Rusza Iławski Budżet Obywatelski 2020. Zgłoś swój projekt do 250 tys. złotych

2019-11-07 10:13:20 (ost. akt: 2019-11-07 10:21:02)
Weszła w życie uchwała dotycząca IBO 2020. Oznacza to, że już można składać wnioski na projekty do 250 tysięcy złotych! Budżet Obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego. Edycja czwarta na 2020 rok to aż 250 tys. złotych do wzięcia!
Jakie projekty?
Projekty finansowane ze środków Iławskiego Budżetu Obywatelskiego powinny mieć charakter ogólnomiejski i spełniają wszystkie z poniższych kryteriów: szacunkowy koszt ich realizacji, nie przekracza łącznej kwoty środków przeznaczonych na budżet obywatelski dla gminy, dotyczą potrzeb mieszkańców, są zgodne z zadaniami gminy, miejsce ich realizacji znajduje się na terenie Gminy Miejskiej Iława.

Kto może zgłaszać?
Zgłoszenia projektu do realizacji w ramach Iławskiego Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każda osoba zamieszkała na terenie Gminy Miejskiej Iława.

Gdzie będzie można pobrać formularz?

Formularz zgłoszenia projektu można pobrać na stronie ilawa.budzet-obywatelski.org. Formularz składamy w wersji elektronicznej na stronie internetowej ilawa.budzet-obywatelski.org lub w formie papierowej w kancelarii Urzędu Miasta Iławy (pok. 110) lub listownie na adres Urzędu Miasta Iławy, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława (decyduje data wpływu przesyłki do Urzędu Miasta Iławy).

Jak wygląda harmonogram czwartej edycji?

od 05.11.2019 kampania informacyjno-edukacyjna
od 05.11.2019 otwarcie punktu konsultacyjnego w Informacji Turystycznej przy ul. Niepodległości 13
07.11.2019 g.17.00 Spotkanie informacyjne z mieszkańcami Centrum Aktywności Lokalnej w Iławie, ul. Wiejska 2d
05.11 – 18.11.2019 Składanie propozycji projektów (online i tradycyjnie papierowo w Urzędzie Miasta Iławy pok. 110)
18.11 – 5.12. 2019 Weryfikacja projektów (składanie poprawek przez wnioskodawców, wnoszenie odwołań)
5.12 – 19.12. 2019 Ogłoszenie listy projektów przyjętych do głosowania, projektów odrzuconych oraz wykazu punktów do głosowania. Promocja projektów wśród mieszkańców
11.12.2019 Prezentacja wszystkich projektów IBO
19 – 20.12.2019 Głosowanie na projekty metodą tradycyjną w
1. Centrum Aktywności Lokalnej ( ul. Wiejska 2d),
2. Urzędzie Miasta
3. Centrum Turystyczno-Rekreacyjnym w Iławie ( ul. Biskupska 2) oraz internetowo poprzez www.ilawa.budzet-obywatelski.org
30.12.2019 Przedstawienie wyników głosowania
07.01.2020 – 31.01.2020 Ocena realizacji wdrożenia budżetu obywatelskiego

Co nowego w tym roku? Mamy trzy najważniejsze zmiany:

1. Głosować mogą wszyscy mieszkańcy Iławy bez ograniczenia wieku
2. Składać projekty mogą wszyscy mieszkańcy Iławy, a osoby małoletnie muszą dołączyć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego.
3. Projekty mogą mieć zarówno charakter inwestycyjny, jak i nieinwestycyjny (tzw. miękki np. z zakresu sportu, kultury). Podział procentowy 80% na projekty twarde i 20 % na projekty miękkie.

Zapraszamy na drugie, otwarte spotkanie informacyjne w sprawie IBO 2020, 7 listopada (czwartek) o godz. 17:00 w Centrum Aktywności Lokalnej (sala nr 24) a także do punktu konsultacyjnego IBO w Informacji Turystycznej przy ratuszu, od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 16:00.

Budżet Obywatelski to wyjątkowa okazja do rzeczywistego i bezpośredniego współdecydowania o tym, na co zostanie wydana część budżetu gminy. Daje on możliwość zgłaszania i promowania własnych ciekawych pomysłów na rzecz mieszkańców, przyczyniających się do poprawienia funkcjonowania całego miasta! Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę: www.ilawa.budzet-obywatelski.org

red
ilawa@gazetaolsztynska.pl

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5