Drodzy Rodzice i Opiekunowie, to już ostatni moment na zapis dziecka do przedszkola

2024-06-13 15:02:53(ost. akt: 2024-06-13 15:04:50)   Artykuł sponsorowany

Autor zdjęcia: UM Iława

Rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca w iławskich przedszkolach miejskich kończy się już jutro, czyli 14 czerwca 2024 r. o godz. 15:00. Odpowiednie formularze dostępne są na stronie internetowej.
Zapis do przedszkola odbywa się poprzez stronę internetową:
https://nabordoprzedszkola.pl/ilawa-przedszkola

Żeby zarejestrować się w systemie rodzic lub opiekun prawny musi posiadać adres e-mail oraz znać numer PESEL zgłaszanego dziecka.

W procesie rekrutacji uzupełniającej biorą udział tylko te dzieci, dla których odpowiedni formularz zostanie:
>>> wypełniony w wersji elektronicznej,
>>> wydrukowany,
>>> podpisany przez obojga rodziców/opiekunów prawnych,
>>> dostarczony do przedszkola pierwszego wyboru.

Wnioski będą automatycznie rejestrowane w systemie rekrutacyjnym. Do wniosku dołącza się odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnianie wyszczególnionych kryteriów. Ich skan można będzie załączyć w momencie wypełniania wniosku. Oryginały dokumentów należy okazać w przedszkolu pierwszego wyboru.

W sytuacji braku możliwości dostępu do systemu rekrutacyjnego oraz wydrukowania wniosku, przedszkole stworzy możliwość dopełnienia formalności w siedzibie placówki.

Kolejność składania wniosków nie ma żadnego wpływu na wyniki rekrutacji.

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3-6 lat zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Iława. Starsze dzieci, które posiadają opinię o odroczeniu obowiązku szkolnego również mogą przystąpić do procedury rekrutacyjnej. Wnioski rodziców dzieci 2,5 letnich oraz wnioski rodziców dzieci mieszkających poza Gminą Miejską Iława, będą rozpatrywane po rekrutacji uzupełniającej w miarę wolnych miejsc w przedszkolu.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2024 r., poz. 737)

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone w Uchwale nr LVIII/615/22 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 20 grudnia 2022r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Iława, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w każdym przedszkolu miejskim. Informacje dotyczące funkcjonowania danej placówki można uzyskać bezpośrednio w przedszkolu lub na jego stronie internetowej.

Przedszkola miejskie w Iławie pracują w następujących godzinach:
Przedszkole Miejskie nr 2 Integracyjne: 6:00 – 16:30,
Przedszkole Miejskie nr 3: 6:00 – 16:30,
Przedszkole Miejskie nr 4 im. Chatka Przyjaciół Kubusia Puchatka: 6:00 – 16:30,
Przedszkole Miejskie nr 5: 6:30 – 16:00,
Przedszkole Miejskie nr 6: 6:00 – 17:00.
W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikami przedszkola pierwszego wyboru.

W przypadku problemów związanych ze złożeniem wniosku, prosimy o kontakt mailowy support@nabordoprzedszkola.p

Harmonogram czynności w postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2024/2025 do przedszkoli publicznych, dla których Gmina Miejska Iława jest organem prowadzącym:

1) Termin złożenia wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego w postępowaniu uzupełniającym: 10.06.2024 r. – 14.06.2024 r. r.
2) Weryfikacja wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego przez komisję rekrutacyjną
w postępowaniu uzupełniającym: 17.06.2024 r. – 19.06.2024 r.
3) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym: 20.06.2024 r. do godz. 13.00
4) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym: 21.06.2024 r. do godz. 13.00.

2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5