Wkrótce rusza rekrutacja dzieci do Żłobka Miejskiego w Iławie na ulicy Obrońców Westerplatte

2024-05-16 06:56:52(ost. akt: 2024-06-05 15:07:59)   Artykuł sponsorowany

Autor zdjęcia: UM

Wraz z osiągnięciem wieku przedszkolnego część podopiecznych opuści żłobek i tym samym zwolni się ponad 40 miejsc w placówce, do której w procesie rekrutacji w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci mieszkające na terenie miasta.
Dokładnie 43 wolne miejsca powstaną w Żłobku na Ulicy Obrońców Westerplatte 5 dla dzieci od 20 tygodnia życia, których rodzice potrzebują opieki w związku z powrotem na rynek pracy.


Głównym kryterium przyjęcia, wynikającym ze Statutu Żłobka Miejskiego, jest zamieszkanie dziecka wraz rodzicami (opiekunami prawnymi) na terenie Gminy Miejskiej Iława. Pozostałe dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin mogą zostać przyjęte pod warunkiem posiadania wolnych miejsc.

— Zachęcam rodziców i opiekunów do składania kart zgłoszeń o przyjęcie dziecka. Głównym atutem Żłobka Miejskiego są przystępne koszty pobytu dziecka ponoszone przez rodziców. Przy kompletowaniu dokumentów rekrutacyjnych, proszę o dokładne zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji zamieszczonym na stronie BIP Urzędu Miasta Iława, gdzie znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące naboru. - informuje dyrektor żłobka Krzysztof Obrębski

https://bip.zlobek.umilawa.pl/10013/9/Regulamin_rekrutacji/

HARMONOGRAM
>>> W dniach od 28.05.2024 r. do 11.06.2024 r. - złożenie karty zgłoszenia dziecka do Żłobka wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez dziecko warunków oraz kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
>>> Karty zgłoszeń wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę w siedzibie Żłobka Miejskiego, ul. Obrońców Westerplatte 5.
>>>Karty zgłoszeń będą przyjmowane od dnia 28.05.2024 r. godz. 9:00 do dnia 11.06.2024 r. godz. 14.00.
>>> Powołanie komisji rekrutacyjnej 12.06.24 r.
>>> 13.06.2024 r. do 14.06.2024 r. prace komisji rekrutacyjnej.
>>> 18.06.2024 r. ogłoszenie wyników rekrutacji do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną. Wywieszenie listy dzieci zakwalifikowanych, przyjętych oraz listy dzieci zakwalifikowanych, a nie przyjętych na tablicy ogłoszeń w siedzibie Żłobka.

Formularz Karty Zgłoszenia Dziecka znajdą Państwo do pobrania pod linkiem https://m.wm.pl/2024/05/karta-zgloszenia-dziecka-do-zlobka-na-rok-szkolny-2024-2025-1146817.docx

źródło: UM
red.
ilawa@gazetaolsztynska.pl

2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5