Bezpłatna rehabilitacja dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. [SPRAWDŹ KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK]

2018-02-09 13:11:50(ost. akt: 2018-02-09 13:52:53)

Autor zdjęcia: Arch. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (koło w Iławie)

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (koło w Iławie) rusza z projektem, dzięki któremu niepełnosprawne dzieci i młodzież (od 3 do 24 lat) z powiatu iławskiego będą bezpłatnie rehabilitowane.
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Iławie informuje, że od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2019 roku realizuje projekt pn. „Kompleksowa rehabilitacja niepełnosprawnych dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w Zespole Rehabilitacyjno – Terapeutycznym”.


Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych skierowany jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych od 3 do 24 roku życia z terenu powiatu iławskiego 
i nowomiejskiego, legitymujących się odpowiednim orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności w zależności od wieku osoby niepełnosprawnej.

Zaplanowane w ramach projektu działaniPolskiea przyczyniają się do zwiększenia samodzielności osób niepełnosprawnych i ich aktywności oraz wpływają na poprawę: samopoczucia, samooceny, zdrowia a w dalszej perspektywie na poprawę jakości życia. W szerszym kontekście realizacja projektu przyczynia się do ograniczenia zjawiska wykluczenia społecznego i poczucia izolacji osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym.

Cel ten będzie realizowany poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, podejmowanie działań na rzecz ich integracji i aktywizacji społecznej, m.in. poprzez:
prowadzenie ciągłej i kompleksowej rehabilitacji i terapii,
zwiększenie dostępu do specjalistów.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt bezpośredni w siedzibie Stowarzyszenia w Iławie przy ul. 1 Maja 5A, pok. Nr 1, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania tj. 7.00 – 17.00.
 Więcej informacji i dokumentację rekrutacyjną można znaleźć na stronie Stowarzyszenia www.psouu.ilawa.pl 

Wszystkich niezbędnych informacji dotyczących projektu udziela
Marian Wilkowski tel. 505 075 931 lub 89 649 79 49.


2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5