"Jedynka" ma nowy sztandar szkoły! Zobacz nagrania i zdjęcia z uroczystości

2019-03-07 12:14:35 (ost. akt: 2019-03-07 12:35:50)
Poczet sztandarowy przejmuje sztandar od dyrektorki SP1 Aleksandry Skubij

Poczet sztandarowy przejmuje sztandar od dyrektorki SP1 Aleksandry Skubij

Autor zdjęcia: Mateusz Partyga

— Sztandar, który dziś otrzymaliśmy będzie towarzyszył najważniejszym uroczystościom naszej szkoły i miasta — podkreślała dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika Aleksandra Skubij podczas specjalnej uroczystości (nadanie sztandaru plus święto placówki oświatowej).
Przez lata szkoła przy ul. Kościuszki 2, której patronem jest Mikołaj Kopernik, była klasyczną podstawówką. W roku szkolnym 1999/2000 już zaczęła działać jako zespół szkół, a następnie samodzielne gimnazjum. Jak wiemy, w 2017 roku w związku z kolejną reformą systemu oświatowego zaczął się proces "wygaszania" gimnazjów. W czerwcu, na koniec roku szkolnego 2018/19 mury "Jedynki" opuszczą uczniowie ostatnich pięciu klas gimnazjalnych.

Tak zwana Czerwona Szkoła (piękny, zabytkowy budynek w centrum Iławy) staje się znów podstawówką, więc zaistniała potrzeba nadania nowego sztandaru.
— Pożegnanie poprzedniego sztandaru nastąpi na koniec roku szkolnego, sztandar zostanie powieszony w gablocie w auli szkolnej, tuż obok swojego poprzednika, mającego już kilkadziesiąt lat — tłumaczy Aleksandra Skubij.

Poniżej zdjęcia i nagrania z uroczystości nadania nowego sztandaru, opis budowy i wyglądu sztandaru oraz rys historyczny i podziękowania od pani dyrektor.


BUDOWA I WYGLĄD SZTANDARU
Przedstawiła Aurelia Waruszewska

— Sztandar jest dwustronny w kształcie kwadratu 100 X 100 cm.
— Awers sztandaru ma formę chorągwi i przedstawia w symetrycznym środku bławatu barwy czerwonej godło Rzeczypospolitej (srebrnego orła w złotej koronie). Nad orłem w symetrycznym łuku jest napis w kolorze złotym „Szkoła Podstawowa nr 1”. Pod orłem w linii poziomej w dwóch wersach napis w kolorze złotym „im. Mikołaja Kopernika w Iławie”.
— Rewers sztandaru ma barwę ciemnoniebieską z umieszczonym w symetrycznym środku jasnozłotym logo szkoły (symbolem Układu Słonecznego) i kolorowym zdjęciem patrona (Mikołaja Kopernika). Nad logo szkoły w symetrycznym łuku jest złoty napis „Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię….”, pod logo i zdjęciem patrona w linii poziomej w jednym wersie, centralnie pod logo złoty napis „Nicolas Copernicus”. Napisy na lewej stronie sztandaru pisane są stylizowanym pismem gotyckim.
— Bławat sztandaru wykończony jest z trzech stron nieprzylegających do drzewca złotymi frędzlami.
— Drzewce z drewna toczonego barwy ciemnej ze zwieńczeniem w kształcie kuli barwy srebrnej, na której jest wykonane z metalu godło Państwa Polskiego w barwach naturalnych (srebrny orzeł w złotej koronie).


Z KART HISTORII "JEDYNKI"
Historia tego budynku sięga 1898 roku. Od 6.10.1899 r. znajdowała się tutaj Stadtschule, czyli szkoła miejska, zaś w 1945 r. budynek zmienił swoje przeznaczenie na potrzeby tymczasowego szpitala wojskowego.
12.09.1945 – nastąpiło uruchomienie Publicznej Szkoły Powszechnej w Iławie mieszczącej się w budynku przy ul. Narutowicza 2, dwa miesiące później przeniesiono szkołę do budynku przy ul. Kościuszki.
Przez lata w budynku funkcjonowały różne typy szkół:
21.08.1975 – na bazie Szkoły Zbiorczej utworzono Szkołę Gminną, której filiami stały się szkoły w Gałdowie, Gardzieniu, Kamieniu, Karasiu, Lasecznie, Ławicach, Nowej Wsi, Siemianach, Staradomnie, Wikielcu i Ząbrowie
Rok szkolny 1999/2000 - w budynku funkcjonuje Zespół Szkół nr 1, w którego skład wchodziła Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika i usamodzielnione z czasem Gimnazjum Samorządowe nr 1.
7 maja 2010 r. – nadanie gimnazjum sztandaru i obchody 10-lecia gimnazjum
1 września 2017r. - na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe nastąpiło utworzenie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie. Klasy gimnazjalne funkcjonują do września 2019r. do wygaszenia gimnazjum.
1 marca 2019r. – uroczystości Święta Szkoły i nadanie nowego sztandaru szkoły podstawowej.

