Umorzenie lokalnych podatków na niskim poziomie

2024-02-07 06:30:26(ost. akt: 2024-02-07 07:50:33)

Autor zdjęcia: Alina Laskowska

Burmistrz Dawid Kopaczewski w 2018 r. zapowiedział, że kontrowersyjne umorzenia podatkowe, które budziły wśród mieszkańców wiele emocji, zostaną wstrzymane. I tak też się stało.
W 2023 roku zostały umorzone zaległości podatkowe w całkowitej wysokości

81 286 zł:16 684 zł umorzenia, na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Iławy, wynikające z wniosków mieszkańców oraz przedsiębiorstw,

64 602 zł umorzenia z urzędu, będące wynikiem postanowień Sądu Rejonowego w Olsztynie. Na wniosek Syndyka Masy Upadłościowej postępowania z lat wcześniejszych zostały zakończone wykreśleniem podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego. W związku z powyższym organ podatkowy dokonał umorzenia podatkowego z urzędu, gdyż nie została spłacona zaległość w zakończonym postępowaniu likwidacyjnym i upadłościowym.

Burmistrz rozpatrując wnioski mieszkańców oraz lokalnych przedsiębiorców, podjął decyzję o umorzeniu niewielkiej części podatków. Gdyby nie wyrok sądu, względem którego miasto było zmuszone podjąć decyzję o umorzeniu z urzędu, kwota umorzonych podatków byłaby najniższą od wielu lat. Przykładowo w 2018 r. za kadencji Burmistrza Adama Żylińskiego kwota umorzonych podatków wyniosła 513 447 zł.

Obrazek w tresci

Kwota umorzeń w 2021 r. i 2022 r. była pochodną pandemii Covid-19 i restrykcjami, które dotknęły przedsiębiorców z wielu branż, a w szczególności: gastronomicznej, turystycznej i hotelarskiej. Wówczas wdrażano wiele narzędzi wspierających prowadzenie działalności gospodarczej lub ograniczenie kosztów jej zawieszenia. W naszym mieście takim działaniem był Iławski Pakiet Wsparcia, który umożliwiał umorzenie/odroczenie/rozbicie na raty płatności podatków. Dlatego też w tych latach umorzeń było więcej.

Zapewniam, że każdy przedsiębiorca, mieszkaniec może liczyć na pomoc w zakresie umorzeń, jeśli dojdzie do zdarzeń, na które nie było wpływu (np. pożar). Wówczas mogę zaoferować wsparcie m.in. poprzez umorzenie podatku. Jednak ten mechanizm nie powinien być nadużywany, gdyż jest niesprawiedliwy wobec innych płacących podatki mimo najróżniejszych trudności. — komentuje burmistrz Dawid Kopaczewski.

źródło: UM Iława
red.
ilawa@gazetaolsztynska.pl

2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5