zł.

Kliknij w załączony PDF lub wejdź na stronę >>>kupgazete.pl


2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5