Młodzi krasomówcy z powiatu iławskiego już po eliminacjach

2015-10-23 11:00:00(ost. akt: 2015-10-22 14:36:38)
Uczestnicy eliminacji Konkursu Krasomówczego

Uczestnicy eliminacji Konkursu Krasomówczego

Autor zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Iławie

W poniedziałek 19 października 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Iławie odbyły się eliminacje powiatowe XL Wojewódzkiego Konkursu Krasomówczego Młodzieży Szkolnej im. Marii Zientary-Malewskiej dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W konkursie uczestniczyło 19 uczniów.
Eliminacje powiatowe otworzył Starosta Powiatu Iławskiego - Marek Polański. Po wspaniałych wystąpieniach wszystkich uczestników oraz naradzie jury ogłoszono wyniki. Przewodnicząca jury Anna Tatarek przedstawiła wyniki w poszczególnych kategoriach:

SZKOŁY PODSTAWOWE KL. I – III

• I miejsce – Kinga Kołakowska (Publiczna Sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Bema w Suszu)
• II miejsce – Kornelia Tomanek (Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Twórców Literatury Dziecięcej w Ząbrowie)
• III miejsce – Alicja Zalewska (Szkoła Podstawowa w Kamieńcu)

SZKOŁY PODSTAWOWE KL. IV – VI
• I miejsce – Izabela Kinga Januszewska (Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Iławie)
• II miejsce – Dawid Bartkowski (Szkoła Podstawowa w Kamieńcu)
• III miejsce – Igor Tasarz (Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Polskich Podróżników w Iławie)

GIMNAZJA

• I miejsce – Zuzanna Rybińska (Gimnazjum Samorządowe Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Iławie)
• II miejsce – Izabela Giruć (Publiczne Gimnazjum im. Kawalerii Polskiej w Suszu)
• III miejsce – Filip Rybiński (Gimnazjum Samorządowe Nr 1 im. M. Kopernika w Iławie)

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
• I miejsce – Natalia Jakielska (Zespół Szkół w Lubawie)
• II miejsce – Wiesława Żurańska (Zespół Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Iławie)
• III miejsce – Marzena Dobrzańska (Zespół Szkół Rolniczych im. H. i S. Sierakowskich w Kisielicach).


Nagrody książkowe oraz dyplomy wręczyli: Jadwiga Kolman, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji oraz Stanisław Kastrau, wicestarosta Powiatu Iławskiego.


Uczestników oceniało jury w składzie:
• Aniela Florkiewicz – Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna – Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, 
• Bożena Ciszewska – emerytowany nauczyciel Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie,
• Małgorzata Lewko – Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Iławie,
• Anna Tatarek – emerytowany nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Iławie,
• Cecylia Makiewicz – Powiatowa Biblioteka Publiczna w Iławie,
• Grażyna Piękos – Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie.

Finał wojewódzki odbędzie się 28 października 2015 r. (środa) w kaplicy Zamku Biskupów Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim.
W finale wojewódzkim powiat iławski będą reprezentować uczniowie, którzy zajęli I i II miejsce w poszczególnych kategoriach.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Iławie

2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5