Przetarg na specjalny ośrodek rozstrzygnięty

2018-10-26 13:00:00 (ost. akt: 2018-10-26 11:51:01)
Projekt wraz z potrzebną dokumentacją przygotowała pracownia Urban Architect z Olsztyna

Projekt wraz z potrzebną dokumentacją przygotowała pracownia Urban Architect z Olsztyna

Autor zdjęcia: Arch. Starostwa Powiatowego w Iławie

Rozstrzygnięto przetarg na budowę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wraz z Centrum Rehabilitacyjnym przy ul. Sucharskiego w Iławie.
Ostatni przetarg pozwolił wyłonić wykonawcę priorytetowej inwestycji, jaka ma powstać na Lipowym Dworze w Iławie - nowej siedziby iławskiego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych. Inwestycja została podzielona na dwa etapy. Pierwszy etap obejmie wybudowanie siedziby szkoły oraz częściowe zagospodarowanie terenu (w tym budowę boiska i nasadzenie zieleni), a kolejny obejmie budowę internatu z kuchnią oraz dokończenie zagospodarowania terenu wokół placówki.

W ramach przedsięwzięcia ma powstać budynek szkoły specjalnej wraz z internatem i centrum rehabilitacji. To placówka edukacyjna dla 200 uczniów, dzieci i młodzieży z lekką, umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością.
Wykonanie pierwszego etapu inwestycji zostało wycenione na niespełna 18 mln 400 tysięcy złotych.

Umowa z wyłonionym w przetargu wykonawcą nie została jeszcze podpisana, ponieważ wykonawca musi wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz złożyć kosztorysy, które są niezbędne do podpisania umowy.
— Inwestycja ta ma dla mnie ogromne znaczenie – podkreśla Starosta Powiatu Iławskiego Marek Polański.
– Nowa szkoła będzie dostosowana do potrzeb dzieci i młodzieży z różnymi dysfunkcjami, wybudowana tak, aby nie posiadała żadnych barier architektonicznych. Wyposażenie w odpowiednie sprzęty rehabilitacyjne i stworzenie warunków do objęcia podopiecznych różnymi formami terapii oraz rehabilitacji pomoże znacznie podnieść komfort pracy nauczycieli, a w ślad za tym podnieść jakość pracy Ośrodka. Celem najważniejszym jest nawiązanie relacji przez uczniów z dysfunkcjami ze środowiskiem ludzi zdrowych, bo dobre relacje człowieka niepełnosprawnego z otaczającym go światem są podstawą odnalezienia swojego miejsca na ziemi w życiu dorosłym.

Powiat pozyskał 500 tysięcy złotych zewnętrznego dofinansowania ze środków PFRON na tę inwestycję, a możliwe jest pozyskanie dodatkowych środków na ten cel.

Źródło: Życie Powiatu Iławskiego2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5