Profesor dr hab. Sławomir Jacek Żurek – filolog i historyk literatury w „Budowlance”!

2017-12-08 11:38:32 (ost. akt: 2017-12-08 11:44:27)
Sławomir Jacek Żurek w towarzystwie pedagogów

Sławomir Jacek Żurek w towarzystwie pedagogów

Autor zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Iławie

Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie trzykrotnie gościł pana Sławomira Jacka Żurka - wybitnego polskiego filologa, historyka literatury, profesora nauk humanistycznych, profesora zwyczajnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.
Przeprowadził on w październiku i listopadzie 2017 roku szkolenia w ramach „Sieci współpracy i samokształcenia” organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Iławie. S. J. Żurek, który na co dzień jest kierownikiem Katedry Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL, spotkał się z polonistami z powiatu iławskiego, uczącymi języka polskiego w szkołach ponadgimnazjalnych w Iławie, Suszu i Lubawie. Tematem szkoleń były strategie przygotowania ucznia do matury ustnej i pisemnej z języka polskiego.

Należy wspomnieć, że pan profesor był koordynatorem zespołu polonistycznego tworzącego podstawę programową, która obecnie obowiązuje, a jej właściwa realizacja zapewnia uczniom sukces na maturze. Bogate pod względem merytorycznym spotkania były bardzo efektywne, ponieważ prowadzący wzbogacał swoje wypowiedzi licznymi rzeczowymi i praktycznymi komentarzami. Jego wiedza i doświadczenie praktyka tym bardziej były cenne dla polonistów, ponieważ współpracuje on z Centralną Komisją Egzaminacyjną i brał udział w opracowaniu zadań i dodatkowego materiału dla nauczycieli do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego od 2015 roku. Dzięki udziałowi w szkoleniach prowadzonych przez pana S.J. Żurka poloniści mieli okazję do wzbogacenia swojego warsztatu pracy, uzyskania odpowiedzi na nurtujące pytania.

Pan profesor okazał się osobą elokwentną, nad wyraz komunikatywną, o ogromnej wiedzy i doświadczeniu, z dystansem do siebie i świata; pełnym poczucia humoru i otwartym na drugiego człowieka oraz – co się coraz rzadziej zdarza – mężczyzną szarmanckim. Zachwycił się Iławą, do której - aby dojechać z Lublina – musiał przemierzyć dziesiątki kilometrów. Miejmy nadzieję, że to nie było ostatnie spotkanie z panem Sławomirem Jackiem Żurkiem!

2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5