Studiujesz na kierunku lekarskim? Są dla ciebie pieniądze, ale czasu coraz mniej

2019-09-16 08:43:12 (ost. akt: 2019-09-16 08:52:12)

Autor zdjęcia: Pixabay

Trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy materialnej studentom kierunków lekarskich. Termin składania wniosków mija jutro - trzeba się pospieszyć.
Jesteś studentem co najmniej drugiego roku na kierunku lekarskim i jesteś na stałe zameldowany na terenie powiatu iławskiego?
Masz możliwość ubiegania się o pomoc materialną od powiatu iławskiego.
Termin składania wniosków mija jutro (17 września), więc warto się pospieszyć.

Zasady:
1. Pomoc będzie przyznana na okres październik 2019 r. – czerwiec 2020 r.
2. Pomoc materialna może być przyznana kandydatowi, który spełnia łącznie następujące warunki:
– jest studentem co najmniej II roku kształcącym się na kierunku lekarskim,
– nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie pomocy materialnej,
– nie przebywa na urlopie dziekańskim lub nie korzysta z innej przerwy w studiach,
– stale zamieszkuje na terenie powiatu iławskiego.
3. Pomoc może być przyznana na wniosek kandydata.
4. Do wniosku należy załączyć:
– zaświadczenie z uczelni o statusie studenta,
– zaświadczenie o średniej ocen z egzaminów za ostatni rok akademicki poprzedzający złożenie wniosku,
– oświadczenie studenta, że nie korzysta z żadnej przerwy w studiach, w tym nie korzysta z urlopu dziekańskiego i nie powtarza roku.
5. Wnioski wraz załącznikami można składać w sekretariacie (pokój nr 115) Starostwa Powiatowego w Iławie ul. Andersa 2a do dnia 17 września 2019 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 89 649 0716 lub w pokoju nr 120 Starostwa Powiatowego w Iławie.

Wniosek dostępny jest TUTAJ

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5