Ruszył konkurs "O Laur Starosty Powiatu Iławskiego". Irena Nowicka, szefowa Stowarzyszenia SART zachęca do udziału

2015-06-07 18:00:00(ost. akt: 2015-06-05 18:04:20)
Stowarzyszenie "Sart, którego szefową jest Irena Nowicka z Iławy, zaprasza do wzięcia udziału w konkursie

Stowarzyszenie "Sart, którego szefową jest Irena Nowicka z Iławy, zaprasza do wzięcia udziału w konkursie

Autor zdjęcia: Magdalena Rogatty

Zapraszamy do udziału w konkursie ,,O Laur Starosty Powiatu Iławskiego". Oceniane będą cztery dziedziny sztuki: fotografii, malarstwa, grafiki i rzeźby. Prace należy składać do 30 lipca 2015 r. w siedzibie artystów ,,SART" Iława, ul. Niepodległości 4 (przy D. H. Feniks). Patronat nad konkursem objął Starosta Powiatu Iławskiego Marek Polański. 

Konkurs ten realizowany jest przez Stowarzyszenie Kulturalno - Artystyczne SART, 
w ramach zadania publicznego współfinansowanego przez Powiat Iławski

. Chodzi w nim o upowszechnianie kultury w regionie iławskim, integrację twórców kultury, poszukiwanie nowych talentów, rozwój kultury szeroko rozumianej poprzez twórczość artystyczną.

Organizatorem konkursu poza Stowarzyszeniem SART jest Starostwo Powiatowe w Iławie oraz ICK.
Konkurs rozpoczął się 1 czerwca 2015 r. i potrwa do 10 września. Przeznaczony jest dla wszystkich mieszkańców powiatu iławskiego. Do konkursu można zgłaszać do 3 prac indywidualnych, w czterech dziedzinach sztuki: fotografia, malarstwo, rzeźba, grafika. Tematyka, podobnie jak technika prac jest dowolna. Organizatorzy zastrzegają, że nie będą przyjmowane prace zbiorowe.

Zasady zawarte w regulaminie konkursu
Pracę odpowiednio zabezpieczone należy opatrzyć na odwrocie, tytułem, imieniem i nazwiskiem autora oraz uzupełnić kartę zgłoszenia. Prace zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe, naruszających prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych - czytamy w regulaminie konkursu.
Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji i publikacji nadesłanych 
na konkurs prac konkursowych w materiałach, druku, internecie oraz innych publikacjach, publiczne 
odtwarzanie i wykonanie w ramach promocji. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac przez Stowarzyszenie Kulturalno- Artystyczne SART. W konkursie udział brać mogą wyłącznie prace do tej pory niepublikowane i nienagradzane 
w konkursach powiatowych. 
Podlegają one ocenie publiczności w dniach 10.09 -15.09 2015 r. w Sali wystaw w Iławskim Centrum Kultury, przy ul. Niepodległości 11A. w godzinach od 15:00 do 19:00. 
12.
Publiczność otrzyma zaewidencjonowaną kartę do głosowania na cztery dziedziny sztuki i głosuje na jedną pracę z każdej dziedziny sztuki. Kartę do głosowania wrzuca do zapieczętowanej urny.
 Po otwarciu zapieczętowanej urny karty zostaną komisyjnie przeliczone i w dniu 25 września 2015 r. o godzinie 18:00 zostaną ogłoszone wyniki konkursu, wręczenie nagród oraz wyróżnień. 

W skład komisji wejdą przedstawiciele: Starostwa Powiatowego, Iławskiego Centrum Kultury, Stowarzyszenia SART. Uczestnicy konkursu otrzymają nagrody za: 
1 miejsce w postaci bonów gotówkowych o wartości 300 złotych, wyróżnienia w postaci bonów gotówkowych o wartości 100 złotych.

Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną opublikowane w katalogu konkursowym oraz na stronie Starostwa Powiatowego w Iławie, pod adresem www.powiat-ilawski.pl. Nagrodzone prace, zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie.

W razie niejasności związanych z regulaminem prosimy o kontakt telefoniczny 
z Ireną Nowicką, nr telefonu: 697 530 200.red. mr

2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5