Wystąpienie Aleksandry Skubij, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie
— Sztandary już od dawna otoczone były należnym im szacunkiem i miłością, dlatego oddawano im cześć i honory, uroczyście je poświęcano, składano na nie przysięgę. Ich znaczenie dobitnie obrazują dawne regulaminy i przepisy wojskowe.
Marszałek Józef Piłsudski stwierdził:
„Sztandar to rzecz dziwna, zwykła szmata złotem tkana, a jednak w życiu żołnierza przedstawia ona wartość wiadomego symbolu życiowej udręki żołnierskiej, jego dążeń i celów. Przypomina ona dni jego chwały i sławy, jak również jego bólów i niepowodzeń.”
Co więc decyduje o tym, że sztandar jest czymś wyjątkowym i szczególnym?
Sztandar zawsze symbolizuje konkretne wartości. Misją szkoły są wartości ponadczasowe: patriotyzm, szacunek, uczciwość, odpowiedzialność, otwarcie na potrzeby innych, dociekliwość poznawcza. Czy trzeba pisać te słowa na tkaninie sztandaru, gdy szkoła ma wielkiego patrona? Wszechstronnie uzdolnionego człowieka renesansu? Jego mądrość, szerokie horyzonty, ponadczasowe odkrycie teorii heliocentrycznej, wytrwałość, odwaga i upór mogą być wzorem dla młodego pokolenia. Ze swoją postawą, działaniami, prezentował wartości, które dla społeczności naszej szkoły są bardzo ważne.
Tak, jak brzmią słowa Patrona, zapatrzonego w gwiazdy Mikołaja Kopernika: A cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko, co piękne?
Niezależnie od typu szkoły w „Jedynce” przez lata staramy się naszym uczniom szerzej otwierać przyszłość, oferując im nie tylko wiedzę, nie tylko rozwijając ich talenty, ale chcemy też wpoić im odpowiedzialność za los własny, swojej rodziny, swojego środowiska i naszej Ojczyzny.
Olbrzymią rolę w tym zakresie ma budowanie tradycji szkoły w oparciu o ceremoniał związany z otrzymanym dziś sztandarem. Dzisiejszą uroczystością pragniemy zapewnić, iż rozumiemy, że sztandar szkoły jest symbolem Małej Ojczyzny. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają powagi zachowania, a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji, właściwych postaw jego poszanowania.
Jest nam bardzo miło, że tak ważny moment w życiu szkoły Goście uświetnili swoją obecnością. Dziękujemy serdecznie!

Podziękowania
Sztandar, który dziś otrzymaliśmy będzie towarzyszył najważniejszym uroczystościom naszej szkoły i miasta. Pragnę w tym miejscu serdecznie wszystkim podziękować.
- Uczniom za przygotowanie uroczystości,
- nauczycielom za wspaniałą współpracę, szczególnie moim zastępczyniom Wiolecie Karwat i Elżbiecie Kowalskiej,
- w kościele ks. proboszczowi Jerzemu Żochowskiemu i Michałowi Kowalewskiemu – dyrygentowi i orkiestrze dętej z Iławy
- nauczycielskiemu pocztowi sztandarowemu w składzie Barbara Kastrau, Beata Niksa i Krzysztof Kasprowicz
- w przygotowaniu uroczystości w szkole: Elżbiecie Kozłowskiej, Aurelii Waruszewskiej, Jolancie Michalewskiej, Magdalenie Kawali, Ewie Motylińskiej, Krzysztofowi Kasprowiczowi, Elżbiecie Trzcińskiej, Martynie Kalickiej, Katarzynie Konopce, Natalii Wcisłej, Joannie Królik, Teresie Bagniuk, niezastąpionemu w przygotowaniu dekoracji Wojciechowi Kopczyńskiemu i od tego roku Urszuli Janikowskiej
- pracownikom szkoły ze Zbigniewem Sikorskim, bez którego zaangażowania i operatywności wiele ze spraw organizacyjnych nie udałoby się dopiąć
- wielu pracownikom Ratusza, którzy bardzo nam pomagali, w tym z MZOSiP – pani dyrektor Renacie Kamińskiej i gł. ks. Magdalenie Grządzieli

zico
m.partyga@gazetaolsztynska.pl


2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5